Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Strona główna » Aktualności

AKTUALNOŚCI

Październik 2019

Wiemy, dlaczego warto być przedsiębiorczym – bierzemy udział w akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”!


Bycie przedsiębiorczym to nie tylko odpowiednia wiedza. To również zdolność do pracy w zespole, umiejętność analizowania, podejmowania decyzji i planowania, a także autoprezentacji.

Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy warto otworzyć własną firmę i jak osiągnąć sukces – dlatego my przystąpiliśmy do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dzięki udziałowi, nasi uczniowie nie tylko zwiększą poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ale także pobudzą w sobie postawy przedsiębiorcze i dowiedzą się w jaki sposób Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm oraz jakie możliwości dają młodym ludziom.

W ramach tej akcji w naszej szkole odbędą się wyjątkowe zajęcia, podczas których uczniowie z wytypowanych klas wcielą się w rolę młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Podstawowym materiałem dydaktycznym, który im to umożliwi, jest gra planszowa „Czas na Start-up!”. Każdy jej uczestnik rozwinie swój własny start-up, aby stał się najlepszy na rynku. Oprócz gry uczniowie zapoznają się z filmem animowanym, nauczą się tworzyć uproszczony model biznesowy oraz wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów.

Dodatkowo, dzięki udziałowi w akcji nasi uczniowie mogą wziąć udział w dwuetapowych rozgrywkach gry planszowej „Czas na Start-up!. Trzy najlepsze drużyny z każdego z pięciu województw Polski Wschodniej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną również szkoły, które reprezentowały zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymają upominki.

Jesteśmy przekonani, że udział w akcji pozwoli w naszych uczniach wzbudzić prawdziwego ducha przedsiębiorczości, a także stanie się wstępem do dalszej nauki, która w przyszłości zaowocuje wielkim sukcesem rynkowym.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość III”: Anna Orłowska i Bożena Piśmienna.
Rekrutacja - Kryteria wyboru uczestników projektu

Etap I rekrutacji - ocena formalna złożonych wniosków:
- złożenia wniosku w terminie - 0-1 p.
- kompletność wniosku 0-1 p.
- poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól - 0-1 p..
- kompletność wymaganych załączników - 0-1 p. (CV, List motywacyjny, Formularz Zgłoszeniowy)

Po zakończeniu oceny formalnej, uczeń otrzyma powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do etapu 2 rekrutacji lub odrzuceniu.

Etap II rekrutacji - ocena punktowa
1. Test sprawdzający znajomość języka angielskiego
0-29% - 0 p.
30-49% - 1 p.
50-69% - 2 p.
70-89% - 3 p.
90-100% - 4 p.
2. średnia ocen z przedmiotów zawodowych
3,50-3,99 – 2 p.
4-4,49 – 3 p.
4,5-4,99 – 4 p.
5-5,49 – 5 p.
5,5-6 – 6 p.

3. średnia ocen końcoworoczna z roku szkolnego 2018-2019
3-3,49 – 1 p.
3,50-3,99 – 2 p.
4-4,49 – 3 p.
4,5-4,99 – 4 p.
5-5,49 – 5 p.
5,5-6 – 6 p.

4. ocena z zachowania z roku szkolnego 2018-2019
dobre – 1 p.
bardzo dobre – 2 p.
wzorowe – 3 p.

5. frekwencja na zajęciach lekcyjnych
85-89,99% - 1 p.
90-94,99% - 2 p.
95-100% - 3 p.

6. inne
- udział w konkursach międzyszkolnych i szkolnych – 1 p.
- działalność na rzecz szkoły – 1 p.
- działalność w wolontariacie - 1 p.
- reprezentowanie szkoły wśród społeczności lokalnej – 1 p.

Etap III rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim i polskim
0-29% - 0 p.
30-49% - 1 p.
50-69% - 2 p.
70-89% - 3 p.
90-100% - 4 p.

Etap IV rekrutacji – ogłoszenie wyników rekrutacji wraz z listą rezerwową

Łącznie w etapie 2 i 3 można uzyskać 78 punktów.

Lista uczestników projektu zostanie stworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji.

Każdorazowo informacja o rekrutacji umieszczana będzie na tablicy ogłoszeń


Wrzesień 2019

Wyjście do kina

W środę, 18 września 2019 roku uczniowie ZSR CKP wychodzą do kina na film "Piłsudski".

Pierwsze trzy lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji, później uczniowie udają się do kina, a po zakończeniu filmu wracają do domu.


Spotkanie wychowawców z rodzicami

Spotkanie wychowawców z rodzicami klas pierwszych odbędzie się w niedzielę, 22 września 2019 roku o godzinie 09:30.
    09.30 - spotkanie w hali sportowej rodziców z dyrektorem ZSR CKP.
    10.00 - spotkanie wychowawców z rodzicami w salach lekcyjnych.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

W załączniku przedstawiono informację wynikach naboru na stanowisko główny księgowy.

Wynik konkursu


Konkurs na stanowisko główny księgowy
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych CKP ogłasza konkurs na stanowisko główny księgowy. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie do konkursu

Załączniki do konkursu


Harmonogramy zjazdów kursów kwalifikacyjnych RL.03 i R.16

W menu głównym Kursy w zakładkach Kurs kwalifikacyjny RL03 i Kurs kwalifikacyjny R16 umieszczono odpowiednio harmonogramy zjazdów w:
- Kurs kwalifikacyjny RL03 - "Prowadzenie produkcji rolniczej",
- Kurs kwalifikacyjny R16 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej".

Harmonogram kursu RL03

Harmonogram kursu R16


Zapytanie ofertowe - opieka stomatologiczna

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - opieka stomatologiczna w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku".

Więcej ...


REGULAMIN
Wewnątrzszkolnego Konkursu Historycznego
„HONOR i KLĘSKA – II Wojna Światowa 1939-1945”.

I. Cele konkursu
1. Przybliżenie uczniom wiadomości o II Wojnie Światowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich oraz wyczulenie ich na zbrodnie oraz okrucieństwa, jakie spotkały Polskę i Polaków w czasie II Wojny Światowej.
2. Rozwój patriotyzmu i zainteresowanie historią Polski i świata,
3. Uczczenie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

II. Tematyka konkursu
• II Wojna Światowa (okres – 1.09.1939 – 2.09.1945).


III. Forma Wewnątrzszkolnego Konkursu Historycznego
„HONOR i KLĘSKA – II Wojna Światowa 1939-1945”

a) TEST:
• składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1 punkt za prawidłową odpowiedź) oraz z 10 pytań otwartych (od 0 do 5 punktów);
• przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi;
• do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim wkładem; nie wolno korzystać z ołówka i korektora;
• odpowiedzi uczeń udziela na arkuszach testu przygotowanych przez Organizatora Konkursu.
b) LITERATURA KONKURSOWA:
• podręczniki do historii,
• wydawnictwa tematyczne,
• Internet,
• encyklopedie,
• atlasy historyczne.

IV. Organizatorzy konkursu
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Ewa Szorc i Aleksandra Ziniewicz-Rogacz,
2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej i fanpage szkoły:
• http://www.zsrckp.pl/
• https://www.facebook.com/ZSRCKPwBialymstoku
3. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
• nauczyciele historii,

V. Zasady Konkursu:
• W Konkursie może wziąć udział każdy Uczeń Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku,
• Udział w Konkursie jest dobrowolny.
• Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 9:50 w świetlicy internatu. Czas trwania: 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
• Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSR CKP oraz fanpage szkoły do dnia 23 września 2019 roku.
• Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla trójki Uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Są to nagrody niespodzianki.
• Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie kursu RL.03 i kursu R.16

Spotkania organizacyjne i pierwsze zajęcia dla kursów kwalifikacyjnych:
- RL.03 - "Prowadzenie produkcji rolniczej",
- R.16 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej"
rozpoczną się w czwartek, 12 września 2019 roku o godzinie 16:30.
Plany zajęć zostaną podane wkrótce.


Plany lekcji
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym,
obowiązujące od 09 września 2019 roku.

Plan lekcji


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

W załączniku przedstawiono informację wynikach naboru na stanowisko księgowy.

Wynik konkursu


Konkurs na stanowisko księgowy
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych CKP ogłasza konkurs na stanowisko księgowy. Szczegóły w ogłoszeniu i załączniku.

Ogłoszenie konkursu

Załączniki do konkursu


Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2019 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku