Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Egzaminy » Matura 2020

MATURA 2020

ORGANIZACJA EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM w 2020 r.


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie:
z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony.


1. Uprawniony absolwent w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną (wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły – zsrckp.pl – zakładka Egzaminy – Matura 2020.
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do sekretariatu osobiście, drogą pocztową lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres: sekretariat@zsrckp.pl.

TERMINY EGZAMINÓW:
Część pisemna: 8 września 2020 r. godz. 14:00

Oświadczenie Liceum

Oświadczenie Technikum


INFORMACJE MATURALNE


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Komunikat CKE


Ważne terminy i informacje dla uczniów klas maturalnych

Więcej ...


Ważne terminy i informacje dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Więcej ...Dodatkowe informacje na stronie Okęgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Przejdź na OKE Łomza

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku