Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Projekty » Projekt - Podniesienie jakości kształcenia
Projekt
Podniesienie jakości kształcenia

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku realizuje projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest:

"Podniesienie jakości kształcenia w ZSR CKP
i dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy"
Okres realizacji projektu 02.11.2013r. – 28.02.2015r.

Projekt skierowany jest do 272 uczniów klas I – IV w zawodach:
• technik rolnik - 70 uczniów
• technik informatyk - 70 uczniów
• technik architektury krajobrazu - 70 uczniów
• technik hotelarstwa - 50 uczniów
• technik mechanizacji rolnictwa - 12 uczniów

W projekcie zaplanowaliśmy następujące działania w ramach zajęć pozalekcyjnych:
• poradnictwo grupowe i indywidualne
• pracownie sieciowych systemów operacyjnych
• lokalne sieci komputerowe
• techniki komputerowe
• akademia CISCO - CCNA
• grafika i multimedia
• kursy zawodowe
• staże

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku