Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Szkoła » Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

W Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku realizowane jest doradztwo zawodowe w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Uczniowie otrzymują pomoc w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w celu podejmowania słusznych decyzji edukacyjno - zawodowych oraz kształtowania aktywnej postawy na rynku pracy. Zadaniem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery uwzględniając poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Doradca zawodowy mgr Anna Orłowska prowadzi konsultacje w Ośrodku Kariery - pokój nr 2.13

Działania prowadzone przez doradcę obejmujące pracę z uczniami:
1.  Kształtowanie umiejętności dokonania realnej oceny własnego potencjału: mocnych, słabych stron, wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji osobowych i zainteresowań zawodowych oraz wartości pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
2.  Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.
3. Gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie zainteresowanym uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych, informacji na temat zawodów przyszłości, sytuacji na rynku pracy lokalnym, krajowym i europejskim,
4. Kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy – aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, przygotowanie do spotkania z potencjalnym pracodawcą,
5. Krzewienie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Formy realizacji założonych zadań.
1. Poradnictwo grupowe (prowadzone w formie prelekcji, zajęć informacyjnych, warsztatów, aktywizujących metod pracy)
2. Poradnictwo indywidualne (konsultacje, rozmowa doradcza, diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych)
3. Realizacja wydarzeń, projektów i programów aktywizujących uczniów do planowania kariery, podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych, rozwijania kompetencji społecznych (spotkania uczniów z przedstawicielami uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku pracy, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dzień Przedsiębiorczości, Salon Maturzystów)
4. Udzielanie informacji edukacyjno-zawodowej (gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej w postaci prasy, informatorów, broszur, ulotek, publikacji, zasobów multimedialnych i internetowych dostępnych w Ośrodku Kariery oraz w bibliotece szkolnej).

Ponadto doradca zawodowy prowadzi współpracę z Radą Pedagogiczną, oraz udziela wsparcia i pomocy rodzicom uczniów.

Drodzy uczniowie, jeśli chcecie:
- rozpoznać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe,
- poznać czynniki, którymi kierujemy się wybierając zawód,
- dowiedzieć się, gdzie warto studiować,
- zaplanować własną karierę zawodową,
- wiedzieć czego oczekuje od Was współczesny rynek

              to koniecznie spotkajcie się z doradcą zawodowym.


Warto przeczytać


Rynek pracy 2020.

Czytaj więcej ...


Stres pobierz plik
w formacie PDF
Zestawienie dokumentów - rozmowa pobierz plik
w formacie PDF
Planowanie kariery pobierz plik
w formacie PDF
Rozmowa kwalifikacyjna pobierz plik
w formacie PDF
Autoprezentacja pobierz plik
w formacie PDF
Czynniki trafnego wyboru zawodu pobierz plik
w formacie PDF

Przydatne linki:

Poznanie oferty edukacyjnej (kierunki kształcenia, uczelnie wyższe, szkoły policealne, zawody, kształcenie za granicą)
www.kierunkistudiow.pl
www.perspektywy.pl
www.bialystok.pl/edukacja
www.uczelnie.info.pl
www.ploteus.net
www.studia.net

Informacje o rynku pracy (zawody deficytowe i nadwyżkowe, zawody i branże przyszłości, tendencje na rynku pracy)
www.mpips.gov.pl/praca
www.up.podlasie.pl
www.rynekpracy.pl
www.gazetapraca.pl
www.rp.pl

Kariera (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, poradniki i informacje o rynku pracy)
www.europass.org.pl
www.pracaikariera.pl
www.kariera.com.pl
www.podlaska.ohp.pl
www.pup.bialystok.pl
www.pracuj.pl
www.kariera.pl
www.eures.praca.gov.pl
www.jobpilot.pl
www.praca.pl
www.praca.interia.pl
www.abcpraca.pl

Instytucje, programy oraz portale wspierające młodych przedsiębiorców
www.inkubatory.pl
www.efs.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.polban.pl

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku