Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Strona główna » Aktualności

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2020

Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ ROL.04

Informujemy Państwa, że od 05 grudnia część zaplanowanych zajęć praktycznych na kursie ROL.04 odbędzie się stacjonarnie w szkole zgodnie z załączonym wykazem. Ponadto prosimy o zapoznanie się ze zmianą w harmonogramie zjazdów, która nastąpiła w wyniku przesunięcia ferii zimowych.

Stacjonarne zajęcia praktyczne kursu ROL.04 ...

Zmieniony harmonogram kursu ROL.04 ...


1 grudnia - Światowy Dzień AIDS
Listopad 2020

Termin ferii zimowych

Informujemy, iż:
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, ferie zimowe odbędą się w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r.
- II półrocze w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku rozpocznie się 25 stycznia 2021 r.

Dyrekcja szkoły


Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego


W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Wywołane przez młodych spiskowców ze Szkoły Podchorążych pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego. Odnosząc poważne, lecz przejściowe sukcesy przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z czołową potęgą militarną Europy. Arystokracja i generalicja nie poparły powstania, nie wierząc w jego powodzenie. W Noc Listopadową zginęło z rąk spiskowców sześciu polskich generałów: Maurycy Hauke, Stanisław Trębicki, Stanisław Potocki, Ignacy Blumer, Tomasz Siemiątkowski i Józef Nowicki oraz kilku innych polskich oficerów.

Pierwszym dyktatorem powstania został gen. Józef Chłopicki. Na początku grudnia powstał Rząd Tymczasowy na czele którego stanął ks. Adam Jerzy Czartoryski, wkrótce rozpoczęto pertraktacje z carem. Wobec nieustępliwej postawy władcy i pod presją ludności Warszawy sejm 25 stycznia 1831 r. zdetronizował Mikołaja I. Powstanie listopadowe przekształciło się w wojnę polsko – rosyjską.

Na początku lutego do Królestwa Polskiego wkroczyła ponad 100 tys. armia rosyjska. Wojsko polskie dowodzone przez gen. Józefa Dwernickiego pokonało odziały rosyjskie w bitwie pod Stoczkiem, a gen. Józef Chłopicki stoczył ciężkie walki pod Olszynką Grochowską. W marcu i kwietniu 1831 r. Polacy odnieśli zwycięstwa w bitwach pod Wawrem, Dębem Wielkim i pod Iganiami. Punktem zwrotnym była klęska Polaków pod Ostrołęką. Latem Rosjanie przejęli inicjatywę maszerując na Warszawę. Atak na stolicę rozpoczął się we wrześniu i zakończył sukcesem wojsk rosyjskich. Do historii przeszła rzeź mieszkańców Pragi, śmierć generała Sowińskiego na Woli i obrona reduty Ordona. Polacy nie obronili stolicy a jej upadek był początkiem klęski całego zrywu niepodległościowego.

Członków Sprzysiężenia Podchorążych, Rządu Narodowego, posłów na sejm prześladowano, skazano na śmierć lub zesłano na Syberię. Na emigrację udało się około 10 tys. osób. By zapanować nad Królestwem wprowadzono stan wojenny, żołnierzy polskich wcielono do armii rosyjskiej. By zrusyfikować społeczeństwo polskie zamknięto Uniwersytet Warszawski, ograniczono liczbę szkół średnich a szkolnictwo podporządkowano ministerstwu w Petersburgu.


Przedłużenie nauczania zdalnego do 3 stycznia 2021 roku

Informujemy Państwa, iż stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Zgodnie z wytycznymi MEN, od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Więcej informacji na stronie MEN ...


Harmonogram zajęć praktycznych
realizowanych stacjonarnie od 30.11.2020 r.

Klasy, które NIE ZOSTAŁY wymienione w poniższym harmonogramie, będą miały prowadzone wszystkie zajęcia tak jak dotychczas on-line (również zajęcia praktyczne) zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć praktycznych od 30.11.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Tydzień Edukacji Antynikotynowej
- 23-27 listopadaMiędzynarodowy Dzień Tolerancji
- 16 listopada

"Nie musimy akceptować cudzych przekonań ...
ale musimy akceptować prawo innych do ich posiadania".

Jodi PicoultPowszechna Deklaracja Praw Człowieka
                                  - w załączniku poniżej

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ...INFORMACJA

Administracja szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub drogą e-mailową ewentualnej wizyty:
- w sprawie zaświadczeń i legitymacji, tel. 85 7411-075 w. 12
- w sprawie umówienia wizyty u Dyrektora szkoły, tel. 85 7411-075 w. 11
- w sprawach płatności oraz księgowych, tel. 85 7411-075 w. 24
- w sprawach kadr, tel. 85 7411-075 w. 12


OGŁOSZENIE

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i internatów prosimy o wstrzymanie się z wpłatami za miesiąc listopad. Wszystkie nadpłaty za miesiąc październik zostaną rozliczone po unormowaniu się sytuacji w kraju.


11 LISTOPADA 2020 ROKU

Dnia 11 listopada 1918 r., po 123 latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy. Walka o niepodległość wpisała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój ekonomiczny i społeczny, niejednokrotnie będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi czy prześladowanymi. Również Polacy na obczyźnie starali się pracą i wytrwałością dążyć do niepodległości swojej Ojczyzny poprzez kultywowanie polskości czy rozwijanie kultury.

Polska powstała na nowo w chwili klęski zaborców podczas I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski, który dzień wcześniej przybył do Warszawy z Magdeburga, otrzymał naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim. Trzy dni później Rada dokonała samorozwiązania, przekazując tym samym Naczelnikowi pełnię władzy zwierzchniej nad odbudowującym się państwem.

Dzień 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione dekretem wydanym przez Krajową Radę Narodową 22 lipca w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku.


Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Zgodnie z wytycznymi MEN:
• do 29 listopada 2020 r. przedłużamy w naszej szkole zawieszenie zajęć stacjonarnych, nauczanie nadal będzie się odbywać w trybie zdalnym,
• od 09 listopada umożliwiamy realizację stacjonarnie (w szkole) części zajęć praktycznych dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zimowej sesji egzaminacyjnej - styczeń 2021 oraz konsultacji przedmaturalnych dla uczniów z klas maturalnych.

Więcej informacji na stronie MEN ...


Harmonogram zajęć praktycznych i konsultacji realizowanych stacjonarnie w dniach 09 – 13.11.2020 r.:

Harmonogram zajęć praktycznych od 09.11.2020 ...

Przypominamy, że do szkoły na zajęcia mogą przyjść osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z chorymi na COVID-19. Będąc w szkole należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego ( przebywać w maseczce, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny).

Dyrekcja szkoły


Światowej kampanii 19 Dni Przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży


W tym roku Zespół Szkół Rolniczych przyłączył się po raz pierwszy do Światowej kampanii 19 Dni Przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania 19 Dni to czas kiedy wspólnie, w zasięgu globalnym wyrażamy nasz sprzeciw przeciwko stosowaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przez 19 dni będziemy mówić o godności, szacunku i bezpieczeństwie. Budować będziemy świadome postawy wobec przemocy i uczyć będziemy jak jej przeciwdziałać.

W dniach 1-19 listopada liczne grono szkół, instytucji, ośrodków i organizacji pozarządowych podejmie działania o charakterze edukacyjnym , których podstawowym celem będzie budowanie prawidłowych postaw wobec różnych form przemocy i krzywdy wyrządzanej dzieciom i młodym ludziom. Przyłączamy się również my!

Szczegóły dotyczące konkursu zostaną wysłane przez dziennik elekreoniczny i będą również dostępne na szkolnym facebook-u.

Psycholog szkolny - Dominika Jopa
Pedagog szkolny - Iwona CimochowiczHarmonogram pracy biblioteki szkolnej

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, biblioteka szkolna będzie czynnna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00.

Zapraszamy - Pracownicy Biblioteki


Harmonogram dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego - listopad 2020

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, pedagog i psycholog będą dyżurowały w następujących godzinach.

Pedagog szkolny - Iwona Cimochowicz
poniedziałek 10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
wtorek         08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
środa           08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
czwartek      10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
piątek          08:00 - 13:00 - dyżur zdalny

Psycholog szkolny - Dominika Jopa
poniedziałek 08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
wtorek         08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
środa           10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny
czwartek      08:00 - 13:00 - dyżur zdalny
piątek          10:00 - 13:00 - dyżur stacjonarny

Prosimy umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.


Październik 2020

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

W związku z sytuacją w kraju i nowymi obostrzeniami od 24 października do 08 listopada 2020 r. całkowicie zawieszamy w naszej szkole realizację zajęć stacjonarnych i przechodzimy na nauczanie zdalne.

Zajęcia KKZ ROL.04 oraz KKZ RL.16 od dnia 24 października do 08 listopada 2020 r. również będą się odbywały zdalnie na platformie Moodle.

Dyrekcja Szkoły


Więcej informacji na stronie MEN ...


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


Za nami 12 edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo”. Coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej objęta została patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach OTK w szkole zrealizowano przedsięwzięcia, których celem było wspieranie młodzieży w planowaniu dalszych ścieżek edukacyjno-zawodowych i nabywaniu kompetencji ważnych w podejmowaniu roli zawodowej. Większość wydarzeń przybrała formę online.

Uczniowie klasy II OTG w dniu 16.10.2020 r uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez doradców zawodowych z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku. Podczas ćwiczenia edukacyjnego uczniowie zajmowali się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Mieli okazję sprawdzić się podczas pracy zespołowej, wykazać się kreatywnością i przedsiębiorczością. Nabywali umiejętności z zakresu planowania, zarządzania czasem, komunikatywności.

Chętni uczniowie z klas maturalnych mieli okazję uczestniczenia w spotkaniach on-line poprowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem wykładów i prezentacji pt: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz Stres – Kryzysowy Zaradnik, było przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem.

Wybrane klasy wzięły udział w wirtualnych lekcjach kreatywności i przedsiębiorczości pt: ”Talenty Przyszłości”, pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Uczniowie obejrzeli spotkania z ciekawymi ludźmi na temat pasji, ambicji, wytrwałości w życiu zawodowym a także pokonywania barier.

Koordynator przedsięwzięć w ramach OTK
Anna OrłowskaINFORMACJA

Od dnia 26.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 08:00 - 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub drogą e-mailową ewentualnej wizyty:
- w sprawie zaświadczeń i legitymacji, tel. 85 7411-075 w. 12
- w sprawie umówienia wizyty u Dyrektora szkoły, tel. 85 7411-075 w. 11
- w sprawach płatności oraz księgowych, tel. 85 7411-075 w. 24
- w sprawach kadr, tel. 85 7411-075 w. 12


Nauczanie zdalne

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej oraz wejściem Miasta Białystok do strefy czerwonej w związku z pandemią COVID-19 od 17.10.2020r. wszystkie szkoły ponadpodstawowe obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Harmonogram zajęć praktycznych, które odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku znajduję sie w załączniku poniżej.

Harmonogram zajęć praktycznych od 19.10.2020 ...


Zajęcia praktyczne Kursu Kwalifikacyjnego ROL.04 i RL.16 w dniu 17.10.2020r.(sobota) odbędą się bez zmian.


Harmonogram dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, od dnia 17 października 2020 roku pedagog i psycholog będą dyżurowały codziennie na terenie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego.


Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, od dnia 17 października 2020 roku doradca zawodowy pracuje w następujących dniach:
          Wtorek - 08:30 - 14:30 - praca zdalna
          Środa    - 08:30 - 12:30 - dyżur w szkole
          Piątek    - 11:30 - 12:30 - praca zdalna.

Proszę umawiać spotkania za pomocą dziennika elektronicznego.


Sprzedaż chryzantem

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku od wtorku, 20 października 2020 roku prowadzi sprzedaż chryzantem w szklarni szkolnej (ul. Myśliwska) do wyczerpania asortymentu.

Bieżące informacje pod numerem telefonu 85-674-56-88.


Studiujemy czy wyjedziemy

W załączniku przedstawiono raport Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku z akcji: „Studiujemy czy wyjedziemy”.

Raport ...


Wrzesień 2020

Szanowni Rodzice!

Od 01 września 2020 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku zostają wdrożone procedury funkcjonowania placówki w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wszystkim pracownikom szkoły w czasie epidemii i zminimalizowanie zagrożeń zakażenia SARS –CoV-2.

Zgodnie z procedurami prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów o stosowanie się do następujących zaleceń:

Więcej - Zalecenia...


Procedury funkcjonowania
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
obowiązujące od 01 września 2020 r.

Więcej - Procedury funkcjonowania ...


Ogłoszenie


Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych 06.09.2020 godzina 10:00

10:00 - spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły w hali sportowej ZSR w Białymstoku
10:45 - spotkania rodziców z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych

Lp. Klasa Nazwa Wychowawca Sala
1. 1 ti Technik informatyk Bożena Kamieńska 43a
2. 1 tma Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Dorota Burak 48
3. 1 trt Technik rolnik i turystyki na obszarach wiejskich Agnieszka Perkowska 47
4. 1 tak Technik architektury krajobrazu Marianna Niewińska 51
5. 1 twe Technik weterynarii Joanna Carewicz 46
6. 1 sms LO SMS LA Robert Nazarkiewicz 45
7. 1 ltb LO SMS TB Marta Aponiewicz 3.5


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ


        Wskazówki dla rodzica                                 10 zasad dla ucznia

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku