Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Szkoła » Ośrodek Kariery

Ośrodek Kariery

W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku funkcjonuje Ośrodek Kariery, w którym uczniowie mogą otrzymać pomoc w zakresie kształtowania aktywnej postawy wobec własnego życia zawodowego. Jakość prowadzonych działań Ośrodka Kariery została potwierdzona Certyfikatem Jakości Lokalnej Sieci Ośrodków Kariery w zakresie standardu merytorycznego. Ośrodek Kariery prowadzi szkolny doradca zawodowy mgr Bożena Piśmienna (pokój nr 25).


Działania prowadzone przez doradcę w Ośrodku Kariery obejmujące pracę z uczniami:

1.  Kształtowanie umiejętności dokonania realnej oceny własnego potencjału: mocnych, słabych stron, wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji osobowych i zainteresowań zawodowych oraz wartości pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
2.  Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.
3. Gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie zainteresowanym uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych, informacji na temat zawodów przyszłości, sytuacji na rynku pracy lokalnym, krajowym i europejskim,
4. Kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy – aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, przygotowanie do spotkania z potencjalnym pracodawcą,
5. Krzewienie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Formy realizacji założonych zadań.

1.  Poradnictwo grupowe (zespołowe sesje doradcze)
2.  Poradnictwo indywidualne ( indywidualne sesje doradcze)
3.  Warsztaty tematyczne.
4.  Wycieczki, obserwacje, praktyki, (targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego, Dzień Przedsiębiorczości)
5.  Informacja zawodowa – umożliwienie korzystania z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.)

Ponadto doradca zawodowy prowadzi współpracę z Radą Pedagogiczną w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, oraz udziela wsparcia i pomocy rodzicom uczniów.


Warsztaty tematyczne realizowane przez doradcę w Ośrodku Kariery:
(zapraszam do udziału wszystkich chętnych uczniów):

1. Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych: "Kim chcę być? Co chcę robić?"”
2. Dokumenty aplikacyjne wizytówką poszukującego pracy
3. Jak skutecznie poszukiwać odpowiedniej pracy?
4. Rozmowa kwalifikacyjna
5. Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową
6. Praca i studia w Unii Europejskiej


Warto przeczytać


Rynek pracy 2020.

Czytaj więcej ...


Przydatne linki:

Poznanie oferty edukacyjnej (kierunki kształcenia, uczelnie wyższe, szkoły policealne, zawody, kształcenie za granicą)
www.kierunkistudiow.pl
www.perspektywy.pl
www.bialystok.pl/edukacja
www.uczelnie.info.pl
www.ploteus.net
www.studia.net

Informacje o rynku pracy (zawody deficytowe i nadwyżkowe, zawody i branże przyszłości, tendencje na rynku pracy)
www.mpips.gov.pl/praca
www.up.podlasie.pl
www.rynekpracy.pl
www.gazetapraca.pl
www.rp.pl

Kariera (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, poradniki i informacje o rynku pracy)
www.europass.org.pl
www.pracaikariera.pl
www.kariera.com.pl
www.podlaska.ohp.pl
www.pup.bialystok.pl
www.pracuj.pl
www.kariera.pl
www.eures.praca.gov.pl
www.jobpilot.pl
www.praca.pl
www.praca.interia.pl
www.abcpraca.pl

Instytucje, programy oraz portale wspierające młodych przedsiębiorców
www.inkubatory.pl
www.efs.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.polban.pl

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku