Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Projekty » Projekt - Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja - Aktualności
Projekt
„Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja”
Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 14-29.04.2021 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca uczestników do realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku projektu Programu Erasmus+, pt. „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja”, nr 2019-1-PL01-KA102-063377.
W jej ramach wyłonionych zostanie 21 uczniów, którzy wezmą udział w zagranicznej mobilności zawodowej w Hiszpanii w dniach 05 - 23.07.2021 (+2 dni podróży).
Rekrutacja do Projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równych szans, na podstawie opracowanego Regulaminu Rekrutacji. Nad przebiegiem procesu czuwać będzie powołana Komisja Rekrutacyjna.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Przynależności do określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;
2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
3. Udział w teście językowym i rozmowie kwalifikacyjnej;
4. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji w § 3.

Harmonogram rekrutacji:
1) Złożenie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego (ZAŁĄCZNIK nr 1 regulaminu do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty – Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - Pliki do pobrania i u koordynatorów), CV i listu motywacyjnego – 14-22.04.2021
2) udział w teście z języka angielskiego (on-line) – 23.04.2021
3) rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i języku angielskim – 26-29.04.2021

Więcej szczegółów dot. rekrutacji można uzyskać u szkolnego koordynatora projektu mgr Ewy Szorc i mgr Anny Marii Lichograj, a także znaleźć w Regulaminie rekrutacji.

Zachęcamy do udziału, taka przygoda może się więcej nie powtórzyć!
Wyniki rekrutacji

W pliku znajdują się wyniki rekrutacji projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja”

Wyniki rekrutacji

Regulamin rekrutacji

GRATULUJEMY, koordynatorzy
Spotkanie informacyjne
- "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja"

We wrześniu br. na hali gimnastycznej ZSR CKP odbyło się spotkanie
dotyczące projektu w ramach programu Erasmus+ "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja". Prowadziły je koordynatorki projektu - p. Ewa Szorc i p. Anna Maria Lichograj.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z założeniami programu Erasmus+ i projektu, wymaganiami i kryteriami rekrutacji, terminami mobilności oraz miejscem odbywania praktyk w uroczej Granadzie.

Staże w Andaluzji wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów wszystkich kierunków kształcenia. Formularze zgłoszeniowe do projektu rozeszły się jak świeże bułeczki.

Uczniom naszej szkoły życzymy powodzenia podczas rekrutacji!

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku