Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Szkoła » Biblioteka

Biblioteka

Ogólnie o bibliotece

Opiekę nad biblioteką szkolną pełnią nauczyciele:
Agnieszka Gobiec
Agnieszka Haponik
Anna Żylińska


Zasoby biblioteki
Biblioteka szkolna w swoich zasobach posiada obecnie ok 25 tys. woluminów. Są to książki z różnych dziedzin, począwszy od lektur szkolnych, literatury pięknej, beletrystyki, książek popularno - naukowych. Dział książek popularno naukowych jest dostosowany do kierunków kształcenia w szkole. W księgozbiorze podręcznym posiadamy książki z następujących dziedzin: ekonomia, rachunkowość, bankowość, zarządzanie, agrobiznes, agroturystyka, ogrodnictwo, rolnictwo, hodowla, sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo, geografia, biologia, historia, fizyka, chemia, matematyka, językoznawstwo, języki obce, film, teatr, sport, pedagogika, psychologia.
Oprócz tych działów czytelnia dysponuje duża ilością najnowszych encyklopedii, słowników, leksykonów, przewodników. Do czytelni prenumerowanych jest obecnie 33 tytułów czasopism zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Warsztat informacyjny
Warsztat informacyjny biblioteki tworzą dwa katalogi, tradycyjny (kartkowy) oraz komputerowy. Biblioteka jest już skomputeryzowana. Wypożyczenia niebawem będą odbywały się za pomocą komputera, co znacznie przyspiesza prace nauczycieli bibliotekarzy.
Biblioteka w roku szkolnym 2007/2008 obsługuje 930 czytelników. Są to nauczyciele i uczniowie. Biblioteka pełni rolę pracowni ogólno przedmiotowej, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się centrum multimedialne, które znajduje się w czytelni szkolnej. Oprócz komputerów użytkownicy mają możliwość skorzystania z ksero, skanera oraz drukarki.


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się centrum multimedialne, które znajduje się w czytelni szkolnej. Przygotowanie uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, upowszechnienie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, to jedne z podstawowych założeń reformy edukacji. W podstawie programowej kształcenia ogólnego jest napisane, iż szkoła powinna stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności, poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, do swobodnego posługiwania się komputerem i Internetem w rozwiązywaniu problemów. Współczesny nauczyciel powinien twórczo wykorzystywać komputer w procesie dydaktycznym, a szkoła powinna stać się ośrodkiem nowoczesności i innowacji, który m.in. dzięki multimedialnej pracowni komputerowej służy całej społeczności lokalnej.

W roku szkolnym 2007/2008 centrum wzbogaciło się o 4 nowe zestawy komputerów multimedialnych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej", który to projekt był współfinansowany z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej chwili Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dysponuje 16 zestawami komputerowymi, 2 osobnymi skanerami, 2 drukarkami i 2 urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej

1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3. Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie ZSR CKP, którzy mają identyfikatory i zmienione obuwie.
4. Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.
5. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina, numer stanowiska)
6. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
7. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie)
8. Z wydrukowania i kserowania może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
9. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
10. W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony praw korzystania z centrum na określony czas.
12. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum.
13. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
14. Wykorzystywanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
15. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
16. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
17. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
18. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków
19. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

 

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku