Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Projekty » Projekt - Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności
Projekt
„Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”

Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”

Z sentymentem przeglądamy zdjęcia sprzed roku - luty 2018... Hiszpania. Malaga... Klomby pełne kwitnących kwiatów. Sevilla... Plaza de España. To tutaj nagrywano sceny z „Gwiezdnych wojen”. Nerja... Morze Śródziemne, a w nim kąpiący się uczniowie naszej szkoły - Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku. To tylko mały wycinek tego, co pozostało w naszych wspomnieniach...

Podobno jeśli nie widziało się Granady, to nie widziało się niczego, a jeśli miałoby się odwiedzić tylko jedno miasto w Hiszpanii - powinna to być właśnie Granada. To szczęście spotkało także nas...

W grudniu 2018 r. w ZSR CKP w Białymstoku z wielkim sukcesem zakończył się międzynarodowy projekt europejskiego programu Erasmus+ pt. „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” . Wzięło w nim udział pięćdziesięcioro sześcioro uczniów oraz sześcioro nauczycieli. Pierwsza tura wyjechała pod koniec stycznia, a druga na przełomie maja i czerwca. Uczniowie z siedmiu klas technikum wraz z opiekunami mieszkali w Granadzie, przepięknym mieście w południowej Hiszpanii, które w późnym średniowieczu było centrum ostatniego państwa muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim.

Młodzież z klas technikum weterynarii, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum rolniczego, turystyki wiejskiej, obsługi ruchu turystycznego oraz technikum informatycznego przez trzy tygodnie miała okazję zdobywać doświadczenie w swoich branżach oraz doskonalić umiejętności językowe. Naszym partnerem ze strony hiszpańskiej, który zadbał o najmniejszy szczegół pobytu, była firma Europuente Spanish Projekt Partner. Dzięki jej pracownikom uczniowie odbyli staże u hiszpańskich pracodawców, mając możliwość rozwoju zawodowego i realizując tym samym główne cele projektu.

Jednym z nich był przyrost kluczowych kompetencji i umiejętności specjalistycznych uczniów, zróżnicowanych ze względu na zdobywany zawód - stąd też bardzo różne miejsca odbywania praktyk przez uczniów. Młodzież wykonywała np. czynności związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt w profesjonalnych gabinetach weterynaryjnych, pielęgnowała egzotyczną roślinność w szkółce roślin ozdobnych, doradzała w doborze roślin ozdobnych do różnych typów ogrodów w ogrodniczym centrum handlowym, budowała ekologiczne przedszkole oraz kurnik, zdobywała wiedzę w firmie informatycznej zajmującej się programowaniem, zajmowała się obsługą gości w hotelowej recepcji i barze.

Działania te wpłynęły znacząco na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie branżowego języka angielskiego, pozwalając uczniom poznać słownictwo dotyczące wybranej specjalności. Staż odbywany u hiszpańskojęzycznych pracodawców zmobilizował także młodzież do podstawowej komunikacji w języku hiszpańskim, którego tajniki zgłębiała ona podczas kursu zorganizowanego rzez firmę Europuente. Zapewniła ona uczniom nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również zajęcia rekreacyjne oraz bogaty program kulturowy.

Wyjeżdżając na praktyki zawodowe do Hiszpanii, mieli oni okazję w pełni czerpać z różnorodności kulturowej, którą gwarantuje fascynujący tygiel etniczny - Granada. Wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze do najważniejszych miejsc historycznych w Andaluzji pozwoliły uczniom poznać nie tylko artyzm architektury i sztuki muzułmańskiej, ale również historię Europy w pigułce.

Podsumowanie projektu odbyło się w listopadzie ubiegłego roku, a wieńczyła go uroczysta gala - iście hiszpańska fiesta, którą zaszczycili swoją obecnością również partnerzy z Granady. Społeczność szkolna Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku miała m.in. okazję poznać taniec flamenco oraz skosztować tapas - niewielkich przekąsek serwowanych zwykle w hiszpańskich barach, a przygotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Często wracamy myślami do chwil spędzonych w Andaluzji... Zdobyta przez młodzież wiedza oraz doświadczenie w przyszłym zawodzie procentują każdego dnia. Uczniowie przenoszą na polski rynek europejską wiedzę oraz doświadczenie w przyszłym zawodzie. Celem projektu było m.in. przygotowanie młodych ludzi do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju i za granicą. Nowe metody pracy, które poznali oni realizując europejską ścieżkę kształcenia, z pewnością pomogły w podniesieniu ich kompetencji zawodowych. Przełamanie bariery językowej, poszerzenie słownictwa branżowego - to tylko nieliczne z efektów, jakie uzyskali nasi uczniowie. Z pewnością będziemy wspierać dalsze mobilności młodych ludzi, zachęcając do kształcenia się również z dala od domu, gdyż jesteśmy przekonani, że „kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”. Uczestnicy projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” z pewnością mogli wprowadzić tę maksymę w życie...


UWAGA! Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz zeszłorocznych absolwentów naszej szkoły do udziału w projekcie „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”. W ramach projektu 56 uczniów klas technikum będzie mogło odbyć staże zawodowe w Granadzie w Hiszpanii. W procesie selekcji wybierzemy po ośmiu uczniów z każdego zawodu, którzy w dwóch sesjach odbędą trzytygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców. Będą to dwie 28-osobowe grupy uczniów wraz z 3 opiekunami- nauczycielami naszej szkoły.

- W sesji pierwszej (28.01. - 17.02.2018 r.) wyjeżdżają specjalności: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii oraz część uczniów z klasy technik turystyki wiejskiej.
- W sesji drugiej (27.05. - 16.06.2018 r.) wyjeżdżają specjalności: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej oraz część uczniów z klasy technik turystyki wiejskiej.

WSZYSTKIE KOSZTY, TJ. PODRÓŻ SAMOLOTEM, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE ORAZ KIESZONKOWE SĄ ZAPEWNIONE UCZESTNIKOM PROJEKTU.

Dodatkowo na miejscu zapewniamy kurs języka hiszpańskiego, wycieczki i inne formy organizacji czasu wolnego oraz dokumenty poświadczające odbycie staży i nabycie kwalifikacji po zakończeniu mobilności. Przed wyjazdem uczestników projektu czeka bezpłatny kurs angielskiego oraz inne zajęcia przygotowujące do wyjazdu i podjęcia praktyk za granicą.

Prosimy o składanie formularza zgłoszeniowego, CV z listem motywacyjnym (I tura do 6. października 2017 r., II tura do 19. stycznia 2018 r.) do Pani Agnieszki Perkowskiej. W semestrze pierwszym rekrutowani będą uczestniczy z pierwszej sesji, a w semestrze drugim z sesji drugiej. Zachęcamy do udziału w projekcie! Wkrótce przedstawiony zostanie szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów do udziasłu w projekcie.

Poniżej do pobrania (pliki MS Word) formularze zgłoszeniowe do wypełnienia i oddania na etapie rekrutacji do projektu dla absolwentów i osób uczących się.

Formularz zgłoszeniowy (absolwent)

Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się)

Regulamin rekrutacji

Prezentacja projektu

„Kto nie widział Granady, w ogóle nic nie widział” (Quien no ha visto Granada, no ha visto nada)


WAŻNE!!!!
Przypominamy, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" w I turze mija 6 października 2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w przyszłym tygodniu w dwóch turach:

- ŚRODA (11.10.2017 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik turystyki wiejskiej, technik rolnik.
- CZWARTEK (12.10.2017 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii.

OBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ JEST OBOWIĄZKOWA!
Uczniowie, którzy nie zjawią się na niej, bez uprzedniego usprawiedliwienia się u koordynatora projektu, zostaną "odrzuceni" na etapie rekrutacji z powodu niespełnienia wymagań formalnych. Tak samo jak uczniowie, którzy do 6 października nie dostarczą kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, CV i list motywacyjny).

UWAGA!
Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami aplikantów oraz po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych, stworzyła listę zakwalifikowanych uczestników projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” wraz z listą rezerwową z zachowaniem kolejności uzyskanej liczby punktów.

Lista zakwalifikowanych uczestników

Zakwalifikowani uczestnicy projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" proszeni są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie


WAŻNE!!!!
Przypominamy, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" w II turze mija 19 stycznia 2018 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w jednej turze:

- CZWARTEK (08.02.2018 r.) o godzinie 08:00 w pokoju szkolnego pedagoga dla zawodów: technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik architektury krajobrazu.

OBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ JEST OBOWIĄZKOWA!
Uczniowie, którzy nie zjawią się na niej, bez uprzedniego usprawiedliwienia się u koordynatora projektu, zostaną "odrzuceni" na etapie rekrutacji z powodu niespełnienia wymagań formalnych.

UWAGA!
Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami aplikantów oraz po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych, stworzyła listę zakwalifikowanych uczestników projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności” wraz z listą rezerwową z zachowaniem kolejności uzyskanej liczby punktów.

Lista zakwalifikowanych uczestników - II tura

Zakwalifikowani uczestnicy projektu "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności" proszeni są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku