Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Strona główna » Aktualności

AKTUALNOŚCI

Sierpień 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZSR w Białymstoku
- klasy pierwsze

Dnia 1 września 2021 roku o godzinie 09:00 zapraszamy uczniów klas pierwszych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w ZSR w Białymstoku. Uroczysta akademia odbędzie się w hali sportowej ZSR w Białymstoku. Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Lp. Klasa Nazwa Sala
1. 1 sms LO SMS LA 32
2. 1 ltb LO SMS TB 49
3. 1 ti Technik informatyk 21
4. 1 tak Technik architektury krajobrazu 43
5. 1 twe Technik weterynarii 39
6. 1 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 35
7. 1 trp Technik rolnik i technik pszczelarz 34
8. 1 tow Technik organizacji turystyki i technik turystyki na obszarach wiejskich 40


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZSR w Białymstoku
- klasy drugie, trzecie i czwarte

Dnia 1 września 2021 roku o godzinie 11:00 zapraszamy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Lp. Klasa Nazwa Sala
1. 2 sms LO SMS LA 47
2. 2 ltb LO SMS TB 45
3. 2 tak Technik architektury krajobrazu 51
4. 2 ti Technik informatyk 43a
5. 2 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Pracownia weterynaryjna CKZ
6. 2 trt Technik rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich Pracownia hotelarska
7. 2 twe Technik weterynarii 43
8. 3 sms LO SMA LA 32
9. 3 loi LO ks interdyscyplinarna 26
10. 3 akg Technik architektury krajobrazu 48
11. 3 ig Technik informatyk 30
12. 3 mag Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Pracownia przepisów ruchu drogowego CKZ
13. 3 otg Technik organizacji turystyki 45
14. 3 rtg Technik rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich Świetlica internatu
15. 3 weg Technik weterynarii 40
16. 3 ti Technik informatyk 33
17. 3 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Pracownia agrotroniki CKZ
18. 3 tot Technik organizacji turystyki 49
19. 3 trt Technik rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich 44
20. 3 twe Technik weterynarii 39
21. 3 tak Technik architektury krajobrazu 21
22. 3 tbg LO SMS TB 49
23. 3 msg LO SMS LA 2.8
24. 4 tak Technik architektury krajobrazu 30
25. 4 ti Technik informatyk 27
26. 4 tio Technik informatyk i technik obsługi turystycznej 7
27. 4 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Sala egzaminacyjna CKZ
28. 4 trt Technik rolnik i technik turystyki wiejskiej 35
29. 4 twe Technik weterynarii 38

Zalecamy zachować dystans społeczny,
poza salą lekcyjną obowiązkowo nosić maseczki.


Internat - informacje

W menu głównym Internat w zakładkach Informacje dla rodziców oraz Opłaty za Internat umieszczono informacje dla mieszkańców internatu i rodziców dotyczące opłat i warunkach obowiązujących przy zakwaterowaniu w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.


Z głębokim bólem zawiadamiamy,
iż w dniu 25 sierpnia 2021 roku
zmarł
Ryszard Kulig

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w latach 1966-1988. Wspominamy Go jako tego, który zainicjował budowę Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. W trakcie wieloletniej pracy na stanowisku Dyrektora wykazywał inicjatywę w jej rozbudowie oraz tworzeniu nowych kierunków nauczania. Swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą oraz na rzecz podlaskiej oświaty.
Żegnamy człowieka o wielkim sercu, pełnego ciepła i dobroci. Dyrektora, który we wspomnieniach ludzi, którzy Go znali, jawi się jako ten, który dopingował, inspirował, utwierdzał w tym, że każdy jest wyjątkowy. Był przykładem uporu i wytrwałości w działaniach.
Dziękujemy za dobro, pogodne usposobienie i życzliwość wobec wszystkich. Najbliższych zapewniamy o naszym wsparciu i dobrym słowie.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych …"

(ks. Jan Twardowski)

_________________________________________________________________

WYSTAWIENIE
w Domu Pogrzebowym Wierzbiccy
przy ul. Branickiego 17 w Białymstoku
w piątek, 27.08.2021 r. w godz. 16:00 – 20:00,
w sobotę, 28.08.2021 r. w godz. 09:00 – 11:30.

Godz. 11:30 - wyprowadzenie z Domu Pogrzebowego

Msza Św. pożegnalna odbędzie się
w sobotę, 28.08.2021 r. o godz. 12:00
w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku,
ul. Ks. St. Suchowolca 27


Po Mszy Św. pochowanie na Cmentarzu w Dojlidach


Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022 rozpocznie się 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.


Przyjęcia na kurs kwalifikacyjny ROL.04 na rok szkolny 2021/2022

Osoby, które złożyły w terminie wniosek o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej, zostały zakwalifikowane.

Warunkiem przyjęcia na ww. kurs jest:
1. Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez kontakt telefoniczny: 85-741-10-75 lub mailowy na adres: sekretariat@zsrckp.pl oraz
2. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu * w terminie do dnia 20.08.2021 r.

* Osoby, które nie otrzymały skierowania na badanie w Poradni Medycyny Pracy proszone są o zgłoszenie się do kancelarii szkoły celem uzyskania takiego skierowania.


Lista kandydatów klas pierwszych przyjętych
na rok szkolny 2021/2022
do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku


Lp. Nazwisko Imię Lp. Nazwisko Imię
1. Bancerowicz Dawid 14. Kochanowicz Bartosz
2. Banel Filip 15. Konaszewski Jakub
3. Bartłomiejczuk Ewa 16. Kropiewnicka Dominika
4. Biedrycki Mateusz 17. Ławreszuk Michał
5. Brzozowski Kamil 18. Pacelt Anna
6. Chociej Martyna 19. Poniatowski Daniel
7. Dyszkiewicz Anna 20. Ptaszyńska Zuzanna
8. Grondek Wiktoria 21. Siemienkowicz Maciej
9. Jasek Igor 22. Sienkiewicz Kacper
10. Kiełsa Bartłomiej 23. Suchocki Wacław
11. Kiełsa Przemysław 24. Szymańska Joanna
12. Kobeszko Natalia 25. Tur Sebastian
13. Kobeszko Wiktoria 26. Wiszowaty TomaszLista kandydatów niezakwalifikowanych
do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

Kandydat niezakwalifikowany do danej placówki, może być zakwalifikowany w innej placówce wybranej na liście preferencji.


Lp. Nazwisko Imię Lp. Nazwisko Imię
1. Bańkowska Amelia 12. Kaszczewska Katarzyna
2. Baranowska Nina 13. Koliński Piotr
3. Blaszko Zuzanna 14. Kowalczuk Anna
4. Bochenko Ewelina 15. Makowska Martyna
5. Dmochowski Jakub 16. Mierzejewska Wiktoria
6. Dobko Natalia 17. Nesteruk Igor
7. Grabowski Hubert 18. Parfieńczuk Gabriela
8. Janowicz Martyna 19. Poniatowska Natalia
9. Jaworowska Natalia 20. Szałaj Michał
10. Jurczak Oliwia 21. Wnorowska Amelia
11. Karwowska Magda

Listy kandydatów, którzy pierwszy raz zadeklarowali chęć zamieszkania w internacie. Proszę sprawdzić w Zasadach rekrutacji dalsze kroki postępowania.


Lipiec 2021

Informacja dotycząca wyboru oferty ubezpieczenia NNW uczniów
na rok szkolny 2021/2022

W dniu 27 lipca 2021 Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW na rzecz młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022. Wpłynęło pięć ofert. Po analizie warunków ubezpieczenia Rada Rodziców wybrała ofertę złożoną przez:

Winner T.U. S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Wołowska 22A
02-675 Warszawa

Przewodniczący Rady Rodziców
Jan Dariusz Duchnowski


Igrzyska Olimpijskie TOKIO 2020

Miło jest nam poinformować, że czworo absolwentek Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Lekkiej Atletyce wystąpi tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio:
- Joanna Fiodorow - rzut młotem (po raz trzeci),
- Kamila Lićwinko - skok wzwyż (po raz drugi),
     oraz debiutantki
- Marlena Gola - sztafeta 4 x 400 m,
- Klaudia Kardasz - pchniecie kulą.

Absolwentami naszej szkoły są też trenerzy zawodników występujących na Igrzyskach:
- Michał Lićwinko - trener Kamili Lićwinko,
- Malwina Wojtulewicz Sobierajska - trenerka Joanny Fiodorow i Wojtka Nowickiego.


OGŁOSZENIE

Osoby, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych klas powinny potwierdzić wolę podjęcia nauki:
(poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty) w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

Kandydaci:
• którzy nie pobrali skierowania do Poradni Medycyny Pracy celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu powinny zgłosić się do kancelarii szkoły po odbiór takiego skierowania
• którzy zostali zakwalifikowani i potwierdzili wolę podjęcia nauki w danym zawodzie powinni odebrać skierowanie do Medycyny Pracy celem uzyskania pozwolenia na prawo jazdy kat. B lub T


UWAGA LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
zostały wywieszone w holu hali sportowej
(wejście na wprost przez łącznik między szkołą a internatem)


Uwaga Absolwenci

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00, pod warunkiem że dostarczą do sekretariatu szkoły Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - Załącznik nr 7_2314.
Termin złożenia oświadczenia 12 lipca 2021 godz. 15:00 (termin ostateczny). Podpisany formularz można przekazać do szkoły drogą pocztową, osobiście w siedzibie szkoły lub w formie skanu załączonego do e-maila. Adres mailowy: sekretariat@zsrckp.pl

Oświadczenie ... - Załącznik nr 7_2314


Egzaminy poprawkowe
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
w roku szkolnym 2020/2021
27.08.2021 roku (piątek)


Lp. Godz. Klasa Przedmiot Sala
1. 09:00 3 TIO
1 SMS
Historia i społeczeństwo
Historia
21
2. 09:00 1 TRT
2 RTG
2 TOT
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy turystyki
Geografia turystyczna
32
3. 11:00 3 TIO Tworzenie baz danych 27


Czerwiec 2021

Wejścia zdających do szkoły na egzaminy zawodowe

21 czerwca – egzamin rozpoczynający się o godz. 9:00
Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 8:15
Klasa III TAK – wejście środkowe
Klasa III TRT (turystyka) oraz III TIO (turystyka) – wejście główne

        21 czerwca – egzamin rozpoczynający się o godz. 13:00
Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 12:15
Wszyscy zdający – wejście środkowe

        22 czerwca – egzamin rozpoczynający się o godz. 10:00
Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 9:15
Klasa III TAK, III TIO (informatyka i turystyka) – wejście środkowe
Klasa III TI, III TRT (turystyka) i zdający ponownie – wejście główne
Klasa III TRT (rolnictwo) – wejście do internatu

        22 czerwca – egzamin rozpoczynający się o godz. 12:00
Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 11:15
Wszyscy zdający – wejście środkowe

        22 czerwca – egzamin rozpoczynający się o godz. 14:00
Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 13:15
Wszyscy zdający – wejście środkowe

Przypominamy o konieczności posiadania przez zdających
dowodu tożsamości ze zdjęciem
.


Informacja dotyczące składania ofert na ubezpieczenie NNW
uczniów na rok szkolny 2021/2022

1. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku prosi o złożenie do 30 czerwca 2021 r. oferty na ubezpieczenie NNW uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022. W ofercie prosimy m.in. zawrzeć propozycje dotyczące ubezpieczenia uczniów odbywających praktyki zawodowe poza szkołą oraz uczniów odbywających naukę jazdy samochodem w ramach zajęć.

2. Oferty należy przesyłać na :
       • adres e-mail: sekretariat@zsrckp.pl lub
       • pocztą tradycyjną na adres:
                      Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
                               ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
                                             15-567 Białystok


3. W sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022 osobami do kontaktu są:
- Iwona Podgórska, tel. 85-741-10-75 wew. 12
- Jan Duchnowski, tel. 575-993-858
lub e-mail: radarodzicowzsr@gmail.com

4. Po analizie warunków ubezpieczenia Rada Rodziców dokona wyboru ubezpieczyciela, któremu udzieli swojej rekomendacji.


Ze smutkiem i ogromnym żalem informujemy o śmierci
Rościsława Klimiuka
wieloletniego emerytowanego nauczyciela
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.
Żegnamy wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży,
dobrego kolegę, życzliwego człowieka.

Z całego serca dziękujemy za wszystkie wspólne lata …


Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie sie 25 czerwca 2021 roku.
- klasy pierwsze i trzecie spotykają się z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych o godzinie 09:00.
- klasy drugie spotykają się z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych o godzinie 11:00.

Godzina 09:00 - klasy pierwsze i trzecie

Klasa Sala Klasa Sala
1 LTB 34 3 TAK 29
1 SMS 39 3 TI 27
1 TI 43a 3 TIO 21
1 TMA 32 3 TMA 46
1 TAK 51 3 TRT 35
1 TRT 49 3 TWE 38
1 TWE 40

Godzina 11:00 - klasy drugie

Klasa Sala Klasa Sala
2 LOI 47 2 RTG 21
2 MSG 35 2 TAK 38
2 SMS 32 2 TI 33
2 TBG 46 2 TMA 45
2 AKG 34 2 TOT 49
2 IG 27 2 TRT 44
2 MAG 39 2 TWE 38
2 OTG 51 2 WEG 40


Uwaga! Zmiana terminu testu sprawnościowego

Drugi test sprawnościowy do:
- klasy lekkoatletycznej,
- klasy badmintona, tenisa stołowego, piłki siatkowej,
rozpocznie się w poniedziałek, 14 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.


Akcja KrwiodawstwaMaj 2021

Dyplomy zawodowe

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego można odebrać codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 - 15:00 w Kancelarii szkoły - pokój 17.

Prosimy aby każdy uczeń posiadał maseczkę, rękawiczki oraz własny długopis.


Wracamy do nauczania stacjonarnego

Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy naszej szkoły wracają do nauczania stacjonarnego. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
       Nadal należy się stosować do obowiązującego reżimu sanitarnego.

Więcej informacji ...


Dni otwarte!

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku!

28 maja 2021 i 31 maja 2021 w godzinach 12:00 - 16:00

Przypominamy:
– wnioski o przyjęcie do klas liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego kandydaci składają w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r.
– wnioski o przyjęcie do technikum i szkoły branżowej kandydaci składają od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.
– w szkole będzie możliwość wydrukowania, wypełnienia i złożenia wniosku


Informacje - Egzamin zawodowy 2021

W menu głównym Egzaminy w zakładce Egzamin zawodowy 2021 umieszczono informacje o egzaminach zawodowych w terminie czerwiec-lipiec 2021, harmonogram części pisemnej i części praktycznej oraz o wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający.

Więcej ...


Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Więcej wytyczne ...

Obowiązujące procedury bezpieczeństwa dla uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN.

Więcej procedury ...


Jak wspierać uczniów po roku epidemii?

Raport oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020 - 01.2021

Więcej raport ...


Wprowadzamy nauczanie w systemie hybrydowym

Zgodnie z wytycznymi MEiN w terminie 17-30 maja 2021 r. w naszej szkole będzie realizowane nauczanie w systemie hybrydowym.
Organizacja pracy podczas nauczania w systemie hybrydowym:

1) W dniach 17 – 23 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne w szkole będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji:
• w klasach: I SMS, I LTB, II SMS, II LOI XVII Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Rolniczych
• w klasach: I TI, I TAK, I TRT, I TWE, I TMA, II TI, II TAK, II TRT, II MAG, III TWE, oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym ROL.04 Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych
W pozostałych klasach liceum i technikum w tym terminie, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem niektórych zajęć praktycznych.

2) W dniach 24 – 30 maja 2021r. – zajęcia stacjonarne w szkole będą się odbywały:
• w klasach: II MSG, II TBG XVII Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Rolniczych
• w klasach: II IG, II AKG, II OTG, II WEG, II TWE, II TMA, II TOT, III TI, III TIO, III TAK, III TRT, III TMA, II RTG (technik rolnik - praktyka zawodowa) Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych
W pozostałych klasach liceum i technikum w tym terminie, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem niektórych zajęć praktycznych.

Harmonogram zajęć praktycznych od 17.05.2021 ...


Planowane w powyższych terminach nauczanie stacjonarne oraz zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nadal będą realizowane zgodnie z z zachowaniem Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz z Zasadami nauczania zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych mającymi zastosowanie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


20 maja - Światowy Dzień Pszczół

„Jeśli wyginą pszczoły, wówczas rodzajowi ludzkiemu
zostaną już tylko cztery lata”

Albert Einstein

20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Został on ogłoszony – po raz pierwszy w 2018 roku – przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by przypominać nam, o roli owadów zapylających, dla funkcjonowania biosfery. Święto ustanowione zostało z inicjatywy Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowanie pestycydów w rolnictwie zabija te owady-święto pokrywa się z dniem urodzin Antona Janšy – XVIII-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, pochodzącego właśnie ze Słowenii.
     Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół. W Polsce ok.470 z tego 222 gatunki zagrożone są wyginięciem!!!
     Pszczoły są jednymi z najbardziej zorganizowanych stworzeń na Ziemi. Najpopularniejszym i najlepiej zbadanym jest pszczoła miodna, która została udomowiona przez człowieka. Gatunek ten hodowany jest w pasiekach, głównie w celu produkcji miodu. Pszczoły pełnią jeszcze jedną ważną rolę w ekosystemie-zapylają rośliny. Dotyczy to zarówno tych uprawianych przez człowieka i wykorzystywanych następnie w przemyśle spożywczym, ale też innych roślin, stanowiących np. naturalny pokarm dla ptaków i dzikich zwierząt. Odpowiadają za zapylenie około 30% upraw rolnych i 90% roślin w środowisku naturalnym. Bez nich życie na Ziemi przestałoby po prostu istnieć. Rola pszczół jest więc ogromna. Pszczelarze od kilku lat biją na alarm , ponieważ na całym świecie obserwujemy masowe wymieranie pszczół. Zjawisko masowego wymierania pszczół po raz pierwszy zauważono w Stanach Zjednoczonych . Naukowcy od dawna podejrzewali, że pszczoły umierają przez neonikotynoidowe środki ochrony roślin, którymi spryskiwane są pola uprawne zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie od lat 80-tych XX w. Używane przez rolników pestycydy są z każdym rokiem coraz bardziej skuteczne, co najczęściej oznacza po prostu większą toksyczność. Problemem jest także brak wiedzy, powodujący nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników oraz zwykły wandalizm którym coraz częściej mamy do czynienia –wystarczy poczytać doniesienia prasowe.
     Wzrost umieralności pszczół prawdopodobnie wynika też z ocieplenia klimatu, który powoduje nienaturalny przebieg pór roku. Zimy stają się coraz cieplejsze, a wiosna i lato coraz chłodniejsze. Zmiany klimatyczne powodują, że na drzewach i krzewach pojawia się coraz mniej kwiatów, których nektar jest jedynym źródłem pożywienia pszczół. Nie ułatwia pszczołom życia także rozwój urbanizacji i zanieczyszczenie powietrza.
Co możemy zrobić żeby uratować pszczoły?
1. Zrezygnujmy z oprysków chemicznych!
2. Sadźmy kwiaty przyjazne pszczołowatym
3. Zapewnijmy wodę zapylaczom.
4. Kupujmy miód od lokalnych pszczelarzy.
5. Edukujmy dzieci.
6. Propagujmy wiedzę o pszczołach.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat hodowli pszczół
serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

Więcej informacji o ofercie kształcenia ...


Kontynuujemy nauczanie zdalne

Od 07 do 16 maja 2021 r. realizowane będzie nadal zdalne nauczanie z wyłączeniem części zajęć praktycznych, które w poszczególnych klasach w wybranych dniach tygodnia będą się odbywały stacjonarnie w szkole zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć praktycznych od 07.05.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


ŚWIĘTA MAJOWE

1 MAJA

Dzień Solidarności Ludzi Pracy lub inaczej Święto Pracy. To corocznie obchodzone święto dla uczczenia osiągnięć robotników. Ustanowione zostało 1889 roku na I Kongresie II Międzynarodówki obradującej w Paryżu. Upamiętnia wydarzenia w Chicago w 1886 r., gdzie robotnicy demonstrowali przeciwko złym warunkom panującym w fabrykach a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy – domagali się 8-godzinnego dnia pracy . W Polsce po raz pierwszy świętowano w 1890 roku. Na przestrzeni dziejów w różny sposób podkreślano solidarność robotniczą organizując wiece, pochody oraz festyny. Od 1950 roku w Polsce 1 maja ustanowiony jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.

2 MAJA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto ustanowione ustawą sejmu RP z 20 lutego 2004 roku. Celem jest propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Biały kolor flagi symbolizuje czystość i niepokalanie a czerwony odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga uznana została za symbol narodowy Polski w 1919 roku. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony w 2001 roku w uznaniu wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

3 MAJA

Dzień 3 maja to Narodowe Święto Trzeciego Maja lub inaczej Święto Konstytucji. Jako święto narodowe zostało wprowadzone do kalendarza w 1919r. W czasie II wojny światowej okupanci zdelegalizowali obchody rocznicowe, które powrócono w 1990r. Proklamowano wtedy święto narodowe i jest to dzień wolny od pracy. Konstytucja została uchwalona 230 lat temu w czasie obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792) 3 maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej uchwalonej w 1787 r.) konstytucją. Opierała się na trójpodziale władzy, dziedziczności tronu, gwarantowała opiekę nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiła liberum veto. Obowiązywała tylko rok ale pamięć o drugiej na świecie spisanej narodowej konstytucji stała się filarem dążeń Polaków do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego państwa.


Kwiecień 2021

Harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły w ZSR w Białymstoku

Harmonogram spotkań klas kończących szkołę z wychowawcą - odbiór świadectw ukończenia szkoły oraz kodów dostępu do wyników egzaminu maturalnego (dla zdających ten egzamin) przedstawiono w pliku poniżej.

Harmonogram spotkań klas ...


Wracamy w większym wymiarze do zajęć praktycznych stacjonarnych

Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. realizowane będzie nadal zdalne nauczanie z wyłączeniem części zajęć praktycznych, które w poszczególnych klasach w wybranych dniach tygodnia będą się odbywały stacjonarnie w szkole zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć praktycznych od 26.04.2021 ...

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


HARMONOGRAM I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

Informacje, harmonogram i procedury bezpieczeństwa w trakcie egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku przedstawiono w pliku:

- Matura 2021 - Informacje dla maturzystów:

Informacje dla maturzystów


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS


Wytyczne przeprowadzania egzaminów


Światowy Dzień Ziemi - 22 kwietnia

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. Ziemia to dom dla wszystkich żywych stworzeń. Wszyscy używamy tego, co daje nam nasza planeta: wody, powietrza, bogactw naturalnych, roślin. Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego wszyscy musimy troszczyć się o środowisko naturalne. Ta idea, od wielu już lat łączy ludzi, niezależnie od narodowości, wyznania, wieku, czy innych różnicujących kategorii. Ziemia to jedyna planeta, jaką mamy. Owszem pojawiają się śmiałe plany kolonizacji Marsa czy Księżyca, ale jednak żyjemy tu i teraz i zapewne żyć tu będziemy. Dlatego tak ważne jest robienie wszystkiego, aby ziemia była w jak najlepszej kondycji. Nie można być biernym, czy obojętnym na to, co nas otacza. Przecież jakość środowiska, w którym żyjemy, ma wpływ na zdrowie każdego z nas. Dbanie o środowisko trzeba zacząć od siebie. Tak po prostu – na co dzień. Zachęcamy do życia i działań eko, zero waste, do refleksji…

Pedagog i psycholog szkolny


Warto wiedzieć…..
1. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku.
2. Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale do 1990 roku stał się uznawany na całym świecie dniem.
3. W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach Ameryki, aby zaprotestować przeciwko rewolucji przemysłowej. W rezultacie narodził się ruch ekologiczny.
4. W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany Ziemia, który podążał za ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt.
5. Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą przyszłość naszej planety.
6. Gaylord Nelson stworzył Dzień Ziemi, gdy pracował jako amerykański senator.
7. Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie 28 milionów drzew zostało posadzonych przez ruch Dnia Ziemi.
8. W Panamie posadzono i utrzymano 100 zagrożonych gatunków storczyków, aby zapobiec ich wyginięciu na cześć Dnia Ziemi.
9. Dzień Ziemi został oficjalnie nazwany przez ONZ w 2009 roku Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi.
10. Chociaż ruch środowiskowy jest zjawiskiem stosunkowo nowym, świadomość za nim kryje się jest tak stara jak ludzkość.
11. Niektóre szkoły i społeczności obchodzą Dzień Ziemi przez cały tydzień, aby wydłużyć czas, w którym ludzie skupiają się na Ziemi.
12. W Dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło rowerami w Chinach, aby zmniejszyć emisję CO2 i zaoszczędzać paliwo.
13. Jest to jedno z największych świat, obchodzone przez ponad miliard ludzi na całym świecie.
14. Pierwsze obchody Dnia Ziemi w USA przyniosły 20 milionom Amerykanów udział w pokojowych demonstracjach, aby pokazać swoje poparcie dla reformy ekologicznej.
15. W pierwszym dniu w Stanach Zjednoczonych wzięło udział 2000 szkół wyższych oraz 10 000 szkół podstawowych i średnich.
16. W pierwszym Dniu Ziemi w Nowym Jorku burmistrz zamknął Piątą Aleję do wykorzystania w Dniu Ziemi i pozwolił świętować ją w Central Parku.
17. W 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła nazwę Dnia Ziemi na Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
18. Niektóre społeczności i szkoły decydują się świętować Tydzień Ziemi, dając więcej czasu na uczynienie Ziemi przedmiotem nauczania i nauki.
19. Dzień Ziemi jest ważny, aby przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu, jaki wywieramy na środowisko i co można z nim zrobić
20. Do recyklingu puszek aluminiowych potrzeba mniej energii – 90% mniej niż do produkcji nowych.
21. Przeciętna rodzina wyrzuca codziennie około 4 kg śmieci.
22. Zaledwie 27% gazet w USA podlega się procesowi recyklingu. Gdyby wszystkie one zostały poddane recyklingowi, zaoszczędziłoby to jedną czwartą miliarda drzew w całym roku.
23. Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion stworzeń w oceanie rocznie.
24. Ponad 180 krajów świętowało Dzień ziemi, a Facebook stał się popularnym narzędziem rozpowszechniania tego zjawiska.


Częściowy powrót do zajęć stacjonarnych w szkole od 19 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od 19 do 25 kwietnia 2021 r., dla klas, które w miesiącach czerwiec-lipiec będą zdawać egzaminy zawodowe oraz dla słuchaczy KKZ, część zajęć praktycznych będzie się odbywać stacjonarnie w szkole zgodnie z załączonym harmonogramem. Pozostałe zajęcia dla wszystkich klas będą nadal się odbywać w formie zdalnej.

Harmonogram zajęć praktycznych od 19.04.2021 ...

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...


78 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. W utworzonym w 1940 r. w Warszawie getcie Niemcy zamknęli ponad 400 tys. Żydów; dziesiątki tysięcy z nich zmarły z chorób i głodu. 22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Zginęło tam niemal 300 tys. warszawskich Żydów. Jeszcze podczas wielkiej akcji deportacyjnej 28 lipca 1942 r. działacze syjonistycznych ruchów młodzieżowych powołali Żydowską Organizację Bojową a jej najbardziej znanym przywódcą był Marek Edelman z partii Bund. Drugą organizacją konspiracyjną w getcie warszawskim był powstały na przełomie 1942 i 1943 r. Żydowski Związek Wojskowy.
     19 kwietnia 1943 r. niemieckie oddziały liczące 2 tys. żołnierzy weszły do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Do walki z nimi stanęło około 500 członków ŻOB, podzielonych na 22 grupy bojowe pod zwierzchnim dowództwem Mordechaja Anielewicza oraz około 150 bojowców ŻZW. Przez pierwsze dni powstańcy bronili umocnionych pozycji, utrudniając Niemcom penetrację getta. Ostrzeliwali wkraczające oddziały nieprzyjaciela i obrzucali je granatami i butelkami z benzyną. Ciężkie walki toczyli też bojowcy ŻOB dowodzeni przez Marka Edelmana. Udało im się powstrzymać na jakiś czas Niemców, detonując specjalną minę. W pierwszym dniu powstania oddział dywersji AK podjął nieudaną próbę wysadzenia muru getta przy ul. Bonifraterskiej. Podczas powstania pod murami getta AK i GL przeprowadziły jeszcze kilka akcji przeciwko Niemcom ostrzeliwującym pozycje powstańców. Zaledwie kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać kanałami i podziemnymi tunelami z płonącego getta. Większość z nich zginęła w wyniku denuncjacji, część w walkach partyzanckich, niektórzy wzięli udział w powstaniu warszawskim w 1944 r. 8 maja 1943 r. Niemcy otoczyli bunkier dowództwa ŻOB przy ul. Miłej 18. Około stu bojowców, wśród nich Mordechaj Anielewicz, udusiło się dymem lub popełniło samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niemców .Walki pojedynczych grup powstańczych trwały dalej, aż do 16 maja 1943r. Po powstaniu Niemcy zrównali teren getta z ziemią. Powstańcy wiedzieli, że nie mają szans wygrać z Niemcami, ani utrzymać się dłużej na swoich pozycjach. Ich celem było pokazanie światu, że Żydzi wciąż walczą, a Niemców można zranić. Chodziło o honorową śmierć i godność żydowskiego narodu.
     Od kilku lat symbolem pamięci o powstaniu w getcie są przypinane do ubrań papierowe żonkile. Żonkil kojarzy się z żydowską gwiazdą Dawida, ale ma symbolizować przede wszystkim pamięć o walce powstańców. To właśnie te kwiaty co roku w rocznice powstania miał składać Marek Edelman pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.


1055 Rocznica Chrztu Polski

14 kwietnia 966 roku - na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów. W lutym 2019 roku Sejm Polski przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego". Nie jest znane dokładne miejsce, w którym odbył się chrzest Polski. Wskazuje się Gniezno. Istnieją też źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski mógł być też i Poznań. Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib księcia Mieszka I, a uroczystość mogła mieć miejsce także w Ostrowie Lednickim.
     W tym wydarzeniu niekwestionowaną rolę odegrała Dobrawa, księżniczka czeska – przyszła żona Mieszka I, która jako jeden z warunków zawarcia małżeństwa wskazała przyjęcie przez niego i jego poddanych chrztu.
     Chrzest księcia w obrządku łacińskim nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył on rodzące się państwo polskie w świat chrześcijański. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych - rozwój wiedzy, kultury, filozofii i prawa. Przyjęcie chrztu wzmocniło autorytet władcy i pomogło zlikwidować ponadplemienne różnice wynikające z dawnych wierzeń oraz zwyczajów. Uczynił również władcę Polan równorzędnym partnerem dla innych chrześcijańskich książąt. Umożliwił mu także staranie się o koronę królewską.
     Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a religia katolicka jako wyznanie większości Polaków przetrwała do współczesności.


Wirtualne Dni Otwarte w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


- 19.04.2021 godz. 11.30 – 12.00 „Mechanizacja Rolnictwa i Agrotronika LIVE”

Mechanizacja Rolnictwa i Agrotronika LIVE


- 20.04.2021 godz. 10.00 – 10.30 „Architektura Krajobrazu LIVE”

Architektura Krajobrazu LIVE


- 20.04.2021 godz. 11.30 – 12.00 „Weterynaria LIVE”

Weterynaria LIVE


- 21.04.2021 godz. 11.30 – 12.00 „Szkoła Mistrzostwa Sportowego LIVE”

Szkoła Mistrzostwa Sportowego LIVE


- 22.04.2021 godz. 10.00 – 10.30 „Informatyka LIVE”

Informatyka LIVE


- 23.04.2021 godz. 10.00 – 10.30 „Rolnik i Pszczelarz LIVE”

Rolnik i Pszczelarz LIVE


- 23.04.2021 godz. 11.30 – 12.00 „Turystyka LIVE”

Turystyka LIVE


DNI OTWARTE ON-LINE
ZAPRASZAMY

Drodzy Ósmoklasiści! Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na Dni Otwarte od 19 do 23 kwietnia. Każdy kierunek kształcenia zaprezentujemy podczas wydarzenia na żywo. W dniach od 26 do 29 kwietnia oferujemy możliwość osobistego odwiedzenia szkoły oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną, pracowniami dydaktycznymi oraz uzyskania informacji bezpośrednio od nauczycieli i uczniów.
Wkrótce na szkolnej stronie internetowej i szkolnym Funpage`u podamy szczegółowy harmonogram Dni Otwartych w ZSR w Białymstoku.

Obserwujcie nas i zapraszamy!
Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 14-29.04.2021 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca uczestników do realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku projektu Programu Erasmus+, pt. „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja”, nr 2019-1-PL01-KA102-063377.

Więcej informacji menu głownym "Projekty" w zakładce Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja” - Aktualności i Pliki do pobrania.
Więcej szczegółów dot. rekrutacji można uzyskać u szkolnego koordynatora projektu mgr Ewy Szorc i mgr Anny Marii Lichograj, a także znaleźć w Regulaminie rekrutacji.

Zachęcamy do udziału, taka przygoda może się więcej nie powtórzyć!


Nauczanie zdalne przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Również zajęcia praktyczne nadal będą się odbywać w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...


HARMONOGRAM WYDAWANIA
„obiegówek” uczniom klas maturalnych”


Klasa IV technik informatyk 19 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik architektury krajobrazu 20 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik weterynarii 21 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik rolnik/obsługi turystycznej 22 kwietnia 2021 r.
Klasa IV technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 22 kwietnia 2021 r.
Klasa III LO sms la 23 kwietnia 2021 r.
Klasa III LOi 23 kwietnia 2021 r.

Godziny wydawania i podpisywania „obiegówek” 9:00 – 12:00
„obiegówki” pobieramy w kancelarii szkoły.
Proszę o zabranie do szkoły:
1. Książki z biblioteki (jeżeli były wypożyczone)
2. Legitymację szkolną (do wglądu)
3. Należność w kasie (jeżeli byłeś mieszkańcem internatu lub korzystałeś ze stołówki w internacie przez cały tok nauki lub w wybranych latach)
4. Sprzęt sportowy (jeżeli otrzymałeś ze szkoły)
5. Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia kończącego szkołę ponadpodstawową (bilans). Aktualny adres lekarza rodzinnego (POZ).Marzec 2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej do 11 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN, od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku, zajęcia praktyczne dla uczniów technikum i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego będą prowadzone w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie MEiN:

Więcej informacji ...


WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO
z sesji styczeń – luty 2021 (sesja zimowa)

Informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji zima 2021 dostępne będą dla zdających:
1. W Portalu Zdającego od godziny 10:00 w dniu 31 marca 2021 r. - strona logowania: lomza.epkz.cke.edu.pl
2. W Kancelarii Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w dniu 31 marca 2021 r. od godziny 10:00

Ponadto informujemy, że osoby którym nie uda się zdać tych egzaminów, a będą chciały przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji letniej (czerwiec-lipiec 2021) mają możliwość złożenia deklaracji w dniach: 31 marca, 1 kwietnia, 6 kwietnia, 7 kwietnia w godzinach 8:00 – 15:00 w Kancelarii szkoły.

Termin przekazania szkołom certyfikatów i dyplomów przez OKE Łomża
- 8 kwietnia 2021 roku.

Poniżej umieszczono deklaracje na poprawkowy egzamin w sesji lato (czerwiec). Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do 7 kwietnia 2021 roku osobiście do szkoły lub listownie na adres:

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-567 Białystok


Deklaracja EE.08 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja RL.16 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja EE.09 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja RL.16 KKZ pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja MG.42 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja RL.22 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja RL.11 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja TG.15 pobierz plik
w formacie Word
Deklaracja ROL.11 (formuła 2019) pobierz plik w formacie Word

Nauczanie zdalne do 11 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z wytycznymi MEiN - do 11 kwietnia 2021 roku będzie kontynuowane nauczanie zdalne z wyjątkiem niektórych zajęć praktycznych.
Z bukietem róż nie mogę przyjść
By złożyć Ci życzenia
Lecz w słowach mych jest taka myśl
Niech się spełnią Twe marzenia
Dużo sukcesów oraz radości
Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń
Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzą Ci…
Panowie z ZSR w Białymstoku8 marca - Dzień Kobiet

Dzień ustanowiony w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet. W latach 1908-11 w USA odbyło się wiele protestów kobiet - żądały one równych praw politycznych i ekonomicznych. Uczestniczkami były głównie pracownice fabryk, w których panował powszechny wyzysk. Pierwszy Narodowy Dzień Kobiet odbył się tam już w 1909 roku. Trend walki o równouprawnienie rozprzestrzeniał się również w Europie – tu pomysł obchodów zainicjowany został w Kopenhadze. Z czasem, wraz z postępującym wyzwoleniem kobiet, święto to straciło swój „feministyczny” wydźwięk, a stało się po prostu okazją do okazania szacunku płci pięknej.

Jak jest obchodzony na świecie?
Przyjrzyjmy się różnym tradycjom związanym z 8 marca!

W Polsce w Dzień Kobiet panie otrzymują kwiaty i prezenty.
A jak wygląda Dzień Kobiet w innych państwach?
Obecnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w Albanii, Białorusi, na Ukrainie, w Rumunii, Rosji, Wietnamie, Zambii, we Włoszech, w Polsce, Laosie, Brazylii, na Kubie i wielu innych krajach. W większości państw jego obchody polegają na tym, że kobiety dostają życzenia, kwiaty i drobne upominki, bywa też, że tego dnia są traktowane ulgowo w pracy czy na uczelni. Są jednak kraje, w których ten dzień jest naprawdę wyjątkowy.
W Rosji Dzień Kobiet jest wolny od pracy. Co ciekawe, zamiast kwiatków kobiety dostają wtedy gałązki akacji srebrzystej. Dzień Kobiet stał się tam świętem narodowym już za Lenina, którego przekonała do jego ustanowienia feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj. Jednak do 1956 roku 8 marca był zwykłym dniem roboczym. Dopiero wtedy uzgodniono, że będzie to dzień wolny od pracy. Tradycja ta przetrwała.
W Chinach z kolei kobiety 8 marca mają pół dnia wolnego od pracy. Wiele sklepów oferuje specjalne zniżki dla kobiet, zwłaszcza na ubrania i kosmetyki.
W Izraelu do stosunkowo niedawnych czasów nikt nie obchodził Dnia Kobiet, a mało kto w ogóle wiedział o tym święcie. Zmieniło się to dzięki fali imigrantów napływających z krajów byłego ZSRR po jego rozpadzie. Teraz większość kobiet otrzymuje kwiaty i prezenty od mężczyzn, a mnóstwo salonów kosmetycznych oferuje tego dnia zabiegi upiększające za darmo. Z jednej strony to super, ale z drugiej – wyobrażamy sobie te kolejki...
W Portugalii i Rumunii kobiety lubią świętować swój dzień w damskim gronie. Owszem, przyjmują prezenty od mężczyzn i dziękują za życzenia, ale wieczór wolą spędzać z przyjaciółkami. Organizują zatem babskie wieczory w domach lub knajpach. No i słusznie, z partnerem spędza się przecież niemal każdy wieczór, niech Dzień Kobiet będzie wyjątkowy!
We Włoszech obchody Dnia Kobiet zaczynają się już tydzień wcześniej. Przydrożne słupy, tablice i przystanki autobusowe są obklejone plakatami przypominającymi o nadchodzącym święcie, wiele osób rozdaje też ulotki o Dniu Kobiet. W samo święto wszystkie kobiety dostają obowiązkowo bukiecik kwiatów i życzenia. Panuje zakupowe szaleństwo, bo nie tylko mężczyźni kupują prezenty paniom, ale też kobiety sobie nawzajem.
W Wielkiej Brytanii nie kładzie się nacisku na prezenty i kwiaty, lecz w Dniu Kobiet organizowane są liczne wykłady i wystawy opowiadające o wybitnych kobietach, o tym, jak doszło do równouprawnienia płci pięknej i co jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet obchodzi się 10 marca, choć oficjalną datą tego święta jest 8 marca, jak w większości państw.

Pięknego Dnia Kobiet każdego dnia dla Was.


Matury próbne

W dniach 03-05 marca 2021 roku o godzinie 08:00 rozpoczynają się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku matury próbne. Więcej informacji (w tym podział klas maturalnych na poszczególne wejścia do szkoły) w załączniku poniżej.

Więcej matura próbna ...

Przypominamy, że do szkoły na próbny egzamin maturalny mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, na egzamin przynieść własne długopisy, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).


Kampania Społeczna Przeciwko Przemocy

Otrzymaliśmy właśnie certyfikat potwierdzający nasz udział w

MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANI 19 DNI PRZECIWKO
PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI!!

Akcja koordynowana była przez Fundację po DRUGIE. Jest to część międzynarodowego działania, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące dzieci z całego świata – krzywda, strach, głód, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno mieć miejsca. Światową kampanię organizuje Women’s World Summit Foudation - fundacja działająca w obszarze ochrony praw kobiet i dzieci

Znęcanie i przemoc wobec dzieci jest problemem dotyczącym całego świata, który łamie prawa dziecka, blokuje jego prawidłowy, zdrowy rozwój i ma miejsce zarówno w domach jak i w ramach systemów sprawiedliwości. Kampania ma na celu mobilizować lokalne i narodowe społeczności do lepszej ochrony i współpracy mającej na celu eliminowanie niepożądanych zjawisk. Łącząc się we wspólnym, trwającym 19 dni działaniu pokazaliśmy solidarność w dążeniach do budowania lepszego świata. Świata bez przemocy!!!


Raport Ogólnopolskiej Federacji Młodych

Ogólnopolska Federacja Młodych opublikowała najnowsze badania dotyczące nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z raportem przedstwionym w załączniku poniżej.

Raport ...


1. marca - Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został jako święto państwowe w 2011 roku. Data nawiązuje do wyroku śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wykonanym 1 marca 1951 r.
Żołnierze wyklęci to członkowie AK, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie ujawnili się i przeszli do walki z nową – komunistyczną władzą.

W styczniu 1945 roku ostatni Komendant AK gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz rozwiązujący struktury Armii Krajowej. Większość przywódców Polskiego Państwa Podziemnego została aresztowana i wywieziona w głąb ZSRR. W czerwcu 1945 r. w Moskwie odbył się ich proces (proces 16), podczas którego przedstawiono sfałszowane zarzuty. Większość skazano na karę więzienia a 3 osoby uniewinniono. W czasie odbywania wyroków na polecenie władz radzieckich kilku zamordowano.
Żołnierze Wyklęci są też określani jako żołnierze drugiej konspiracji, bojownicy antykomunistycznego podziemia lub żołnierze niezłomni. Ich metodą działania była partyzantka a terenem największej aktywności wschodnia i centralna część kraju.

W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało ok.80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych a liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120 -180 tysięcy.

Ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło lub zostało zamordowanych w więzieniach NKWD i UB. Część wywieziono w głąb ZSRR. Źródła podają, że na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w więziono i przetrzymywano w obozach pracy ok. 250 tys. ludzi. Do bardziej znanych bojowników partyzantki antykomunistycznej należeli: Zygmunt Szendzielarz - ps. Łupaszka, rotmistrz Witold Pilecki, gen. August Emil Fieldorf - ps. Nil, Jan Rodowicz - ps. Anoda, Danuta Siedzikówna - ps. Inka, Feliks Selmanowicz - Zagończyk.

Cześć ich pamięci!


Luty 2021

Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie w dniach 01 - 05 marca 2021 roku.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 01.03.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Matury próbne

W dniach 03-05 marca 2021 roku o godzinie 08:00 rozpoczynają się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku matury próbne. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Więcej matura próbna ...


23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją

Dzień ten ustanowiony został w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Celem tego dnia jest edukowanie na temat depresji ponieważ nie jest to stan, który minie samoistnie.
DEPRESJA – to choroba cywilizacyjna, złożona i trudna do konkretnego zdiagnozowania. To grupa różnych zaburzeń zarówno psychicznych jak i fizycznych, a obniżony nastrój: smutek, przygnębienie, niska samoocena, niezdolność do przeżywania przyjemności to tylko niektóre z objawów.
DEPRESJA – nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo.
DEPRESJA – to wciąż choroba wstydliwa, która powoduje nieuzasadniony wstyd przed zwróceniem się o pomoc do lekarza psychiatry, psychologa czy podjęciem leczenia. To często również brak zrozumienia, akceptacji wśród bliskich. Dobre rady, które często słyszą osoby cierpiące na depresję, w stylu: weź się w garść, nie pieść się, zrób coś ze sobą-weź kąpiel, pobiegaj, idź na spacer, ogarnij się, nie leń się, pozbieraj się i inne - NA DEPRESJĘ NIESTETY NIE POMOGĄ !!!
Nie udzielaj zatem,,dobrych rad"- powodują one zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie i osamotnienie.
NATOMIAST WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC?
DEPRESJĘ leczy sie farmakologicznie,lekami przeciwdepresyjnymii psychoterapią. . Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do lekarza. W Polsce 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych.

"Piekło depresji polega na utracie nadziei"

JAKA JEST PROFILAKTYKA DEPRESJI?
To higiena zdrowia psychicznego - odpowiednia ilość snu 6-8 godzin, czas na relaks, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i słońcu, dbanie o dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi, pozytywne myślenie, nie załamywanie w każdej sytuacji, ponieważ zawsze znajdzie sie jakieś wyjście, a ponad to pozytywne spojrzenie na świat.
Jako Szkoła Myślenia Pozytywnego serdecznie zachęcamy Was do tego, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne.

Psycholog i Pedagog szkolny


Lekkoatletyczny sukces naszych uczniów

W niedzielę, 14 lutego 2021 roku lekkoatleci Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zakończyli 3 dniowe zmagania sportowe podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. Sportowcy uzyskiwali rewelacyjne wyniki czego efektem były rekordy życiowe oraz zdobywane medale: Wojtek Tomczyk rozpoczął dobrą sportową passę zdobywając srebrny🥈medal w skoku w dal z wynikiem 6.96m. W ślady kolegi wyruszył Radosław Starak, który w rewelacyjnym konkursie posłał kulę na odległość 16.85m, dzięki czemu zdobył brązowy medal 🥉oraz ustanowił rekord życiowy. Klaudia Boguszewska w skoku w dal zdobyła brązowy medal 🥉oddając świetny skok na odległość 5.43m. Zwieńczeniem sukcesów medalowych Naszych Lekkoatletów był rewelacyjny bieg Łukasza Klimiuka w biegu na 1000m,gdzie uzyskując rekord życiowy wynikiem 2:32.92 zdobył brązowy medal🥉. Pozostali zawodnicy uczestniczący podczas Mistrzostw Polski zaprezentowali świetną formę uzyskując rekordy życiowe oraz zajmując miejsca w ścisłym finale. Paweł Kryszyn zajął 4 miejsce w w pchnięciu kulą - 16.65m, Sebastian Moszczyński 4 miejsce w skoku wzwyż - 2,03m, Małgorzata Karpiuk 5 miejsce 3000m - 10:06.32, Dawid Konopka w skoku w dal 5 miejsce - 6.58m, Wiktoria Charkiewicz 5 miejsce w pchnięciu kulą - 12.42m, Julia Słabińska w skoku w dal 7 miejsce - 5.27m, Natalia Czerwińska 8 miejsce w skoku w dal - 5.25m oraz Dominik Fiedorczuk 8 miejsce w skoku w dal - 6.35.

Gratulujemy zawodnikom oraz trenerom.

Do Mistrzostw uczniów przygotowali:
Paulina Mikiewicz Łapińska, Robert Nazarkiewicz,
Przemysław Zabawski, Damian Roszko
.


Młodzieżowa Rada Miasta Białystok

Poniżej przedstawiamy link do postu Młodzieżowej Rady Miasta Białystok, dotyczący powołania Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia w Białymstoku. Zawierają również ankietę.

Post Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku ...

Link do Ankiety ...


Organizacja zajęć szkolnych od 15 lutego 2021 roku

Zgodnie z wytycznymi MEiN nasza szkoła do końca lutego będzie działać na dotychczasowych zasadach. Nadal więc będzie realizowane nauczanie zdalne w wyjątkiem części zajęć praktycznych organizowanych w trybie stacjonarnym zgodnie z ustalonym harmonogramem.


SZKOŁY MYŚLENIA POZYTYWNEGO!!!

Szkoła to miejsce wyjątkowe. Tu, poza domem rodzinnym i grupami rówieśniczymi, dzieje się wszystko co najważniejsze w życiu młodego człowieka. Pod wpływem doświadczeń szkolnych młodzież utrwala bądź weryfikuje swój obraz świata, ludzi i przede wszystkim własnej osoby. W trosce o zdrowie psychiczne naszych uczniów w grudniu przystąpiliśmy do Projektu "Myślę Pozytywnie” Instytutu Edukacji Pozytywnej i tym samym otrzymaliśmy tytuł:

SZKOŁY MYŚLENIA POZYTYWNEGO!!!

Promowanie i wspieranie zdrowia psychicznego to w rzeczywistości wspieranie jakości edukacji w myśl prostej zasady:

"Lepiej się czujesz,
lepiej się uczysz…"

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast Instytut Edukacji Pozytywnej za nasze dotychczasowe działania w obszarze zdrowia psychicznego i za celujące wykonanie zadań wstępnych obdarował nas wspaniałymi pomocami i narzędziami do pracy w trakcie zajęć grupowych, z którymi właśnie startujemy w postaci comiesięcznych zadań! Do zobaczenia na razie w formie zdalnej, ale z nadzieją na jaknaszybsze spotkania z Wami w szkole.

Pozdrawiamy serdecznie
psycholog Dominika Jopa i pedagog Iwona Cimochowicz!


Olimpiada Geograficzna

W sobotę 6 lutego nasi uczniowie: Juliusz Sadowski z klasy III TRT oraz Michał Iwaniuk z klasy II TAK wzięli udział w 2 części 2 etapu XVII Olimpiady Geograficznej. Chłopakom zabrakło kilku punktów aby przejść do kolejnego etapu, mimo to jesteśmy dumni i wdzięczni, za godne reprezentowanie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na Olimpiadzie.

Do geograficznych zmagań przygotowała uczniów pani Małgorzata Kozłowska.


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie w dniach 08 - 12 lutego 2021 roku.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 08.02.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Styczeń 2021

Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 25 stycznia 2021 roku.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 25.01.2021 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Plany lekcji
w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkład zajęć
w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 obowiązujący od 25 stycznia 2021 roku.

Plan lekcji


Przetarg na dostawę paliw płynnych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację przetargu: "Zakup paliw płynnych przy użyciu kart płatniczych i dostawę oleju napędowego z transportem do własnej bazy Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku".

Więcej ...


Matury próbne

W dniach 21-22 stycznia 2021 roku (język polski - matematyka) oraz 27 stycznia 2021 roku (język angielski) o godzinie 08:00 rozpocznie się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku matura próbna. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Więcej matura próbna ...


Organizacja zajęć szkolnych od 18 stycznia 2021 roku

Informujemy, iż po feriach zimowych - od 18 stycznia 2021 roku w naszej szkole nadal realizowane będzie nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. W dniach 18 - 22 stycznia również wszystkie zajęcia praktyczne we wszystkich klasach będą realizowane zdalnie.

Od 25 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji i wówczas wrócimy do realizacji części zajęć praktycznych w formie stacjonarnej w szkole. Informację o harmonogramie zajęć praktycznych podamy w stosownym czasie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku.

Dyrekcja szkoły


Informacja dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ROL.04

Zmiana organizacji zajęć podczas XIV zjazdu 21 – 23 stycznia 2021 roku

Dnia 21 stycznia (czwartek) – zajęcia realizowane zdalnie
Od godz. 16:30 (Grupa I - 5 godz., Grupa II – 5 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji zwierzęcej - zajęcia zdalne

Dnia 23 stycznia (sobota) – zajęcia stacjonarne i zdalne
08:00 - 12:10 (Grupa I - 5 godz., Grupa II – 5 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji zwierzęcej – zajęcia stacjonarne w szkole

12:15 – 16:30 (Grupa I - 5 godz., Grupa II – 5 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji roślinnej - zajęcia stacjonarne w szkole

16:40 – 18:15 (Grupa I - 2 godz., Grupa II – 2 godz.) - Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji zwierzęcej - zajęcia realizowane zdalnie

W sobotę, 23. stycznia słuchacze KKZ ROL.04 otrzymają do wypełnienia deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato – czerwiec 2021.


Wejścia uczniów do szkoły na egzaminy zawodowe

W załączniku przedstawiono wejścia uczniów na egzaminy zawodowe w dniach 11-12 stycznia 2021 roku:
- część praktyczna - styczeń 2021
- część pisemna - styczeń 2021

Wejścia uczniów ...


Grudzień 2020


Informacje - Matura 2021

W menu głównym Egzaminy w zakładce Matura 2021 umieszczono informacje o egzaminach maturalnych w 2021 roku, zasadach przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 roku.

Więcej ...


Zapytanie ofertowe - dostawa mobilnej wykładziny sportowej 2

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę mobilnej wykładziny sportowej na halę sportową do rozgrywek piłki siatkowej 2".

Więcej ...


Przetarg na wynajem garaży położonych
przy ul. ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Przetarg na wynajem garaży położonych przy ul. ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku".

Więcej ...


Zapytanie ofertowe - dostawa nawozów mineralnych 2

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę nawozów mineralnych 2".

Więcej ...


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 14.12.2020 r.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 14.12.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Harmonogram egzaminów zawodowych - styczeń 2021

W załącznikach przedstawiono harmonogramy egzaminów potwierdzających klasyfikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych:
- część praktyczna - styczeń 2021
- część pisemna - styczeń 2021

Część praktyczna

Część pisemna - 12 stycznia 2021

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r.:

Materiały i przybory pomocnicze


Zapytanie ofertowe - dostawa mobilnej wykładziny sportowej

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę mobilnej wykładziny sportowej na halę sportową do rozgrywek piłki siatkowej".

Więcej ...


39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – Jest to stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10131 działaczy związanych z Solidarnością, a życie straciło około 40 osób.

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności), od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem kartkowym (reglamentacja) wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.). Całkowicie załamał się skup produktów rolnych. Brak towarów na rynku i w sklepach był spowodowany zahamowaniem produkcji w fabrykach z powodu strajków organizowanych przez NSZZ „Solidarność”.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy. Na czele WRON stanął gen. Wojciech Jaruzelski.

12 grudnia około północy w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

13 grudnia (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy, 30 tys. funkcjonariuszy MO oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach.

Kilkadziesiąt minut przed północą (ok. 22:30) rozpoczęła się Akcja „Azalia”, mająca na celu opanowanie i wyłączenie obiektów teletransmisyjnych i central telefonicznych. Do 451 obiektów w całym kraju wkroczyły uzbrojone oddziały, sformowane z 700 funkcjonariuszy SB i MO, 3000 żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz innych jednostek wojskowych MSW, a także 1200 żołnierzy oddelegowanych przez wojsko. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty radia i telewizji. Już 14 grudnia rezerwiści powołani do jednostek milicji otrzymali broń, z zastrzeżeniem, że wydawanie amunicji należeć będzie do decyzji komendantów wojewódzkich MO. Broń wydawano zmobilizowanym członkom ORMO, a także emerytom oraz rencistom SB i MO, zorganizowanym w grupach samoobrony.


Zapytanie ofertowe - dostawa nawozów mineralnych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę nawozów mineralnych".

Więcej ...


Zapytanie ofertowe - program "Aktywna Tablica"

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Zapytanie ofertowe - na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Więcej ...M I K O Ł A J K I

Mikołaj o Tobie wie,
lecz nie może spotkać Cię,
dlatego tylko życzenia śle:
dużo zdrówka, cierpliwości,
dużo szóstek i miłości.
Myślę, że życzenia te
absolutnie zaspokoją Cię.
Wesołego Mikołaja


Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ ROL.04

Informujemy Państwa, że od 05 grudnia część zaplanowanych zajęć praktycznych na kursie ROL.04 odbędzie się stacjonarnie w szkole zgodnie z załączonym wykazem. Ponadto prosimy o zapoznanie się ze zmianą w harmonogramie zjazdów, która nastąpiła w wyniku przesunięcia ferii zimowych.

Stacjonarne zajęcia praktyczne kursu ROL.04 ...

Zmieniony harmonogram kursu ROL.04 ...


1 grudnia - Światowy Dzień AIDS
Listopad 2020

Termin ferii zimowych

Informujemy, iż:
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, ferie zimowe odbędą się w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r.
- II półrocze w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku rozpocznie się 25 stycznia 2021 r.

Dyrekcja szkoły


Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego


W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Wywołane przez młodych spiskowców ze Szkoły Podchorążych pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego. Odnosząc poważne, lecz przejściowe sukcesy przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z czołową potęgą militarną Europy. Arystokracja i generalicja nie poparły powstania, nie wierząc w jego powodzenie. W Noc Listopadową zginęło z rąk spiskowców sześciu polskich generałów: Maurycy Hauke, Stanisław Trębicki, Stanisław Potocki, Ignacy Blumer, Tomasz Siemiątkowski i Józef Nowicki oraz kilku innych polskich oficerów.

Pierwszym dyktatorem powstania został gen. Józef Chłopicki. Na początku grudnia powstał Rząd Tymczasowy na czele którego stanął ks. Adam Jerzy Czartoryski, wkrótce rozpoczęto pertraktacje z carem. Wobec nieustępliwej postawy władcy i pod presją ludności Warszawy sejm 25 stycznia 1831 r. zdetronizował Mikołaja I. Powstanie listopadowe przekształciło się w wojnę polsko – rosyjską.

Na początku lutego do Królestwa Polskiego wkroczyła ponad 100 tys. armia rosyjska. Wojsko polskie dowodzone przez gen. Józefa Dwernickiego pokonało odziały rosyjskie w bitwie pod Stoczkiem, a gen. Józef Chłopicki stoczył ciężkie walki pod Olszynką Grochowską. W marcu i kwietniu 1831 r. Polacy odnieśli zwycięstwa w bitwach pod Wawrem, Dębem Wielkim i pod Iganiami. Punktem zwrotnym była klęska Polaków pod Ostrołęką. Latem Rosjanie przejęli inicjatywę maszerując na Warszawę. Atak na stolicę rozpoczął się we wrześniu i zakończył sukcesem wojsk rosyjskich. Do historii przeszła rzeź mieszkańców Pragi, śmierć generała Sowińskiego na Woli i obrona reduty Ordona. Polacy nie obronili stolicy a jej upadek był początkiem klęski całego zrywu niepodległościowego.

Członków Sprzysiężenia Podchorążych, Rządu Narodowego, posłów na sejm prześladowano, skazano na śmierć lub zesłano na Syberię. Na emigrację udało się około 10 tys. osób. By zapanować nad Królestwem wprowadzono stan wojenny, żołnierzy polskich wcielono do armii rosyjskiej. By zrusyfikować społeczeństwo polskie zamknięto Uniwersytet Warszawski, ograniczono liczbę szkół średnich a szkolnictwo podporządkowano ministerstwu w Petersburgu.


Przedłużenie nauczania zdalnego do 3 stycznia 2021 roku

Informujemy Państwa, iż stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Zgodnie z wytycznymi MEN, od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Więcej informacji na stronie MEN ...


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 30.11.2020 r.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 30.11.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Tydzień Edukacji Antynikotynowej
- 23-27 listopadaMiędzynarodowy Dzień Tolerancji
- 16 listopada

"Nie musimy akceptować cudzych przekonań ...
ale musimy akceptować prawo innych do ich posiadania".

Jodi PicoultPowszechna Deklaracja Praw Człowieka
                                  - w załączniku poniżej

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ...INFORMACJA

Administracja szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub drogą e-mailową ewentualnej wizyty:
- w sprawie zaświadczeń i legitymacji, tel. 85 7411-075 w. 12
- w sprawie umówienia wizyty u Dyrektora szkoły, tel. 85 7411-075 w. 11
- w sprawach płatności oraz księgowych, tel. 85 7411-075 w. 24
- w sprawach kadr, tel. 85 7411-075 w. 12


OGŁOSZENIE

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i internatów prosimy o wstrzymanie się z wpłatami za miesiąc listopad. Wszystkie nadpłaty za miesiąc październik zostaną rozliczone po unormowaniu się sytuacji w kraju.


11 LISTOPADA 2020 ROKU

Dnia 11 listopada 1918 r., po 123 latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy. Walka o niepodległość wpisała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój ekonomiczny i społeczny, niejednokrotnie będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi czy prześladowanymi. Również Polacy na obczyźnie starali się pracą i wytrwałością dążyć do niepodległości swojej Ojczyzny poprzez kultywowanie polskości czy rozwijanie kultury.

Polska powstała na nowo w chwili klęski zaborców podczas I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski, który dzień wcześniej przybył do Warszawy z Magdeburga, otrzymał naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim. Trzy dni później Rada dokonała samorozwiązania, przekazując tym samym Naczelnikowi pełnię władzy zwierzchniej nad odbudowującym się państwem.

Dzień 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione dekretem wydanym przez Krajową Radę Narodową 22 lipca w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku.


Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Zgodnie z wytycznymi MEN:
• do 29 listopada 2020 r. przedłużamy w naszej szkole zawieszenie zajęć stacjonarnych, nauczanie nadal będzie się odbywać w trybie zdalnym,
• od 09 listopada umożliwiamy realizację stacjonarnie (w szkole) części zajęć praktycznych dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zimowej sesji egzaminacyjnej - styczeń 2021 oraz konsultacji przedmaturalnych dla uczniów z klas maturalnych.

Więcej informacji na stronie MEN ...


Harmonogram zajęć praktycznych i konsultacji realizowanych stacjonarnie w dniach 09 – 13.11.2020 r.:

Harmonogram zajęć praktycznych od 09.11.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Światowej kampanii 19 Dni Przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży


W tym roku Zespół Szkół Rolniczych przyłączył się po raz pierwszy do Światowej kampanii 19 Dni Przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania 19 Dni to czas kiedy wspólnie, w zasięgu globalnym wyrażamy nasz sprzeciw przeciwko stosowaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przez 19 dni będziemy mówić o godności, szacunku i bezpieczeństwie. Budować będziemy świadome postawy wobec przemocy i uczyć będziemy jak jej przeciwdziałać.

W dniach 1-19 listopada liczne grono szkół, instytucji, ośrodków i organizacji pozarządowych podejmie działania o charakterze edukacyjnym , których podstawowym celem będzie budowanie prawidłowych postaw wobec różnych form przemocy i krzywdy wyrządzanej dzieciom i młodym ludziom. Przyłączamy się również my!

Szczegóły dotyczące konkursu zostaną wysłane przez dziennik elekreoniczny i będą również dostępne na szkolnym facebook-u.

Psycholog szkolny - Dominika Jopa
Pedagog szkolny - Iwona CimochowiczHarmonogram pracy biblioteki szkolnej

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, biblioteka szkolna będzie czynnna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00.

Zapraszamy - Pracownicy Biblioteki


Harmonogram dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego - listopad 2020

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, pedagog i psycholog będą dyżurowały w następujących godzinach.

Pedagog szkolny - Iwona Cimochowicz
poniedziałek 10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
wtorek         08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
środa           08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
czwartek      10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
piątek          08:00 - 13:00 - dyżur zdalny

Psycholog szkolny - Dominika Jopa
poniedziałek 08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
wtorek         08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
środa           10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
czwartek      08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
piątek          10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny

Prosimy umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.


Październik 2020

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

W związku z sytuacją w kraju i nowymi obostrzeniami od 24 października do 08 listopada 2020 r. całkowicie zawieszamy w naszej szkole realizację zajęć stacjonarnych i przechodzimy na nauczanie zdalne.

Zajęcia KKZ ROL.04 oraz KKZ RL.16 od dnia 24 października do 08 listopada 2020 r. również będą się odbywały zdalnie na platformie Moodle.

Dyrekcja Szkoły


Więcej informacji na stronie MEN ...


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


Za nami 12 edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo”. Coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej objęta została patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach OTK w szkole zrealizowano przedsięwzięcia, których celem było wspieranie młodzieży w planowaniu dalszych ścieżek edukacyjno-zawodowych i nabywaniu kompetencji ważnych w podejmowaniu roli zawodowej. Większość wydarzeń przybrała formę online.

Uczniowie klasy II OTG w dniu 16.10.2020 r uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez doradców zawodowych z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku. Podczas ćwiczenia edukacyjnego uczniowie zajmowali się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Mieli okazję sprawdzić się podczas pracy zespołowej, wykazać się kreatywnością i przedsiębiorczością. Nabywali umiejętności z zakresu planowania, zarządzania czasem, komunikatywności.

Chętni uczniowie z klas maturalnych mieli okazję uczestniczenia w spotkaniach on-line poprowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem wykładów i prezentacji pt: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz Stres – Kryzysowy Zaradnik, było przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem.

Wybrane klasy wzięły udział w wirtualnych lekcjach kreatywności i przedsiębiorczości pt: ”Talenty Przyszłości”, pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Uczniowie obejrzeli spotkania z ciekawymi ludźmi na temat pasji, ambicji, wytrwałości w życiu zawodowym a także pokonywania barier.

Koordynator przedsięwzięć w ramach OTK
Anna OrłowskaINFORMACJA

Od dnia 26.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 08:00 - 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub drogą e-mailową ewentualnej wizyty:
- w sprawie zaświadczeń i legitymacji, tel. 85 7411-075 w. 12
- w sprawie umówienia wizyty u Dyrektora szkoły, tel. 85 7411-075 w. 11
- w sprawach płatności oraz księgowych, tel. 85 7411-075 w. 24
- w sprawach kadr, tel. 85 7411-075 w. 12


Nauczanie zdalne

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej oraz wejściem Miasta Białystok do strefy czerwonej w związku z pandemią COVID-19 od 17.10.2020r. wszystkie szkoły ponadpodstawowe obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Harmonogram zajęć praktycznych, które odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku znajduję sie w załączniku poniżej.

Harmonogram zajęć praktycznych od 19.10.2020 ...


Zajęcia praktyczne Kursu Kwalifikacyjnego ROL.04 i RL.16 w dniu 17.10.2020r.(sobota) odbędą się bez zmian.


Harmonogram dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, od dnia 17 października 2020 roku pedagog i psycholog będą dyżurowały codziennie na terenie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego.


Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, od dnia 17 października 2020 roku doradca zawodowy pracuje w następujących dniach:
          Wtorek - 08:30 - 14:30 - praca zdalna
          Środa    - 08:30 - 12:30 - dyżur w szkole
          Piątek    - 11:30 - 12:30 - praca zdalna.

Proszę umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego.


Sprzedaż chryzantem

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku od wtorku, 20 października 2020 roku prowadzi sprzedaż chryzantem w szklarni szkolnej (ul. Myśliwska) do wyczerpania asortymentu.

Bieżące informacje pod numerem telefonu 85-674-56-88.


Studiujemy czy wyjedziemy

W załączniku przedstawiono raport Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku z akcji: „Studiujemy czy wyjedziemy”.

Raport ...


Wrzesień 2020

Szanowni Rodzice!

Od 01 września 2020 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku zostają wdrożone procedury funkcjonowania placówki w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wszystkim pracownikom szkoły w czasie epidemii i zminimalizowanie zagrożeń zakażenia SARS –CoV-2.

Zgodnie z procedurami prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów o stosowanie się do następujących zaleceń:

Więcej - Zalecenia...


Procedury funkcjonowania
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
obowiązujące od 01 września 2020 r.

Więcej - Procedury funkcjonowania ...


Ogłoszenie


Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych 06.09.2020 godzina 10:00

10:00 - spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły w hali sportowej ZSR w Białymstoku
10:45 - spotkania rodziców z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych

Lp. Klasa Nazwa Wychowawca Sala
1. 1 ti Technik informatyk Bożena Kamieńska 43a
2. 1 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Dorota Burak 48
3. 1 trt Technik rolnik i turystyki na obszarach wiejskich Agnieszka Perkowska 47
4. 1 tak Technik architektury krajobrazu Marianna Niewińska 51
5. 1 twe Technik weterynarii Joanna Carewicz 46
6. 1 sms LO SMS LA Robert Nazarkiewicz 45
7. 1 ltb LO SMS TB Marta Aponiewicz 3.5


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ


        Wskazówki dla rodzica                                 10 zasad dla ucznia

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku