Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Projekty » Projekt - Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności
Projekt
„Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”

UWAGA! Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz zeszłorocznych absolwentów naszej szkoły do udziału w projekcie „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”. W ramach projektu 56 uczniów klas technikum będzie mogło odbyć staże zawodowe w Granadzie w Hiszpanii. W procesie selekcji wybierzemy po ośmiu uczniów z każdego zawodu, którzy w dwóch sesjach odbędą trzytygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców. Będą to dwie 28-osobowe grupy uczniów wraz z 3 opiekunami- nauczycielami naszej szkoły.

- W sesji pierwszej (28.01. - 17.02.2018 r.) wyjeżdżają specjalności: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii oraz część uczniów z klasy technik turystyki wiejskiej.
- W sesji drugiej (27.05. - 16.06.2018 r.) wyjeżdżają specjalności: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej oraz część uczniów z klasy technik turystyki wiejskiej.

WSZYSTKIE KOSZTY, TJ. PODRÓŻ SAMOLOTEM, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE ORAZ KIESZONKOWE SĄ ZAPEWNIONE UCZESTNIKOM PROJEKTU.

Dodatkowo na miejscu zapewniamy kurs języka hiszpańskiego, wycieczki i inne formy organizacji czasu wolnego oraz dokumenty poświadczające odbycie staży i nabycie kwalifikacji po zakończeniu mobilności. Przed wyjazdem uczestników projektu czeka bezpłatny kurs angielskiego oraz inne zajęcia przygotowujące do wyjazdu i podjęcia praktyk za granicą.

Prosimy o składanie formularza zgłoszeniowego, CV z listem motywacyjnym (I tura do 6. października 2017 r., II tura do 19. stycznia 2018 r.) do Pani Agnieszki Perkowskiej. W semestrze pierwszym rekrutowani będą uczestniczy z pierwszej sesji, a w semestrze drugim z sesji drugiej. Zachęcamy do udziału w projekcie! Wkrótce przedstawiony zostanie szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów do udziasłu w projekcie.

Poniżej do pobrania (pliki MS Word) formularze zgłoszeniowe do wypełnienia i oddania na etapie rekrutacji do projektu dla absolwentów i osób uczących się.

Formularz zgłoszeniowy (absolwent)

Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się)

Regulamin rekrutacji

Prezentacja projektu

„Kto nie widział Granady, w ogóle nic nie widział” (Quien no ha visto Granada, no ha visto nada)


WAŻNE!!!!
Przypominamy, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" w I turze mija 6 października 2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w przyszłym tygodniu w dwóch turach:

- ŚRODA (11.10.2017 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik turystyki wiejskiej, technik rolnik.
- CZWARTEK (12.10.2017 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii.

OBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ JEST OBOWIĄZKOWA!
Uczniowie, którzy nie zjawią się na niej, bez uprzedniego usprawiedliwienia się u koordynatora projektu, zostaną "odrzuceni" na etapie rekrutacji z powodu niespełnienia wymagań formalnych. Tak samo jak uczniowie, którzy do 6 października nie dostarczą kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, CV i list motywacyjny).

UWAGA!
Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami aplikantów oraz po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych, stworzyła listę zakwalifikowanych uczestników projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” wraz z listą rezerwową z zachowaniem kolejności uzyskanej liczby punktów.

Lista zakwalifikowanych uczestników

Zakwalifikowani uczestnicy projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" proszeni są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie


WAŻNE!!!!
Przypominamy, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" w II turze mija 19 stycznia 2018 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w jednej turze:

- CZWARTEK (08.02.2018 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik architektury krajobrazu.

OBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ JEST OBOWIĄZKOWA!
Uczniowie, którzy nie zjawią się na niej, bez uprzedniego usprawiedliwienia się u koordynatora projektu, zostaną "odrzuceni" na etapie rekrutacji z powodu niespełnienia wymagań formalnych.

UWAGA!
Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami aplikantów oraz po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych, stworzyła listę zakwalifikowanych uczestników projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” wraz z listą rezerwową z zachowaniem kolejności uzyskanej liczby punktów.

Lista zakwalifikowanych uczestników - II tura

Zakwalifikowani uczestnicy projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" proszeni są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2018 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku