Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Aktualne Ogłoszenia

Aktualne Ogłoszenia

Procedury funkcjonowania
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
obowiązujące od 01 września 2021 r.

Więcej - Procedury funkcjonowania ...


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZSR w Białymstoku
- klasy pierwsze

Dnia 1 września 2021 roku o godzinie 09:00 zapraszamy uczniów klas pierwszych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w ZSR w Białymstoku. Uroczysta akademia odbędzie się w hali sportowej ZSR w Białymstoku. Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Lp. Klasa Nazwa Sala
1. 1 sms LO SMS LA 32
2. 1 ltb LO SMS TB 49
3. 1 ti Technik informatyk 21
4. 1 tak Technik architektury krajobrazu 43
5. 1 twe Technik weterynarii 39
6. 1 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 35
7. 1 trp Technik rolnik i technik pszczelarz 34
8. 1 tow Technik organizacji turystyki i technik turystyki na obszarach wiejskich 40


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZSR w Białymstoku
- klasy drugie, trzecie i czwarte

Dnia 1 września 2021 roku o godzinie 11:00 zapraszamy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Lp. Klasa Nazwa Sala
1. 2 sms LO SMS LA 47
2. 2 ltb LO SMS TB 45
3. 2 tak Technik architektury krajobrazu 51
4. 2 ti Technik informatyk 43a
5. 2 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Pracownia weterynaryjna CKZ
6. 2 trt Technik rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich Pracownia hotelarska
7. 2 twe Technik weterynarii 43
8. 3 sms LO SMA LA 32
9. 3 loi LO ks interdyscyplinarna 26
10. 3 akg Technik architektury krajobrazu 48
11. 3 ig Technik informatyk 30
12. 3 mag Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Pracownia przepisów ruchu drogowego CKZ
13. 3 otg Technik organizacji turystyki 45
14. 3 rtg Technik rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich Świetlica internatu
15. 3 weg Technik weterynarii 40
16. 3 ti Technik informatyk 33
17. 3 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Pracownia agrotroniki CKZ
18. 3 tot Technik organizacji turystyki 49
19. 3 trt Technik rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich 44
20. 3 twe Technik weterynarii 39
21. 3 tak Technik architektury krajobrazu 21
22. 3 tbg LO SMS TB 49
23. 3 msg LO SMS LA 2.8
24. 4 tak Technik architektury krajobrazu 30
25. 4 ti Technik informatyk 27
26. 4 tio Technik informatyk i technik obsługi turystycznej 7
27. 4 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Sala egzaminacyjna CKZ
28. 4 trt Technik rolnik i technik turystyki wiejskiej 35
29. 4 twe Technik weterynarii 38

Zalecamy zachować dystans społeczny,
poza salą lekcyjną obowiązkowo nosić maseczki.


Internat - informacje

W menu głównym Internat w zakładkach Informacje dla rodziców oraz Opłaty za Internat umieszczono informacje dla mieszkańców internatu i rodziców dotyczące opłat i warunkach obowiązujacych przy zakwaterowaniu w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.


Informacja dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ROL.04

Realizacja zajęć na kursie rozpoczyna się w czwartek 9 września 2021 r.
W godz. 16.00 – 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w hali sportowej szkoły. Od godz. 16.30 do 20.40 odbędą się zajęcia w salach lekcyjnych: 35 oraz 38.

Harmonogram zajęć na kursie: (Plany zajęć zostaną podane wkrótce).

Zjazd Termin Zjazd Termin Zjazd Termin
I 9, 11 września IX 18, 20 listopada XVII 17, 19 lutego
II 16, 18 września X 25, 27 listopada XVIII 24, 26 lutego
III 23, 25 września XI 2, 4 grudnia XIX 3, 5 marca
IV 30 września,
2 października
XII 9, 11 grudnia XX 10, 12 marca
V 7, 9 października XIII 16, 18 grudnia XXI 17, 19 marca
VI 21, 23 października XIV 13, 15 stycznia XXII 24, 26 marca
VII 28, 30 października XV 20, 22 stycznia XXIII 31 marca, 2 kwietnia
VIII 4, 6 listopada XVI 10, 12 lutego XXIII 7, 9 kwietnia

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie kursu w zależności od różnych okoliczności i ewentualnych wytycznych MEiN wynikających z pandemii.


Dyplomy zawodowe

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego można odebrać codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 - 15:00 w Kancelarii szkoły - pokój 17.

Prosimy aby każdy uczeń posiadał maseczkę, rękawiczki oraz własny długopis.


Wracamy do nauczania stacjonarnego

Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy naszej szkoły wracają do nauczania stacjonarnego. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
       Nadal należy się stosować do obowiązującego reżimu sanitarnego.

Więcej informacji ...


Informacje - Egzamin zawodowy 2021

W menu głównym Egzaminy w zakładce Egzamin zawodowy 2021 umieszczono informacje o egzaminach zawodowych w terminie czerwiec-lipiec 2021, harmonogram części pisemnej i części praktycznej oraz o wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający.

Więcej ...


Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Więcej wytyczne ...

Obowiązujące procedury bezpieczeństwa dla uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN.

Więcej procedury ...


Wprowadzamy nauczanie w systemie hybrydowym

Zgodnie z wytycznymi MEiN w terminie 17-30 maja 2021 r. w naszej szkole będzie realizowane nauczanie w systemie hybrydowym.
Organizacja pracy podczas nauczania w systemie hybrydowym:

1) W dniach 17 – 23 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne w szkole będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji:
• w klasach: I SMS, I LTB, II SMS, II LOI XVII Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Rolniczych
• w klasach: I TI, I TAK, I TRT, I TWE, I TMA, II TI, II TAK, II TRT, II MAG, III TWE, oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym ROL.04 Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych
W pozostałych klasach liceum i technikum w tym terminie, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem niektórych zajęć praktycznych.

2) W dniach 24 – 30 maja 2021r. – zajęcia stacjonarne w szkole będą się odbywały:
• w klasach: II MSG, II TBG XVII Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Rolniczych
• w klasach: II IG, II AKG, II OTG, II WEG, II TWE, II TMA, II TOT, III TI, III TIO, III TAK, III TRT, III TMA, II RTG (technik rolnik - praktyka zawodowa) Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych
W pozostałych klasach liceum i technikum w tym terminie, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem niektórych zajęć praktycznych.

Harmonogram zajęć praktycznych od 17.05.2021 ...


Planowane w powyższych terminach nauczanie stacjonarne oraz zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nadal będą realizowane zgodnie z z zachowaniem Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz z Zasadami nauczania zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych mającymi zastosowanie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Kontynuujemy nauczanie zdalne

Od 07 do 16 maja 2021 r. realizowane będzie nadal zdalne nauczanie z wyłączeniem części zajęć praktycznych, które w poszczególnych klasach w wybranych dniach tygodnia będą się odbywały stacjonarnie w szkole zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć praktycznych od 07.05.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Wracamy w większym wymiarze do zajęć praktycznych stacjonarnych

Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. realizowane będzie nadal zdalne nauczanie z wyłączeniem części zajęć praktycznych, które w poszczególnych klasach w wybranych dniach tygodnia będą się odbywały stacjonarnie w szkole zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć praktycznych od 26.04.2021 ...

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


HARMONOGRAM I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

Informacje, harmonogram i procedury bezpieczeństwa w trakcie egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku przedstawiono w pliku:

- Matura 2021 - Informacje dla maturzystów:

Informacje dla maturzystów


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS


Wytyczne przeprowadzania egzaminów


Częściowy powrót do zajęć stacjonarnych w szkole od 19 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od 19 do 25 kwietnia 2021 r., dla klas, które w miesiącach czerwiec-lipiec będą zdawać egzaminy zawodowe oraz dla słuchaczy KKZ, część zajęć praktycznych będzie się odbywać stacjonarnie w szkole zgodnie z załączonym harmonogramem. Pozostałe zajęcia dla wszystkich klas będą nadal się odbywać w formie zdalnej.

Harmonogram zajęć praktycznych od 19.04.2021 ...

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...


Nauczanie zdalne przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Również zajęcia praktyczne nadal będą się odbywać w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...


HARMONOGRAM WYDAWANIA
„obiegówek” uczniom klas maturalnych”


Klasa IV technik informatyk 19 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik architektury krajobrazu 20 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik weterynarii 21 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik rolnik/obsługi turystycznej 22 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 22 kwietnia 2021 r.
Klasa III LO sms la 23 kwietnia 2021 r.
Klasa III LOi 23 kwietnia 2021 r.

Godziny wydawania i podpisywania „obiegówek” 9:00 – 12:00
„obiegówki” pobieramy w kancelarii szkoły.
Proszę o zabranie do szkoły:
1. Książki z biblioteki (jeżeli były wypożyczone)
2. Legitymację szkolną (do wglądu)
3. Należność w kasie (jeżeli byłeś mieszkańcem internatu lub korzystałeś ze stołówki w internacie przez cały tok nauki lub w wybranych latach)
4. Sprzęt sportowy (jeżeli otrzymałeś ze szkoły)
5. Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia kończącego szkołę ponadpodstawową (bilans). Aktualny adres lekarza rodzinnego (POZ).


Zawieszenie pracy stacjonarnej do 11 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN, od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku, zajęcia praktyczne dla uczniów technikum i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego będą prowadzone w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...


Matury próbne

W dniach 03-05 marca 2021 roku o godzinie 08:00 rozpoczynają się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku matury próbne. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Więcej matura próbna ...


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie w dniach 08 - 12 lutego 2021 roku.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 08.02.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 25 stycznia 2021 roku.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 25.01.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Plany lekcji
w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkład zajęć
w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 obowiązujący od 25 stycznia 2021 roku.

Plan lekcji


Przetarg na dostawę paliw płynnych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację przetargu: "Zakup paliw płynnych przy użyciu kart płatniczych i dostawę oleju napędowego z transportem do własnej bazy Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku".

Więcej ...


Matury próbne

W dniach 21-22 stycznia 2021 roku (język polski - matematyka) oraz 27 stycznia 2021 roku (język angielski) o godzinie 08:00 rozpocznie się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku matura próbna. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Więcej matura próbna ...


Organizacja zajęć szkolnych od 18 stycznia 2021 roku

Informujemy, iż po feriach zimowych - od 18 stycznia 2021 roku w naszej szkole nadal realizowane będzie nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. W dniach 18 - 22 stycznia również wszystkie zajęcia praktyczne we wszystkich klasach będą realizowane zdalnie.

Od 25 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji i wówczas wrócimy do realizacji części zajęć praktycznych w formie stacjonarnej w szkole. Informację o harmonogramie zajęć praktycznych podamy w stosownym czasie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku.

Dyrekcja szkoły


Informacja dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ROL.04

Zmiana organizacji zajęć podczas XIV zjazdu 21 – 23 stycznia 2021 roku

Dnia 21 stycznia (czwartek) – zajęcia realizowane zdalnie
Od godz. 16:30 (Grupa I - 5 godz., Grupa II – 5 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji zwierzęcej - zajęcia zdalne

Dnia 23 stycznia (sobota) – zajęcia stacjonarne i zdalne
08:00 - 12:10 (Grupa I - 5 godz., Grupa II – 5 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji zwierzęcej – zajęcia stacjonarne w szkole

12:15 – 16:30 (Grupa I - 5 godz., Grupa II – 5 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji roślinnej - zajęcia stacjonarne w szkole

16:40 – 18:15 (Grupa I - 2 godz., Grupa II – 2 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji zwierzęcej - zajęcia realizowane zdalnie

W sobotę, 23. stycznia słuchacze KKZ ROL.04 otrzymają do wypełnienia deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato – czerwiec 2021.


Wejścia uczniów do szkoły na egzaminy zawodowe

W załączniku przedstawiono wejścia uczniów na egzaminy zawodowe w dniach 11-12 stycznia 2021 roku:
- część praktyczna - styczeń 2021
- część pisemna - styczeń 2021

Wejścia uczniów ...


Zapytanie ofertowe - dostawa mobilnej wykładziny sportowej 2

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę mobilnej wykładziny sportowej na halę sportową do rozgrywek piłki siatkowej 2".

Więcej ...


Przetarg na wynajem garaży położonych
przy ul. ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Przetarg na wynajem garaży położonych przy ul. ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku".

Więcej ...


Zapytanie ofertowe - dostawa nawozów mineralnych 2

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę nawozów mineralnych 2".

Więcej ...


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 14.12.2020 r.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 14.12.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Harmonogram egzaminów zawodowych - styczeń 2021

W załącznikach przedstawiono harmonogramy egzaminów potwierdzających klasyfikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych:
- część praktyczna - styczeń 2021
- część pisemna - styczeń 2021

Część praktyczna

Część pisemna - 12 stycznia 2021

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r.:

Materiały i przybory pomocnicze


Zapytanie ofertowe - dostawa mobilnej wykładziny sportowej

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę mobilnej wykładziny sportowej na halę sportową do rozgrywek piłki siatkowej".

Więcej ...


Zapytanie ofertowe - dostawa nawozów mineralnych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę nawozów mineralnych".

Więcej ...


Zapytanie ofertowe - program "Aktywna Tablica"

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Więcej ...


Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ ROL.04

Informujemy Państwa, że od 05 grudnia część zaplanowanych zajęć praktycznych na kursie ROL.04 odbędzie się stacjonarnie w szkole zgodnie z załączonym wykazem. Ponadto prosimy o zapoznanie się ze zmianą w harmonogramie zjazdów, która nastąpiła w wyniku przesunięcia ferii zimowych.

Stacjonarne zajęcia praktyczne kursu ROL.04 ...

Zmieniony harmonogram kursu ROL.04 ...


Termin ferii zimowych

Informujemy, iż:
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, ferie zimowe odbędą się w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r.
- II półrocze w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku rozpocznie się 25 stycznia 2021 r.

Dyrekcja szkoły


Przedłużenie nauczania zdalnego do 3 stycznia 2021 roku

Informujemy Państwa, iż stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Zgodnie z wytycznymi MEN, od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Więcej informacji na stronie MEN ...


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 30.11.2020 r.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 30.11.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


INFORMACJA

Administracja szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub drogą e-mailową ewentualnej wizyty:
- w sprawie zaświadczeń i legitymacji, tel. 85 7411-075 w. 12
- w sprawie umówienia wizyty u Dyrektora szkoły, tel. 85 7411-075 w. 11
- w sprawach płatności oraz księgowych, tel. 85 7411-075 w. 24
- w sprawach kadr, tel. 85 7411-075 w. 12


OGŁOSZENIE

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i internatów prosimy o wstrzymanie się z wpłatami za miesiąc listopad. Wszystkie nadpłaty za miesiąc październik zostaną rozliczone po unormowaniu się sytuacji w kraju.


Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Zgodnie z wytycznymi MEN:
• do 29 listopada 2020 r. przedłużamy w naszej szkole zawieszenie zajęć stacjonarnych, nauczanie nadal będzie się odbywać w trybie zdalnym,
• od 09 listopada umożliwiamy realizację stacjonarnie (w szkole) części zajęć praktycznych dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zimowej sesji egzaminacyjnej - styczeń 2021 oraz konsultacji przedmaturalnych dla uczniów z klas maturalnych.

Więcej informacji na stronie MEN ...


Harmonogram zajęć praktycznych i konsultacji realizowanych stacjonarnie w dniach 09 – 13.11.2020 r.:

Harmonogram zajęć praktycznych od 09.11.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Harmonogram pracy biblioteki szkolnej

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, biblioteka szkolna będzie czynnna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00.

Zapraszamy - Pracownicy Biblioteki


Harmonogram dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego - listopad 2020

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, pedagog i psycholog będą dyżurowały w następujących godzinach.

Pedagog szkolny - Iwona Cimochowicz
poniedziałek 10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
wtorek         08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
środa           08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
czwartek      10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
piątek          08:00 - 13:00 - dyżur zdalny

Psycholog szkolny - Dominika Jopa
poniedziałek 08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
wtorek         08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
środa           10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
czwartek      08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
piątek          10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny

Prosimy umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.


Zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

W związku z sytuacją w kraju i nowymi obostrzeniami od 24 października do 08 listopada 2020 r. całkowicie zawieszamy w naszej szkole realizację zajęć stacjonarnych i przechodzimy na nauczanie zdalne.

Zajęcia KKZ ROL.04 oraz KKZ RL.16 od dnia 24 października do 08 listopada 2020 r. również będą się odbywały zdalnie na platformie Moodle.

Dyrekcja Szkoły


Więcej informacji na stronie MEN ...


INFORMACJA

Od dnia 26.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 08:00 - 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub drogą e-mailową ewentualnej wizyty:
- w sprawie zaświadczeń i legitymacji, tel. 85 7411-075 w. 12
- w sprawie umówienia wizyty u Dyrektora szkoły, tel. 85 7411-075 w. 11
- w sprawach płatności oraz księgowych, tel. 85 7411-075 w. 24
- w sprawach kadr, tel. 85 7411-075 w. 12


Nauczanie zdalne

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej oraz wejściem Miasta Białystok do strefy czerwonej w związku z pandemią COVID-19 od 17.10.2020r. wszystkie szkoły ponadpodstawowe obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Harmonogram zajęć praktycznych, które odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku znajduję sie w załączniku poniżej.

Harmonogram zajęć praktycznych od 19.10.2020 ...


Zajęcia praktyczne Kursu Kwalifikacyjnego ROL.04 i RL.16 w dniu 17.10.2020r.(sobota) odbędą się bez zmian.


Harmonogram dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, od dnia 17 października 2020 roku pedagog i psycholog będą dyżurowały codziennie na terenie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego.


Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, od dnia 17 października 2020 roku doradca zawodowy pracuje w następujących dniach:
          Wtorek - 08:30 - 14:30 - praca zdalna
          Środa    - 08:30 - 12:30 - dyżur w szkole
          Piątek    - 11:30 - 12:30 - praca zdalna.

Proszę umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego.


Szanowni Rodzice!

Od 01 września 2020 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku zostają wdrożone procedury funkcjonowania placówki w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wszystkim pracownikom szkoły w czasie epidemii i zminimalizowanie zagrożeń zakażenia SARS –CoV-2.

Zgodnie z procedurami prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów o stosowanie się do następujących zaleceń:

Więcej - Zalecenia...


Procedury funkcjonowania
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
obowiązujące od 01 września 2020 r.

Więcej - Procedury funkcjonowania ...

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku