Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Kursy » Kurs kwalifikacyjny ROL.04

Kurs kwalifikacyjny ROL.04

Harmonogram zjazdów kursu kwalifikacyjnego R0L.04

W załączniku przedstawiono harmonogram zjazdów oddziału A i oddziału B kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej.

Harmonogram zjazdów ...


Informacje

Wszelkie informacje dotyczące zajęć z Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (ROL.04) proszę kierować do opiekunów grup:
- Grupa A - Hubert Moniuszko – e-mail: hmoniuszko@zsrckp.pl
- Grupa B - Jarosław Godun – e-mail: jgodun@zsrckp.pl

Listy osób również są dostępne u opiekunów grup. W tym roku utworzono dwie grupy.


Przyjęcia na kurs kwalifikacyjny ROL.04 na rok szkolny 2021/2022

Osoby, które złożyły w terminie wniosek o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej, zostały zakwalifikowane.

Warunkiem przyjęcia na ww. kurs jest:
1. Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez kontakt telefoniczny: 85-741-10-75 lub mailowy na adres: sekretariat@zsrckp.pl oraz
2. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu * w terminie do dnia 20.08.2021 r.

* Osoby, które nie otrzymały skierowania na badanie w Poradni Medycyny Pracy proszone są o zgłoszenie się do kancelarii szkoły celem uzyskania takiego skierowania.


Informacja dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ROL.04

Realizacja zajęć na kursie rozpoczyna się w czwartek 9 września 2021 r.
W godz. 16.00 – 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w hali sportowej szkoły. Od godz. 16.30 do 20.40 odbędą się zajęcia w salach lekcyjnych: 35 oraz 38.

Harmonogram zajęć na kursie: (Plany zajęć zostaną podane wkrótce).

Zjazd Termin Zjazd Termin Zjazd Termin
I 9, 11 września IX 18, 20 listopada XVII 17, 19 lutego
II 16, 18 września X 25, 27 listopada XVIII 24, 26 lutego
III 23, 25 września XI 2, 4 grudnia XIX 3, 5 marca
IV 30 września,
2 października
XII 9, 11 grudnia XX 10, 12 marca
V 7, 9 października XIII 16, 18 grudnia XXI 17, 19 marca
VI 21, 23 października XIV 13, 15 stycznia XXII 24, 26 marca
VII 28, 30 października XV 20, 22 stycznia XXIII 31 marca, 2 kwietnia
VIII 4, 6 listopada XVI 10, 12 lutego XXIV 7, 9 kwietnia

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie kursu w zależności od różnych okoliczności i ewentualnych wytycznych MEiN wynikających z pandemii.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku