Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Oferta kształcenia » Szkoła Branżowa I stopnia

W Szkole Branżowej I stopnia Nr 8 oferujemy naukę w następującym zawodzie:


Kwalifikacja w zawodzie:
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Uczeń kształcący się w zawodzie pszczelarz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
• prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego.

Przedmioty zawodowe m.in.
• produkcja rolnicza
• chów i hodowla pszczół
• gospodarka pasieczna
• pożytki pszczele
• technologia produktów pasiecznych
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego – oddanym do użytku w 2020 roku.

Kariera zawodowa - pszczelarz może podjąć pracę w:
• gospodarstwach pasiecznych
• firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich
• może prowadzić własne gospodarstwo pasieczne i rolnicze

Uzyskanie kwalifikacji pszczelarza daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku