Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Kursy » Kurs kwalifikacyjny R03

Kurs kwalifikacyjny R03

Harmonogram zjazdów kursu R03
Rok szkolny 2017/2018


Zjazd Termin Godzina Rodzaj zajęć Prowadzący
I 14.09.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
16.09.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
JOZ - 5 godz. E. Krotke
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
II 21.09.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
23.09.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
JOZ - 5 godz. E. Krotke
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
III 28.09.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
30.09.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
JOZ - 5 godz. E. Krotke
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
IV 05.10.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
07.10.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
JOZ - 5 godz. E. Krotke
V 12.10.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
14.10.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
JOZ - 5 godz. E. Krotke
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
VI 19.10.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
21.10.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
JOZ - 5 godz. E. Krotke
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
VII 26.10.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
28.10.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
JOZ - 5 godz. E. Krotke
VIII 16.11.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
PDG - 5 godz. A. Orłowska
18.11.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
PDG - 5 godz. A. Orłowska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
IX 23.11.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
25.11.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
PDG - 5 godz. A. Orłowska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska
X 07.12.2017
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
PDG - 5 godz. A. Orłowska
09.12.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 11:40
JOZ - 4 godz. E. Krotke
12:50 - 13:20
13:30 - 15:45
Podstawy rolnictwa - 5 godz. T. Kuczyńska

Sposób i forma zaliczenia kursu

1. Warunkiem uzyskania zaliczeniu kursu jest:
a) zaliczenie praktyk zawodowych,
b) zaliczenie wszystkich obowiązujących aktywności na platformie e-lerningowej,
c) uzyskanie wymaganej do zaliczenia liczby punktów z wszystkich obowiązkowych zadań.
Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w kursie wynosi - 90 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia kursu wynosi - 70 pkt.

2. Ustala się następującą skalę punktową do zaliczenia programu nauczania kursu:
a) Efekty wspólne dla wszystkich zawodów - zaliczenie w formie testu – 15 pkt.:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy – zaliczenie w formie pisemnej – 5 pkt.
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt.
- Język obcy ukierunkowany zawodowo – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt.
b) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach poszczególnych obszarów – 15 pkt.
- Przepisy ruchu drogowego kategorii T – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt.
- Podstawy rolnictwa – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt. oraz zaliczenie w formie pisemnej bądź praktycznej - 5 pkt.
c) Efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji - 60 pkt.
1. Prowadzenie produkcji roślinnej – 20 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 10 pkt.)
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej – 20 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 10 pkt.)
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 20 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 10 pkt.)


Rozkład materiału nauczania i Protokół zaliczenia kursu


Rozkład materiału naucznia pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
Protokół zaliczenia
kursu kwalifikacyjnego R03
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2017 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku