Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Szkoła » Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

W Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku realizowane jest doradztwo zawodowe w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Uczniowie otrzymują pomoc w zakresie kształtowania aktywnej postawy wobec własnego życia zawodowego.
Doradca zawodowy mgr Marzena Krasnopolska prowadzi konsultacje w Ośrodku Kariery - pokój nr 2.13.

Działania prowadzone przez doradcę obejmujące pracę z uczniami:

1.  Kształtowanie umiejętności dokonania realnej oceny własnego potencjału: mocnych, słabych stron, wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji osobowych i zainteresowań zawodowych oraz wartości pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
2.  Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.
3. Gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie zainteresowanym uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych, informacji na temat zawodów przyszłości, sytuacji na rynku pracy lokalnym, krajowym i europejskim,
4. Kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy – aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, przygotowanie do spotkania z potencjalnym pracodawcą,
5. Krzewienie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Formy realizacji założonych zadań.

1.  Poradnictwo grupowe (zespołowe sesje doradcze)
2.  Poradnictwo indywidualne ( indywidualne sesje doradcze)
3.  Warsztaty tematyczne.
4.  Wycieczki, obserwacje, praktyki, (targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego, Dzień Przedsiębiorczości)
5.  Informacja zawodowa – umożliwienie korzystania z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.)

Ponadto doradca zawodowy prowadzi współpracę z Radą Pedagogiczną, oraz udziela wsparcia i pomocy rodzicom uczniów.


Warsztaty tematyczne realizowane przez doradcę w doradcę w ramach doradztwa zawodowego: (zapraszam do udziału wszystkich chętnych uczniów):

1. Sprawna komunikacja podstawą sukcesu zawodowego.
2. To czego możemy być pewni, to zmiany
3. Rola wiedzy i kompetencji w dokonywaniu wszelkich wyborów w tym wyborów edukacyjno-zawodowych.
4. Poznanie siebie – sekretne składniki sukcesu.
5. Czynniki planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej. Moja osobowość zawodowa
6. Współczesny rynek edukacji i pracy w odniesieniu do specyfiki zawodu.
7. Planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
8. Aktywnie szukam pracy. Dokumenty aplikacyjne.
9. Rozmowa kwalifikacyjna.
10. Sposoby radzenia sobie ze stresem.


Warto przeczytać


Rynek pracy 2020.

Czytaj więcej ...


Stres pobierz plik
w formacie PDF
Zestawienie dokumentów - rozmowa pobierz plik
w formacie PDF
Planowanie kariery pobierz plik
w formacie PDF
Rozmowa kwalifikacyjna pobierz plik
w formacie PDF
Autoprezentacja pobierz plik
w formacie PDF
Czynniki trafnego wyboru zawodu pobierz plik
w formacie PDF

Przydatne linki:

Poznanie oferty edukacyjnej (kierunki kształcenia, uczelnie wyższe, szkoły policealne, zawody, kształcenie za granicą)
www.kierunkistudiow.pl
www.perspektywy.pl
www.bialystok.pl/edukacja
www.uczelnie.info.pl
www.ploteus.net
www.studia.net

Informacje o rynku pracy (zawody deficytowe i nadwyżkowe, zawody i branże przyszłości, tendencje na rynku pracy)
www.mpips.gov.pl/praca
www.up.podlasie.pl
www.rynekpracy.pl
www.gazetapraca.pl
www.rp.pl

Kariera (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, poradniki i informacje o rynku pracy)
www.europass.org.pl
www.pracaikariera.pl
www.kariera.com.pl
www.podlaska.ohp.pl
www.pup.bialystok.pl
www.pracuj.pl
www.kariera.pl
www.eures.praca.gov.pl
www.jobpilot.pl
www.praca.pl
www.praca.interia.pl
www.abcpraca.pl

Instytucje, programy oraz portale wspierające młodych przedsiębiorców
www.inkubatory.pl
www.efs.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.polban.pl

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku