Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Projekty » Projekt - Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Białymstoku - Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

REGULAMINY


 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień pobierz plik
w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
NOWY
pobierz plik
w formacie PDFPrzetarg nieograniczony na:
„Zakup i dostawę mebli na wyposażenie warsztatów szkolnych"


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy - część I)
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy - część II)
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 17.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Przetarg nieograniczony na:
"Dostawę sprzętu dla stażystów technikum weterynarii
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku" (II)


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zmiana SIWZ
Opublikowano: 29.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy) - NOWY
Opublikowano: 29.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu
Opublikowano: 29.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia 2
(formularz cenowy) - NOWY
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy 2
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu 2
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 08.07.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Opublikowano: 10.07.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Przetarg nieograniczony na:
"Dostawę sprzętu dla stażystów technikum weterynarii
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku"


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z otwarcia oferty
Opublikowano: 09.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 15.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Przetarg nieograniczony na:
"Dostawę sprzętu i narzędzi dla stażystów technikum weterynarii, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum rolniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku"


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 25.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikowano: 28.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze oferty - Część II
Opublikowano: 10.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF

Przetarg nieograniczony na:
"Zakup i dostawę ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych"


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Wyjaśnienie treści SIWZ
Opublikowano: 07.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 13.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Unieważnienie
Opublikowano: 18.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programów SKETCHUP dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (IV)


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 04.12.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 10.01.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (III)


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 13.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 17.12.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (II)


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 17.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 30.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (I)


 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursów/szkoleń (I)
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 16.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 08.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 04.12.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych


 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 26.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia BHP


 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 11.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Zapytanie ofertowe na dostawę ubrań roboczych


 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz cenowy
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 11.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B


 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 29.03.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1 - Projekt umowy
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 3 - Wykaz osób
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 26.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 07.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu groomerskiego


 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu groomerskiego
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1 - Projekt umowy
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 3 - Wykaz osób
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 07.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 5 - Rozdzielnik do pisma 2/Z/2019
Opublikowano: 07.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 10.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych


 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Załącznik 3 - Projekt umowy
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 27.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikowano: 07.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku