Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Uczniowie » Podręczniki

Zestawy podręczników dla klas I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum według nowej podstawy programowej na rok szkolny 2013/2014


Lp. Przedmiot Podręcznik Typ szkoły
1. Język polski Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam: Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 1., WSiP, ISBN: 978-83-02-10164-9

Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam: Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Renesans – preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 2., WSiP, ISBN: 978-83-02-10262-2
Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
2. Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
3. Język niemiecki Welttour 1, wydawnictwo „Nowa Era” Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
4. Język rosyjski Małgorzata Wiatr – Kmieciak, Sławomira Wujec: Wot i my cz. I, Do nowej podstawy programowej, podręcznik + ćwiczenia, Wydawnictwo Szkolne PWN Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
5. Historia Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX, zakres podstawowy, wydawnictwo „Nowa Era” Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
6. Wiedza o społeczeństwie Arkadiusz Janicki: W centrum uwagi, zakres podstawowy, wydawnictwo „Nowa era” Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
7. Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 1” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, wydawnictwo „Nowa era” , Nr dopuszczenia 360/1/2011 Liceum ogólnokształcące Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 1” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, wydawnictwo „Nowa era” , Nr dopuszczenia 378/1/2011 Technikum: architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
8. Fizyka M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; Zakres podstawowy; wyd. Nowa Era Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod „To jest chemia” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; Zakres podstawowy; wyd. Nowa Era Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
10. Biologia Biologia na czasie, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
11. Geografia Lenartowicz, Wójcik, „Czas na geografię” – poziom podstawowy (nowa podstawa programowa), Wydawnictwo PWN Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
12. Informatyka Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk, „INFORMATYKA nie tylko dla uczniów”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr dopuszczenia 414/2012 Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusław Breitkopf, „Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa” Wydawnictwo WSiP – zeszyt ćwiczeń Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
14. Bezpieczeństwo w pracy Krzysztof Szczęch, „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Wydawnictwo WSiP Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
15. Podstawy przedsiębiorczości Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, „Krok w przedsiębiorczość” – podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgminazjalnych. Wydawnictwo Nowa Era Liceum ogólnokształcące, Technikum: informatyczne, mechanizacji rolnictwa, architektury krajobrazu; rolnicze, weterynaryjne, turystyki wiejskiej
16. Produkcja roślinna „Podstawy produkcji roślinnej”. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa Technikum: rolnictwa
„Podstawy rolnictwa”. Wydawnictwo Rea Technikum: mechanizacji rolnictwa
17. Produkcja zwierzęca Z„Produkcja zwierzęca”, cześć I. Wydawnictwo Rea Technikum: rolnicze, weterynaryjne
18. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Tomasz Kowalski, „Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wydawnictwo Helion Edukacja Technikum: informatyczne
19. Podstawy architektury E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; „Podstawy architektury krajobrazu”. Cz. I, Wydawnictwo Hortpress Technikum: architektury krajobrazu
20. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni B. Fortuna-Antoszkiewicz, E. Gadomska, K. Gadomski; „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. III”, Wydawnictwo Hortpress Technikum: architektury krajobrazu
21. Rośliny ozdobne E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska, „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu” cześć 1, Wydawnictwo Hortpress Technikum: architektury krajobrazu
22. Podstawy turystyki z elementami geografii turystycznej W. Cabaj, Z. Kruczek. „Podstawy geografii turystycznej” , Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010

B. Cymańska- Grabowska, B. Steblik-Wlaźlak „Podstawy turystyki”, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2011
Technikum: turystyki wiejskiej
23. Organizacja turystyki Z. Kruczek „Obsługa ruchu turystycznego” + zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2011 Technikum: turystyki wiejskiejZestawy podręczników dla klas II Technikum i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014Technik architektury krajobrazu


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język niemiecki Welttour 1, wydawnictwo „Nowa Era” kontynuacja
Welttour 2. wydawnictwo Nowa Era (II semestr)
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Biologia Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Eksploatacja maszyn i urządzeń Mechanizacja rolnictwa cz.I, Aleksander Lisowski, Wydawnictwo: Hortpress Sp.z o.o., ISBN: 9788389211842
Podstawy projektowania architektury krajobrazu Podstawy architektury krajobrazu cz. II, E. Gadomska, A. Różańska, D. Sikora, Wydawnictwo Hortpress
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Z. Makieła T.Rachwał, Wydawnictwo "Nowa Era"
Przepisy ruchu drogowego Książka uzgodniona będzie z instruktorem nauki jazdy dla danej klasy
Rośliny ozdobne Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. 3 i cz. 4, P.Latocha, Wydawnictwo Hortpress
Urządzanie i konserwacja terenów zieleni Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. I, E. Gadomska, K. Gadomski, Wydawnictwo Hortpress


Technik weterynarii


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język niemiecki Welttour 1, wydawnictwo „Nowa Era” kontynuacja
Welttour 2. wydawnictwo Nowa Era (II semestr)
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Biologia Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Chemia M. Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska „To jest chemia 1” Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Działalność gospodarcza w weterynarii Do uzgodnienia z nauczycielem na początku roku szkolnego
Chów i hodowla zwierząt Książka uzgodniona będzie z nauczycielem dla danej klasy
Inseminacja zwierząt Książka uzgodniona będzie z nauczycielem dla danej klasy
Diagnostyka weterynaryjna Książka uzgodniona będzie z nauczycielem dla danej klasy
Przepisy ruchu drogowego Książka uzgodniona będzie z nauczycielem dla danej klasy
Choroby i pielęgnacja zwierząt Książka uzgodniona będzie z nauczycielem dla danej klasy
Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Poznać przeszłość, Ojczysty Panteon i ojczyste spory; Tomasz Maćkowski; Wydawnictwo "Nowa Era"


Technik rolnik


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język niemiecki Welttour 1, wydawnictwo „Nowa Era” kontynuacja
Welttour 2. wydawnictwo Nowa Era (II semestr)
Język rosyjski Małgorzata Wiatr – Kmieciak, Sławomira Wujec: Wot i my cz. I, Do nowej podstawy programowej, podręcznik + ćwiczenia, Wydawnictwo Szkolne PWN kontynuacja
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Biologia Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Chemia M. Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska „To jest chemia 1” Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Przepisy ruchu drogowego Książka uzgodniona będzie z instruktorem nauki jazdy dla danej klasy
Działalność gospodarcza w rolnictwie Do uzgodnienia z nauczycielem na początku roku szkolnego
Mechanizacja rolnictwa Podstawy mechanizacji rolnictwa t. 2, Jerzy Buliński, Maciej Miszczuk WSiP
Produkcja roślinna Podstawy produkcji roślinnej, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
Produkcja zwierzęca Produkcja zwierzęca cz. II, Wydawnictwo Rea
Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Poznać przeszłość, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Tomasz Maćkowski Wydawnictwo Nowa Era


Technik mechanizacji rolnictwa


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język niemiecki Welttour 1, wydawnictwo „Nowa Era” kontynuacja
Welttour 2. wydawnictwo Nowa Era (II semestr)
Język rosyjski Małgorzata Wiatr – Kmieciak, Sławomira Wujec: Wot i my cz. I, Do nowej podstawy programowej, podręcznik + ćwiczenia, Wydawnictwo Szkolne PWN kontynuacja
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Fizyka M. Braun K. Byczuk A.Seweryn-Byczuk E.Wójtowicz „Zrozumieć fizykę 1” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony wydawnictwo Nowa Era
Elektrotechnika z elementami elektroniki i automatyki Elektronika z automatyką, Witold Jabłoński, Grzegorz Płoszajski, WSiP
Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Poznać przeszłość, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Tomasz Maćkowski Wydawnictwo Nowa Era


Technik hotelarstwa


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język rosyjski Małgorzata Wiatr – Kmieciak, Sławomira Wujec: Wot i my cz. I, Do nowej podstawy programowej, podręcznik + ćwiczenia, Wydawnictwo Szkolne PWN kontynuacja
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Geografia Oblicza geografii, malarz Więckowski – klasa druga poziom rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era
Historia „Zrozumieć przeszłość” to kompletny i zgodny z nową podstawą programową zestaw materiałów do nauczania historii w zakresie rozszerzonym. Wydawnictwo Nowa Era
Działalność gospodarcza w hotelarstwie Do uzgodnienia z nauczycielem na początku roku szkolnego
Marketing w usługach hotelarskich Marketing usług hotelarskich, Wydawnictwo Rea
Organizacja pracy w hotelarstwie "Organizacja pracy w hotelarstwie" red. B. Sawicka, wyd. Format AB - kontynuacja
Metodyka obsługi recepcji "Organizacja pracy w hotelarstwie" red. B. Sawicka, wyd. Format AB - kontynuacja
Technika i obsługa gości "Obsługa gości" R.Szajna, D. Ławniczak., A. Ziaja, Wydawnictwo REA, część 1 i część 2
Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Poznać przeszłość, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Tomasz Maćkowski Wydawnictwo Nowa Era


Technik informatyk


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język angielski wspomagający kształcenie zawodowe Information Technology, wydawnictwo "Express Publishing"
Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright
Język niemiecki Welttour 1, wydawnictwo „Nowa Era” kontynuacja
Welttour 2. wydawnictwo Nowa Era (II semestr)
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Naprawa sprzętu komputerowego. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych i komputera osobistego. Tomasz Kowalski, „Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wydawnictwo Helion Edukacja kontynuacja z klasy pierwszej
Konfigurowanie urządzeń sieciowych. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. Konfigurowanie urządzeń sieciowych Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1 i 2, Autorzy: Barbara Halska, Paweł Bensel


Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w LA


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język niemiecki Welttour 2. wydawnictwo Nowa Era
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Chemia M. Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska „To jest chemia 1” Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Biologia Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Poznać przeszłość, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Tomasz Maćkowski Wydawnictwo Nowa Era
Ekonomia w praktyce przedmiot uzupełniający Do uzgodnienia z nauczycielem na początku roku szkolnego


Liceum Ogólnokształcące - Klasa sportowa


Przedmiot Podręcznik
Język polski Chemperek Daiusz, Kalbarczyk Adam. Trześniowski Dariusz „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa 2 cz. 1 i cz. 2 WSiP
Język angielski Real life (pre – intermediate), wydawnictwo Pearson/Lorgman - kontynuacja
Język niemiecki Welttour 2. Wydawnictwo Nowa Era
Matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, „MATeMAtyka 2” – nowa podstawa programowa. Podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo „Nowa Era”
Historia „Zrozumieć przeszłość” to kompletny i zgodny z nową podstawą programową zestaw materiałów do nauczania historii w zakresie rozszerzonym. Wydawnictwo Nowa Era
Biologia Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony, Wydawnictwo "Nowa Era"
Ekonomia w praktyce przedmiot uzupełniający Do uzgodnienia z nauczycielem na początku roku szkolnego
Zajęcia artystyczne przedmiot uzupełniający Do uzgodnienia z nauczycielem na początku roku szkolnego

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku