Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Kursy » Kurs kwalifikacyjny R03

Kurs kwalifikacyjny R03

Harmonogram zjazdów kursu R03
Rok szkolny 2017/2018 Semestr II


Zjazd Termin Godzina Rodzaj zajęć Prowadzący
I 11.01.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
13.01.2017
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
II 18.01.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
20.01.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
III 08.02.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
10.02.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
IV 15.02.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
17.02.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
V 22.02.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
24.02.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Produkcja roślinna
- 10 godz.
J. Godun
H. Moniuszko
VI 01.03.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
03.03.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Produkcja zwierzęca
- 10 godz.
D. Popławska
A. Wendrzycka
VII 08.03.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
10.03.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Obsługa środków technicznych
- 10 godz.
J. Grochowski
J. Gołębiewski
VIII 15.03.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
17.03.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Produkcja roślinna
- 10 godz.
J. Godun
H. Moniuszko
IX 22.03.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
24.03.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Produkcja zwierzęca
- 10 godz.
D. Popławska
A. Wendrzycka
X 05.04.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Obsługa środków technicznych - 5 godz. S. Ostrowski
07.04.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Obsługa środków technicznych
- 10 godz.
J. Grochowski
J. Gołębiewski
XI 12.04.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 godz. D. Popławska
14.04.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Obsługa środków technicznych
- 10 godz.
J. Grochowski
J. Gołębiewski
XII 19.04.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
21.04.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Produkcja zwierzęca
- 10 godz.
D. Popławska
A. Wendrzycka
XIII 26.04.2018
(czwartek)
16:30 - 18:00
18:10 - 19:40
19:45 - 20:30
Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 godz. J. Godun
28.04.2018
(sobota)
08:30 - 10:00
10:10 - 12:25
12:40 - 14:10
14:20 - 16:35
Zajęcia praktyczne
Produkcja roślinna
- 10 godz.
J. Godun
H. Moniuszko
XIV 10.05.2018
(czwartek)
16:00 - 17:30
17:35 - 19:05
19:10 - 20:40
Prowadzenie produkcji roślinnej - 6 godz. J. Godun
12.05.2018
(sobota)
08:00 - 10:00
10:05 - 12:35
Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 6 godz. D. Popławska
12:45 - 14:15
14:20 - 17:20
Obsługa środków technicznych - 6 godz. S. Ostrowski

Sposób i forma zaliczenia kursu

1. Warunkiem uzyskania zaliczeniu kursu jest:
a) zaliczenie praktyk zawodowych,
b) zaliczenie wszystkich obowiązujących aktywności na platformie e-lerningowej,
c) uzyskanie wymaganej do zaliczenia liczby punktów z wszystkich obowiązkowych zadań.
Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w kursie wynosi - 90 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia kursu wynosi - 70 pkt.

2. Ustala się następującą skalę punktową do zaliczenia programu nauczania kursu:
a) Efekty wspólne dla wszystkich zawodów - zaliczenie w formie testu – 15 pkt.:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy – zaliczenie w formie pisemnej – 5 pkt.
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt.
- Język obcy ukierunkowany zawodowo – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt.
b) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach poszczególnych obszarów – 15 pkt.
- Przepisy ruchu drogowego kategorii T – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt.
- Podstawy rolnictwa – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt. oraz zaliczenie w formie pisemnej bądź praktycznej - 5 pkt.
c) Efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji - 60 pkt.
1. Prowadzenie produkcji roślinnej – 20 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 10 pkt.)
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej – 20 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 10 pkt.)
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 20 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 10 pkt.)


Rozkład materiału nauczania i Protokół zaliczenia kursu


Rozkład materiału naucznia pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
Protokół zaliczenia
kursu kwalifikacyjnego R03
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2018 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku