Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Internat » Opłaty za Internat

Internat

Opłata za Internat - Październik 2021 roku


- opłata za zakwaterowanie - 62,91 zł (wyjazdówka w dniach: 14.10, 15.10 i 16.10),

- całodzienne wyżywienie - 14 dni * 16,00 zł = 224,00 zł,

- śniadanie i obiad (piątki) - 5 dni * 11,50 zł = 57,50 zł.

Razem: 344,41 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy regulować z góry przed rozpoczynającym się miesiącem żywienia, w wyjatkowych sytuacjach do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie wpisując w tytule przelewu
nazwisko i imię ucznia i za jaki miesiąc jest wpłata.


Opłata za pobyt
w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w roku szkolnym 2021/2022


• Stawka żywieniowa wynosi: 16,00 zł za dzień
    w tym cena:    I i II Śniadanie   6,00 zł
                            Obiad                 5,50 zł
                            Kolacja              4,50 zł

• Opłata miesięczna za zakwaterowanie wynosi – 70,00 zł.

• Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku nr: 38 1240 5211 1111 0010 3557 8700


Opłata za wrzesień 2021 roku wynosi 404 zł


Wszelkich informacji odnośnie indywidualnego stanu konta (nadpłata, zadłużenie) uzyskają Państwo w kasie szkolnej lub pod nr telefonu 85 74 11 075 w. 24

Prosimy o terminowe wnoszenie opłatZwroty za wyżywienie
• Należność za wyżywienie będzie zwrócona zgodnie z Regulaminem stołówki internatu.
• Odliczenie za posiłki może nastąpić z powodu wyjazdu mieszkańca internatu do domu z powodu choroby, wycieczki, zgrupowań sportowych, lub innych przyczyn losowych.
• Odpisu dokonuje się przynajmniej z dwóch dni i więcej, wyjątek stanowią nieobecności z powodu wycieczki szkolnej, wyjazdów na mecze.
• Mieszkańcy internatu nieobecność zgłaszają osobiście (wypełniając druk odpisu) lub telefonicznie wychowawcy dyżurującemu /w sekretariacie stołówki.
• Pracownicy i uczniowie korzystający z obiadów nieobecność zgłaszają do sekretariatu stołówki wraz ze zwrotem bloczków żywieniowych.
• Odpis może być uwzględniony od następnego dnia pod warunkiem zgłoszenia go do godz. 9:00 w dniu odpisu.
• Bloczki żywnościowe za niewykorzystane posiłki należy zwrócić w dniu zgłoszenia odpisu. W przypadku telefonicznego zgłoszenia najpóźniej w dniu powrotu, w przeciwnym wypadku nie nastąpi odliczenie.
• Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie rozliczona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku