Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Rekrutacja » Rekrutacja do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

Rekrutacja do Liceum OgólnokształcącegoPlan naboru uczniów do oddziałów klasy I
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


Szkoła Nazwa oddziału przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Nauczane języki obce
XVII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku klasa szkoła mistrzostwa sportowego w lekkiej atletyce Język polski, matematyka, biologia Język angielski, Język niemiecki
klasa szkoła mistrzostwa sportowego w: piłce siatkowej, badmintonie i tenisie stołowym Język polski, matematyka, historia Język angielski, Język niemieckiTERMINY REKRUTACJI
do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
dla absolwentów szkoły podstawowej

Uwaga, terminy rekrutacji do klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego - krótsze niż przy rekrutacji na inne kierunki!


15 czerwca – 22 czerwca 2020 r.
do godz. 15:00
składanie wniosku o przyjęcie w wybranej szkole
24 czerwca 2020 r. godz. 10:00

HALA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH do:
- klasy lekkoatletycznej
- klasy badmintona, tenisa stołowego, piłki siatkowej
 
do 9 lipca 2020 r.
ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów sprawnościowych
 
od 26 czerwca – 10 lipca 2020 r.
do godz. 15:00

Składanie w wybranej szkole świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej

 
od 31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
Składanie w wybranej szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 
12 sierpnia 2020 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc
 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XVII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

 
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydaci wypełniają w formie:
      a) Elektronicznej (na stronie bialystok.edu.com.pl)
      b) Odręcznie (wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie szkoły oraz w kancelarii szkoły)
2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie.
3. Podpisany wniosek składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru
4. Dopuszczalne formy składania wniosku;
      a) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły (skanów lub zapisu w postaci pdf) rekrutacja@zsrckp.pl
      b) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki
5. Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowej (szkoły układamy według preferencji uwzględniając poziom zainteresowania), szkoła ponadpodstawowa wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą „pierwszego wyboru”.
6. System informatyczny będzie przydzielał kandydata do oddziałów według ułożonej przez niego listy preferencji, aż znajdzie miejsce w jednym z podanych oddziałów, zgodnie z uzyskaną przez kandydata liczbą punktów.
7. W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowania do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
4. Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole sportowej
5. Zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej
6. Dwa zdjęcia (można dostarczyć we wrześniu)
7. Dodatkowe dokumenty dot. kandydata (np. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność, piecza zastępcza)

Kandydaci muszą przejść testy sprawnościowe które odbędą się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021


Terminy postępowania rekrutacyjnego


Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021


Zasady rekrutacji do klas pierwszych


Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku