Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Internat » Zasady rekrutacji do Internatu

Internat

Zasady rekrutacji do Internatu
Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
ul. ks. Stanisława Suchowolca 26


INSTRUKACJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


1. Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (do pobrania na www.zsrckp.pl w zakładce Internat).
2. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w sekretariacie szkoły ul. Suchowolca 26, pokoju wychowawców w internacie wg podanego poniżej terminarza rekrutacji.
3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSR CKP w Białymstoku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych.
4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

Terminarz rekrutacji:
01 – 30 maja 2018 r. – przyjmowanie WNIOSKÓW o kontynuowaniu pobytu w internacie (druk – Wniosek o przyjęcie do internatu)
14 maja – 06 lipca 2018 r. – przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu)
16 lipca 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce
po 16 lipca 2018 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej
27 sierpnia 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce

Kryteria naboru do Internatu i dokumenty potwierdzające

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2019 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku