Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Szkoła » Comenius

Comenius
"W drodze do europejskiej szkoły przyszłości"

"Unterwegs zur europäischen Schule der Zukunft"

Białystok Görlitz Pons Çanakkale Caracal

Nasz dwuletni projekt "W drodze do europejskiej szkoły przyszłości" rozpoczął się w roku 2010. Idea i temat projektu powstały podczas wizyty przygotowawczej, która odbyła się w styczniu 2010 roku we Francji. Projekt opiera się na wspólnym zamiarze wszystkich partnerów  umożliwienia naszym uczniom, nie tylko teoretycznego ale i rzeczywistego zgłębiania, zbyt często abstrakcyjnie postrzeganego obywatelstwa europejskiego. Celem naszego projektu jest doprowadzenie naszych uczniów do tego, aby twórczo odzwierciedlili swoje wyobrażenia o "idealnej szkole europejskiej". Uczniowie poznają  i porównają  różne europejskie systemy szkolne, stworzą model  "idealnej szkoły". Jej treści  nauczania, organizacja roku szkolnego, regulamin i  jej obszar staną się  celem wielonarodowej współpracy w języku niemieckim i francuskim. Oprócz tego, wszyscy nauczyciele języków obcych z każdej uczestniczącej szkoły, mają  wspólny zamiar postawienia uczniów w sytuacjach realnych komunikacji, które uświadomią im, że języki obce są narzędziami wymiany między młodymi ludźmi różnych narodowości. Szczególne znaczenie ma dla nas różnorodność języków uczestniczących w projekcie krajów. Z jednej strony umożliwi nam to, komunikowanie się w języku, który nie jest akurat naszym własnym, a naszym wspólnym  - na przykład Niemcy i Rumuni w języku francuskim, Francuzi, Turcy, Polacy i Rumuni w języku niemieckim. Z drugiej strony, współpraca  będzie   wzbogacała uczestników, wprowadzając w naturalny język komunikacji innych partnerów oraz budząc chęci uczniów, nauczycieli, rodziców jak i  innych mieszkańców miast do zapoznania się z obcą kulturą, która w życiu codziennym jest nam zbyt niedostępna. Rezultatem tej dwuletniej  współpracy będzie  wystawa (model, plakaty, broszury,  sceny teatralne), przedstawiająca wyobrażenie naszych uczniów o„ przyszłej szkole  europejskiej”. W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się dwa spotkania projektowe. W listopadzie 2010 roku, w naszej szkole odbyło się pierwsze, dziesięciodniowe spotkanie wszystkich szkół partnerskich. Gościliśmy u nas 30 uczniów i 8 nauczycieli z czterech współpracujących z nami krajów.  Uczniowie w międzynarodowych grupach tworzyli plakaty porównujące systemy szkolne w każdym z uczestniczących państw, prezentacje Power Point oraz scenki teatralne. Drugie spotkanie miało miejsce w Rumunii (Caracal) w kwietniu 2011 roku, w którym uczestniczyło
7 uczniów i 2 nauczycieli z naszej szkoły. Powstały tam również scenki teatralne nawiązujące do tekstów literackich, poruszających wątki szkolne w różnych epokach czasowych, plakaty oraz maskotki projektu. W roku szkolnym 2011/2012 odbędą się spotkania w Turcji i Francji.

Prezentacja z wyjazdu do Rumunii  zobacz...

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia efektów naszej pracy na platformie Twinspace.
Adres dostępu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/guest
Nazwa użytkownika: gosccomenius
Hasło: comenius2010


Sprawozdanie z pobytu w Turcji w dniach 26.09 – 06.10.2011
w związku z projektem Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Uczestnicy pobytu w Turcji realizowali kolejne zadanie wynikające z projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Kolejne trzecie spotkanie było poświęcone projektowaniu idealnej szkoły. 34 uczniów (w tym 7 z naszej szkoły: Izabela Redo, Katarzyna Kuchta, Paulina Jankowska, Agnieszka Żagiel, Mateusz Charkiewicz, Paweł Trojanowski i Marcin Szczepański) pracowało w 4 grupach, pod nadzorem nauczycieli liderów.

I grupa zajmowała się analizą życia szkoły, które koncentrowało się na obowiązkach, prawach i zakazach obowiązujących w szkole. Porównano systemy edukacyjne w poszczególnych krajach. Produktem pracy grupy było zredagowanie nowego regulaminu  w szkole idealnej. Pracę w grupie nadzorował koordynator z Turcji z p. Beatą Wyszyńską.

II grupa pracowała w języku niemieckim i francuskim. Tematyka koncentrowała się na analizie infrastruktury szkoły i zatrudnionego personelu. Opracowano projekt budynków szkolnych wraz z ich wyposażeniem. Prace w tej grupie nadzorowało dwóch nauczycieli: koordynator z Rumunii  i p. Alla Pawluczuk.

III grupa organizowała kalendarz zajęć w szkole idealnej. Opracowała system oceniania i kontroli pracy uczniów.

IV grupa przedstawiła zadania nauczycieli, zakres materiału, przedmioty i źródła wykorzystywane w procesie nauczania. Uczniowie pracujący w tej grupie określili rolę szkoły we współczesnym świecie.

Uwieńczeniem pracy było zredagowanie hymnu europejskiego tematycznie związanego z projektem Comenius. Praca przebiegała w 5 grupach, z których każda opracowała 1 zwrotkę. Idealna szkoła stawia nowe wyzwania, którym powinni sprostać również nauczyciele. Prezentację na temat „Innowacyjnych metod w szkolnictwie” przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Beaty Wyszyńskiej i Oliviwra – koordynatora z Francji. Zarówno uczniowie jak też i nauczyciele byli zachwyceni gościnnością i atmosferą gospodarzy wizyty. Pobyt w Turcji był bardzo dobrze zorganizowany. Uczniowie naszej szkoły wykazali się pracowitością. Zostali wyróżnieni za aktywność w realizacji projektu.


Sprawozdanie z pobytu we Francji w dniach 26.03.2012- 05.04.2012 w związku
z realizacją projektu z programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”

W spotkaniu we Francji wzięło udział 2 opiekunów ( Elżbieta Filipowicz, Anna Trusiewicz) oraz 6 uczniów (Mateusz Sienkiewicz 3TI, Marcin Szczepański 3TI, Izabela Redo 3TAK, Agnieszka Kasabuła 3TAK, Marcin Łaski 2TI, Natalia Szewczyk 2KS) z naszej szkoły.

Spotkanie we Francji miało na celu podsumowanie dwuletniej współpracy, budowa modelu idealnej szkoły europejskiej, stworzenie szyldu z nazwą szkoły, broszury z jej regulaminem, tablicy z założeniami szkoły europejskiej, stworzenie kalendarza szkoły, prezentacja powstałego w Turcji hymnu projektu oraz zaprezentowanie wszystkich powstałych rezultatów podczas prezentacji końcowej przed społecznością szkolną w Pons.

Uczniowie pracowali pod nadzorem nauczycieli liderów w 6 międzynarodowych grupach.

Grupa A zajmowała się budową modelu szkoły idealnej. Powstała drewniana konstrukcja, która odzwierciedla plac szkolny ze wszystkimi przynależnymi mu obiektami. W tej grupie współpracowały 2 uczennice z naszej szkoły: Izabela Redo i Agnieszka Kasabuła z klasy 3 TAK. Liderami tej grupy byli: pani Anna Trusiewicz, Olivier Blandeaux - opiekun z Francji i Katrin Schirmer – nauczycielka z Niemiec.

Grupa B tworzyła zeszyt z regulaminem szkolnym w języku niemieckim. Regulamin został również przetłumaczony na język francuski, polski, rumuński i turecki. W tej grupie uczestniczył jeden uczeń z naszej szkoły: Marcin Szczepański, klasa 3TI.

Grupa C zajęła się wyborem imienia szkoły oraz stworzeniem szyldu szkolnego. Naszą idealną szkołę nazwano „EuropaVenir”. W tej grupie pracował Marcin Łaski z kl. 2TI.

Grupa D, której liderem była pani Elżbieta Filipowicz zajmowała się tworzeniem tablic z założeniami idealnej szkoły europejskiej. Powstało 5 tablic, w językach: niemieckim, francuskim, polskim, tureckim i rumuńskim. W grupie tej współpracowała jedna uczennica z naszej szkoły: Natalia Szewczyk z klasy 2KS.

Grupa E stworzyła kalendarz projektu.

Istniała również grupa, która zajmowała się zbieraniem oraz tworzeniem dokumentacji projektu. Uczniowie robili zdjęcia, pisali artykułu do prasy we wszystkich językach, dokumentowali przebieg działań projektowych z każdego dnia pobytu, uzupełniali internetową platformę naszego projektu („Twinspace”). W tej grupie pracował Mateusz Sienkiewicz z klasy 3TI.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku