Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Projekty » Projekt - Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja - O projekcie
Projekt
„Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja”


O projekcie


O PROGRAMIE ERASMUS +

„Zmienia życie. Otwiera umysły”
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014-2020. Najważniejsze sektory programu to:

Nasza szkoła realizuje projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Najważniejsze cele Akcji 1 programu Erasmus+ to osiągnięcie takich rezultatów jak:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego
- większe szanse na zatrudnienie
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości
- lepsza znajomość języków obcych
- większa świadomość kulturowa
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości EU
- większa motywacja do dalszego kształcenia

Więcej informacji na temat mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+:

https://erasmusplus.org.pl


O PROJEKCIE
Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja”
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Czas trwania projektu: 01.09.2019– 31.12.2020
Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063377
Kwota dofinansowania: 97 046,00 euro
Beneficjent: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
Organ prowadzący: Miasto Białystok
Partner: Europuente-Spanish Project Partner

Główne cele projektu:
- rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy
- rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego
- rozwijanie świadomości kulturowej
- rozwijanie kompetencji miękkich
- zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy
- wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym
- uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność

W ramach projektu 42 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej poza granicami kraju, w Granadzie w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.
- technik turystyki wiejskiej (6 uczniów z klasy II, IV)
- technik obsługi turystycznej (6 uczniów z klasy II, III)
- technik informatyk (6 uczniów z klasy II, III, IV)
- technik architektury krajobrazu (6 uczniów z klasy II, III, IV)
- technik weterynarii (6 uczniów z klasy II, III, IV)
- technik rolnik (6 uczniów z klasy II, III, IV)
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (6 uczniów z klasy II, III, IV)

Za organizację praktyk odpowiada firma Europuente-Spanish Project Partner, która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku