Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Strona główna » Aktualności

AKTUALNOŚCI

Sierpień 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 klas pierwszych odbędzie się w poniedziałek, 3 września 2018 roku o godzinie 9:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.

Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z wychowawcami
3 września 2018 roku o godz. 9:00 w salach lekcyjnych.


Kwaterowanie młodzieży w Internacie

Kwaterowanie młodzieży w Internacie rozpocznie się w niedzielę, 02.09.2018 r.
o godz. 14:00.
Warunkiem zakwaterowania w internacie będzie:
1. Dowód wpłaty za pobyt w internacie (opłata stała plus wyżywienie) - można dokonać na miejscu w kasie szkoły w dniu przyjazdu – stawka: 70,00 zł opłata stała plus 13,00 zł za dzień wyżywienia,
2. Dostarczenie dokumentów niezbędnych do zameldowania (dokumenty do zwrotu)
- dokument potwierdzający tożsamość
- zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania.

RODZICE!!
02 września 2018 r. o godz. 15:00 odbędzie się zebranie informacyjne z kierownikiem, na które zapraszamy wszystkich rodziców, a szczególnie tych, których dzieci po raz pierwszy zamieszkają w Internacie.


Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie kursu R.03 i kursu R.16

Spotkania organizacyjne i pierwsze zajęcia dla kursów kwalifikacyjnych:
- R.03 - "Prowadzenie produkcji rolniczej",
- R.16 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej"
rozpoczną się w czwartek, 13 września 2018 roku o godzinie 16:30.
Plany zajęć zostaną podane wkrótce.


Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna rozpocznie się w piątek, 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00.
O godz. 12:00 wszyscy wychowawcy klas spotykają się w sali komputerowej celem zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w dzienniku elektronicznym.

Obecność obowiązkowa.


Przetarg na zakup i dostawę różnych produktów spożywczych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację przetargu: "Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych według pakietów zamkniętych od nr 1 do nr 11".

Więcej ...


Lipiec 2018

ORGANIZACJA EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony.

Uprawniony absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 13 lipca 2018 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.

TERMINY EGZAMINÓW:

Część pisemna: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:00
Część ustna: 21-22 sierpnia 2018 r. (wtorek-środa)

Ogłoszenie wyników egzaminu z terminu poprawkowego: 11 września 2018 r. (wtorek)


Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego


Czerwiec 2018

UWAGA ABSOLWENCI

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – w sesji wiosennej:

3 lipca 2018 r.

Wydanie zdającym certyfikatów dojrzałości:

3 lipca 2018 r. od godz. 10:00

Uwaga!
Certyfikaty wydajemy tylko absolwentom. Osoby, które nie mogą odebrać certyfikatów osobiście powinny przekazać do kancelarii szkoły Pełnomocnictwa do wydania certyfikatów osobom przez siebie wskazanym.


EGZAMINY POPRAWKOWE
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
w roku szkolnym 2017/2018
30 sierpnia 2018 r.


Godz. Sala Przedmiot
09:00 39 Język polski
09:00 32 Matematyka
09:00 38 Choroby i pielęgnacja zwierząt, Anatomia i fizjologia zwierząt
11:00 38 Zajęcia praktyczne - weterynaryjne
11:00 40 Język angielski, Język angielski w działalności rolniczej,
Język niemiecki

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się w piątek,
22 czerwca 2018 roku o godzinie 09:00.


Ankieta

Proszę o wypełnienie przez wszystkich nauczycieli ankiety (link ponizej) do dnia
21 czerwca 2018 roku (PILNE i OBOWIĄZKOWE).

Ankieta ...


IT SZKOŁA 2017/2018

Informujemy, że nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie podlaskim w projekcie IT Szkoła.

W rankingu ogólnopolskim zostaliśmy sklasyfikowani na 20 miejscu z 648 szkół z całej Polski (w poprzednim roku szkolnym zajęliśmy 13 miejsce na 620 szkół, w roku szkolnym 2015/2016 zajęliśmy 12 miejsce na 580 szkół, w roku szkolnym 2014/2015 była to 15 pozycja na 531 szkół, w roku szkolnym 2013/2014 uplasowaliśmy się na 16 miejscu z 454 szkół).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym aktywny udział w projekcie oraz ich opiekunom.

Ranking wojewódzki

Ranking ogólnopolski


Maj 2018

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

bialystok.edu.com.pl/kandydat


Plany lekcji
w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym
,
obowiązujące od 09 maja 2018 roku.


Kwiecień 2018

Jubileusz
70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

W menu głównym Jubileusz 70-lecia szkoły w zakładce Ogłoszenie umieszczono informacje o Jubileuszu szkoły, w zakładce Program uroczystości przedstawiono godzinowy program. Możliwość zapisania się i uczestnictwa w Jubileuszu szkoły udostępniono za pomocą zakładki Formularz zgłoszeniowy.


Uwaga Klasy Maturalne

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się w piątek, 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w hali sportowej.

Zapraszamy


Marzec 2018


„Dzień Przedsiębiorczości”
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

21 marca 2018 roku, 54 uczniów z naszej szkoły odbyło jednodniową wizytę w wybranych firmach lub instytucjach w ramach ogólnopolskiego programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Dzień Przedsiębiorczości”.

Uczestnictwo w w/w programie pozwoliło uczniom poznać stanowiska pracy zgodne z ich zainteresowaniami, pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do pracy na danym stanowisku oraz zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie. Uczniowie będąc w firmie bądź instytucji mieli okazję doświadczyć związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą. Pozyskana przez uczniów wiedza i umiejętności niewątpliwie wpłyną na lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.

Wszystkim przedstawicielom firm i instytucji, którzy współpracowali ze szkołą podczas Dnia Przedsiębiorczości serdecznie dziękujemy i jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości”, która rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym.

Szkolny koordynator Dnia Przedsiębiorczości: Bożena Piśmienna


INFORMACJA

Osoby, które były zgłoszone na egzamin w styczniu-lutym 2018, a w dniu ogłoszenia wyników z tej sesji (czyli 23 marca) okaże się, że nie zdali egzaminu - mają 7 dni na złożenie deklaracji (czyli do 30 marca) jeżeli chcą zdawać w sesji czerwiec – lipiec 2018.


Tegoroczne Dni Otwarte szkoły już za nami!

14 i 15 marca w naszych progach gościliśmy licznie przybyłych gimnazjalistów wraz z nauczycielami i rodzicami.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przedstawili Gościom ofertę edukacyjną, osiągnięcia uczniów oraz możliwości rozwoju jakie stwarza nasza szkoła. Zainteresowani zwiedzili obiekty szkolne i bazę dydaktyczną do kształcenia w poszczególnych zawodach oraz w liceum sportowym. Wzięli udział w konkursach, quizach, prezentacjach, rozgrywkach sportowych, tym samym poznając klimat i przyjazną atmosferę panującą w naszej szkole.

Drodzy gimnazjaliści! Dziękujemy Wam za przybycie i czynny udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku. Życzymy powodzenia na egzaminie gimnazjalnym i zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP
w BIAŁYMSTOKU


Dzień I - 20 marca 2018 r. (wtorek)
  08:00 - 09:35 - Pierwsza i druga lekcja zgodnie z rozkładem
  10:00 - spotkanie przed szkołą - DROGA KRZYŻOWA do Kościoła
  10:40 - 11:40 - Msza Święta w Kościele
  12:00 - lekcje otwarte w szkole

Dzień II - 21 marca 2018 r. (środa)
  08:00 - 09:35 - Pierwsza i druga lekcja zgodnie z rozkładem
  10:00 - spowiedź święta w Kościele
  10:40 - Msza Święta w Kościele
  12:00 - lekcje otwarte w szkole

UWAGA !!!
Osoby, które nie uczestniczą w rekolekcjach odbywają lekcje zgodnie z rozkładem (dotyczy to uczniów i nauczycieli).

NIE JEST TO DZIEŃ WOLNY


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W PARAFII ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
W BIAŁYMSTOKU
ul. Ks. St. Suchowolca 37


Dzień I - 21 marca 2018 r. (środa)
  08:15 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
  Po nabożeństwie spotkanie rekolekcyjne w cerkwi oraz Sakrament Spowiedzi.

Dzień II - 22 marca 2018 r. (czwartek)
  08:15 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów - Sakrament Eucharystii.
  Po nabozeństwie wspólne śniadanie.

Uczniowie wracają do szkoły na 4 godzinę lekcyjną.
Osoby, które nie uczestnicza w rekolekcjach odbywaja lekcje zgodnie z rozkładem.


Luty 2018

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić uczniów klas III gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach

14-15 marca 2018 roku w godz. 9:00-15:00.GRA SZKOLNA


Regulamin gry szkolnej


ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
PJONGCZANG 2018

W koreańskim Pjongczang trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Miło jest nam poinformować, że jednym z reprezentantów Polski jest absolwent naszej szkoły Grzegorz Kossakowski. Zawodnik ten będzie startować w czwórce bobslejowej.

Wcześniej Grzegorz uprawiał lekkoatletykę (biegi krótkie). Był 4-krotnym mistrzem kraju w kategorii seniorów w sztafecie 4x100m oraz zdobywał medale MP w kategoriach młodzieżowych. Jest wychowankiem trenera Wojciecha Niedźwieckiego.

Należy nadmienić, że to juz piąty olimpijczyk Szkoły Mistrzostwa Sportowego w lekkiej atletyce - wcześniej Londyn 2012 (Joanna Fiedorow, Przemysław Czajkowski, Kamil Krynski), Rio de Janeiro 2016 (Kamila Lićwinko).


UWAGA UCZNIOWIE:
„DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
– JUŻ 21 MARCA 2018 r.


Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości”, ponieważ wówczas, 21 marca (środa) udasz się do wybranej firmy! Tam odbędziesz kilkugodzinną praktykę, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Zweryfikujesz swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskasz informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, spotkasz się z pracodawcą oraz zdobędziesz ciekawe doświadczenie. Możesz również wziąć udział w ogólnopolskim Konkursie Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?

Zgłoszenia do programu przyjmuje szkolny doradca zawodowy:
Bożena Piśmienna, pok. 2.13.

Więcej informacji na stronie:

http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/


Plany lekcji
w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym
,
obowiązujące od 05 lutego 2018 roku.


Styczeń 2018

Zajęcia dodatkowe

Plan zajęć dodatkowych dla maturzystów:

- matematyka - 23.01.2018 (wtorek) i 24.01.2018 (środa) w godz. 9:00 - 10:30.
                           Zajęcia prowadzi Paweł Ostrowski.

- język polski - 24.01.2018 (środa) i 31.01.2018 (środa) w godz. 10:30 - 13:00.
                           Zajęcia prowadzi Emilia Chmielewska.


OGŁOSZENIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie na najlepszy
projekt grafiki na poster (plakat) promujący obchody
70 – lecia Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.

Projekt powinien uwzględniać obowiązkowe informacje:
• 70 lat Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
• Logo szkoły
• Datę – 25 maja 2018 roku

Prace należy złożyć do 20 lutego 2018 roku w Bibliotece Szkolnej.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.


DRODZY RODZICE !

W związku z zaistniałymi tragicznymi zdarzeniami z udziałem dzieci i młodzieży w mieście Białystok, pragniemy poinformować Państwa i zachęcić do udziału w wykładzie: „Samobójstwo. Jak rozpoznać i zapobiec ...”, który odbędzie się 18 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Ciepłej 32, sala 32, III piętro. Wykład będzie prowadzony przez lekarza psychiatrę.

Dyrekcja ZSR CKP w Białymstoku


Grudzień 2017


XVII Ogólnopolski Konkurs Historyczny

15 grudnia odbył się etap szkolny XVII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska” dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod opieką p. Ewy Szorc przygotowali się i zmierzyli z testem konkursowym. Czekamy na wyniki i kolejny etap zmagań.


Harmonogram zjazdów kursu kwalifikacyjnego R.03

W menu głównym Kursy w zakładce Kurs kwalifikacyjny R03 umieszczono harmonogram zjazdów w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w Kursie kwalifikacyjnym R03.


Plany lekcji obowiązujące od 11 grudnia 2017 roku

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć:
- w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 klas I-III (w Technikum Zawodowym) i klas I-II (w Liceum Ogólnokształcącym)
- w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 klas maturalnych Technikum i Liceum
obowiązujące od 11 grudnia 2017 roku.


Listopad 2017

Program „Otwarta firma”
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W dniach 13 – 17 listopada 2017 r. w Polsce realizowany był dziesiąty jubileuszowy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - międzynarodowy projekt, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Nasza szkoła przyłączyła się do przedsiębiorczej edukacji młodzieży poprzez realizację jednego z ważnych wydarzeń Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta firma”, w ramach którego w szkole odbyły się spotkania uczniów z:
- Panią Renatą Matuk - doradcą rolnym Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku oraz panią Małgorzatą Wojtach - właścicielką Masarni Biebrzańskie Smaki. Uczestniczące klasy: IV TRT, III TRT oraz IV TMR
- Panem Adamem Gardockim przedstawicielem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Uczestniczące klasy: IV TI, III LO KS, III TAK
- Panem Rafałem Gardockim, właścicielem firmy ABC Broker. Uczestniczące klasy: I LO BT, I TRTOT, II LO BT

Podczas spotkań z uczniami zaproszeni goście przekazywali wiedzę dotyczącą prowadzenia własnego biznesu, możliwości pozyskiwania środków na realizację działalności gospodarczej oraz przedstawiali zasady funkcjonowania firmy na współczesnym, konkurencyjnym rynku. Wydarzenia te były dobrą okazją do kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jak również wspierania młodzieży w świadomym planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Organizatorzy: Bożena Piśmienna, Anna Orłowska


Grupa Rivlan z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku ze swoim pomysłem Rivlan School e-sport League znalazła się wśród zwycięzców, którzy otrzymają grant na realizację projektów wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF”

„Przyjemnie jest, kiedy nasze starania są doceniane. Jeszcze przyjemniej, kiedy można za naszą pracę i pomysłowość otrzymać wsparcie w postaci grantu oraz sponsorów. Tak właśnie dzieje się, kiedy jesteśmy kreatywni i przedsiębiorczy. Najważniejszy jest pomysł i chęć realizacji go a zawsze znajdą się ludzie, którzy nas będą wspierać………..”

A oto nasza prezentacja, za którą otrzymaliśmy bardzo dobre recenzje:

Prezentacja projektu

Grupa Rivlan
wraz z opiekunem Emilią Januszewską


Informacja o wynikach naboru
w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Białymstoku na stanowisko urzędnicze
– Kierownik obiektów sportowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Paweł Skowroński
Zamieszkały: Białystok

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Paweł Skowroński spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pana Pawła Skowrońskiego, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i umiejętnościami praktycznymi. Przedstawiona przez niego koncepcja funkcjonowania i rozwoju hali i obiektów sportowych gwarantuje odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku Kierownika obiektów sportowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

Białystok, 07.11.2017 r.


Informacja o wynikach naboru
w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Białymstoku na stanowisko urzędnicze
– zastępcę Kierownika obiektów sportowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Beata Antypiuk
Zamieszkała: Białystok

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Beata Antypiuk spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pani Beaty Antypiuk, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i umiejętnościami praktycznymi gwarantującymi odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku zastępcy Kierownika obiektów sportowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

Białystok, 07.11.2017 r.


Październik 2017

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Nasza szkoła już po raz dziewiąty przystąpiła do corocznego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej: Ogólnopolski Tydzień Kariery, które uzyskało honorowe patronaty: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z tym w dniach 16-20.10.2017r. w szkole zrealizowano szereg działań, których celem było wspieranie młodzieży w planowaniu dalszych ścieżek edukacyjno-zawodowych i nabywaniu kompetencji ważnych w podejmowaniu roli zawodowej.

Społeczność szkolna uczestniczyła w spotkaniu z Panam Adamem Zdanowiczem – właścicielem firmy MAD-Bicycles, laureatem plebiscytu gazety wyborczej „Przystanek Młodzi” w 2017 r. Temat spotkania: „Jak warto wykorzystywać swoje talenty i kompetencje na rynku pracy”.

Podczas OTK, uczniowie z klas III TI, III TAK oraz III TRTTW uczestniczyli w zajęciach grupowych prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego na temat „Współczesny rynek edukacji i pracy w odniesieniu do specyfiki zawodu – wymagania kompetencyjne”. W przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy wspierali szkołę doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizując zajęcia na temat: „Nowoczesne metody poszukiwania pracy” – dla klas IV TI oraz IV TAK, „Kompetencje na rynku pracy” dla klasy IV TWET oraz „Kariera 2.0, czyli jak planować karierę zawodowa w dynamicznie zmieniających się warunkach” dla klasy III TWET. Ponadto w celu uświadomienia uczniom znaczenia własnych talentów i pasji w rozwoju zawodowym, wychowawcy klas realizowali podczas godziny wychowawczej temat: „Zdolności, talenty, pasje, a ścieżka zawodowa”.

Miłym akcentem obchodów tegorocznego OTK było spotkanie uczniów z klas III TMR, IV TMR i IV TR z absolwentem szkoły Panem Arturem Falkowskim, przedsiębiorcą, właścicielem firmy Dachy Falkowski Artur, laureatem Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy w 2016 r. Temat spotkania: „Moja ścieżka kariery". Podczas spotkania uczniowie mieli okazję wysłuchać dobrych rad i wskazówek absolwenta na temat tego, co jest ważne w drodze do osiągnięcia sukcesu.

W bibliotece szkolnej, jak co roku, uczniowie mogli wziąć udział w szkolnym konkursie: „Co wiesz o rynku pracy?”

Wszystkim nauczycielom, uczniom i gościom dziękujemy za udział i wsparcie w realizacji w/w przedsięwzięć.

Koordynator przedsięwzięć w ramach OTK
Bożena Piśmienna - szkolny doradca zawodowy


UWAGA PROJEKT „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje.

W związku z uczestnictwem w projekcie zachęcamy uczniów klas informatycznych oraz turystycznych do wzięcia udziału w stworzeniu i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF”

Jeśli macie ciekawy, innowacyjny pomysł na nowatorskie przedsięwzięcie to zbierzcie grupę minimum 5 osób i wypełnijcie kartę zgłoszenia.

Zgłoście się jak najszybciej. Od 16.10.2017 ruszają indywidualne spotkania z trenerem, który pomoże Wam osiągnąć wymarzony cel.

Najlepszy pomysł zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu. Tam czeka na was grand w wysokości 5.000 zł

Zanim ruszycie z pomysłami zapoznajcie się z regulaminem realizacji projektu.

Regulamin realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych

Po więcej informacji sięgnijcie na stronę projektu: http://www.bfkk.pl/strona_glowna/projektbw.html

Emilia Januszewska


Wrzesień 2017

UWAGA! Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz zeszłorocznych absolwentów naszej szkoły do udziału w projekcie „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”. W ramach projektu 56 uczniów klas technikum będzie mogło odbyć staże zawodowe w Granadzie w Hiszpanii. W procesie selekcji wybierzemy po ośmiu uczniów z każdego zawodu, którzy w dwóch sesjach odbędą trzytygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców. Będą to dwie 28-osobowe grupy uczniów wraz z 3 opiekunami- nauczycielami naszej szkoły.

- W sesji pierwszej (28.01. - 17.02.2018 r.) wyjeżdżają specjalności: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii oraz część uczniów z klasy technik turystyki wiejskiej.
- W sesji drugiej (27.05. - 16.06.2018 r.) wyjeżdżają specjalności: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej oraz część uczniów z klasy technik turystyki wiejskiej.

WSZYSTKIE KOSZTY, TJ. PODRÓŻ SAMOLOTEM, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE ORAZ KIESZONKOWE SĄ ZAPEWNIONE UCZESTNIKOM PROJEKTU.

Dodatkowo na miejscu zapewniamy kurs języka hiszpańskiego, wycieczki i inne formy organizacji czasu wolnego oraz dokumenty poświadczające odbycie staży i nabycie kwalifikacji po zakończeniu mobilności. Przed wyjazdem uczestników projektu czeka bezpłatny kurs angielskiego oraz inne zajęcia przygotowujące do wyjazdu i podjęcia praktyk za granicą.

Prosimy o składanie formularza zgłoszeniowego, CV z listem motywacyjnym (I tura do 6. października 2017 r., II tura do 19. stycznia 2018 r.) do Pani Agnieszki Perkowskiej. W semestrze pierwszym rekrutowani będą uczestniczy z pierwszej sesji, a w semestrze drugim z sesji drugiej. Zachęcamy do udziału w projekcie! Wkrótce przedstawiony zostanie szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów do udziasłu w projekcie.

Poniżej do pobrania (pliki MS Word) formularze zgłoszeniowe do wypełnienia i oddania na etapie rekrutacji do projektu dla absolwentów i osób uczących się.

Formularz zgłoszeniowy (absolwent)

Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się)

Regulamin rekrutacji

Prezentacja projektu

„Kto nie widział Granady, w ogóle nic nie widział” (Quien no ha visto Granada, no ha visto nada)


WAŻNE!!!!
Przypominamy, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" w I turze mija 6 października 2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w przyszłym tygodniu w dwóch turach:

- ŚRODA (11.10.2017 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik turystyki wiejskiej, technik rolnik.
- CZWARTEK (12.10.2017 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii.

OBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ JEST OBOWIĄZKOWA!
Uczniowie, którzy nie zjawią się na niej, bez uprzedniego usprawiedliwienia się u koordynatora projektu, zostaną "odrzuceni" na etapie rekrutacji z powodu niespełnienia wymagań formalnych. Tak samo jak uczniowie, którzy do 6 października nie dostarczą kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, CV i list motywacyjny).

UWAGA!
Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami aplikantów oraz po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych, stworzyła listę zakwalifikowanych uczestników projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” wraz z listą rezerwową z zachowaniem kolejności uzyskanej liczby punktów.

Lista zakwalifikowanych uczestników

Zakwalifikowani uczestnicy projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" proszeni są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie


Udział uczniów w Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2017

14 września 2017 roku uczniowie z klas maturalnych liceum i technikum uczestniczyli w Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2017, który odbywał się w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Maturzyści zapoznali się z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji wielu regionalnych i krajowych uczelni wyższych, uczestniczyli też w wykładach na temat matury 2018 prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Na stoisku „Perspektywy” uczniowie otrzymali „Informator dla maturzystów 2018”, który można też pobrać w wersji mobilnej:

Pobierz Informator dla maturzystów 2018

Zdobyta wiedza i informacja edukacyjna z pewnością pomoże uczniom lepiej zaplanować dalszą ścieżkę edukacyjno – zawodową.


Harmonogramy zjazdów kursów kwalifikacyjnych R.03 i R.16

W menu głównym Kursy w zakładkach Kurs kwalifikacyjny R3 i Kurs kwalifikacyjny R16 umieszczono odpowiednio harmonogramy zjazdów w:
- Kurs kwalifikacyjny R3 - "Prowadzenie produkcji rolniczej",
- Kurs kwalifikacyjny R16 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej".


Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie kursu R.03 i kursu R.16

Spotkania organizacyjne i pierwsze zajęcia dla kursów kwalifikacyjnych:
- R.03 - "Prowadzenie produkcji rolniczej",
- R.16 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej"
rozpoczną się w czwartek, 14 września 2017 roku o godzinie 16:30.
Plany zajęć zostaną podane wkrótce.


Plany lekcji
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym
,
obowiązujące od 08 września 2017 roku.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku