Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Rekrutacja » Rekrutacja do Technikum Zawodowego

Rekrutacja do Technikum Zawodowego


TERMINY REKRUTACJI
do Technikum Zawodowego nr 7 przy Zespole Szkół Rolniczych CKP
w Białymstoku

04 maja – 23 czerwca 2017 r.
do godz. 15:00
składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
23 czerwca – 26 czerwca 2017 r.
do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
13 lipca 2017 r. o godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
do 14 lipca 2017 r.
do godz. 15:00
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego
17 lipca 2017 r. o godz. 12:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc
17 lipca 2017 – 20 lipca 2017 r.
do godz. 15:00
składanie dokumentów na wolne miejsca
do 25 lipca 2017 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
16 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
18 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 ostateczne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

Wstępny plan naboru uczniów do oddziałów Technikum Zawodowego
klasy I na rok szkolny 2017/20187 w Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

Typ szkoły Zawód profil Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa
Technikum Zawodowe Nr 7 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 M 1 29 matematyka, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia, język
technik rolnik 314207 R 0,5 15 matematyka, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia, język
technik turystyki wiejskiej 515203 T 0,5 14 matematyka, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia, język
technik obsługi turystycznej 422103 T 1 29 matematyka, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia, język
technik weterynarii 324002 R 1 29 matematyka, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia, język
technik architektury krajobrazu 314202 R 1 29 matematyka, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia, język, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
technik informatyk 351203 E 1 29 matematyka, fizyka, chemia, geografia, informatyka, język


Zasady rekrutacji, oświadczenia i wnioski (pliki do pobrania)


Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnnazjalnych

Zasady rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Informacje medycyny pracy


Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2018 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku