Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Rekrutacja » Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego


TERMINY REKRUTACJI
do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku
dla absolwentów szkoły podstawowej


11 maja – 20 maja 2020 r.
do godz. 15:00
składanie dokumentów w wybranej szkole
28 maja 2020 r. godz. 11:00

17 czerwca 2020 r. godz. 11:00 1
TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH do:
- klasy lekkoatletycznej
- klasy sportowej interdyscyplinarnej
10 czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020 r. 2
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do klas sportowych (po wynikach testów sprawnościowych)
21 czerwca – 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15:00
Składanie w wybranej szkole świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
13 lipca 2020 r. o godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
13 lipca - 20 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, jeżeli nie jest to szkoła pierwszego wyboru, odbierają dokumenty i wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zanoszą do właściwej szkoły (do tej do której zostali przyjęci)
21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
22 lipca - 27 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
składanie dokumentów na wolne miejsca
28 lipca - 31 lipca 2020 r.
w rekrutacji uzupełniającej
TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH do:
- klasy lekkoatletycznej
- klasy sportowej interdyscyplinarnej
17 sierpnia 2020 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
17 sierpnia - 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu
24 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych


1 termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby sprawnościowej w pierwszym terminie
2 dla tych kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawnościowych w drugim terminieMenu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku