Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Rekrutacja » Rekrutacja do Technikum Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

Rekrutacja do TechnikumPlan naboru uczniów do oddziałów klasy I
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


Typ szkoły Zawód - profil
(symbol cyfrowy)
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Nauczane języki obce Liczba oddziałów Liczba uczniów
Technikum Nr 4 w Białymstoku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) Fizyka Język angielski, niemiecki/rosyjski 1 29
technik rolnik (314207) Biologia Język angielski, Język niemiecki 0,5 15
technik pszczelarz (314206) Biologia Język angielski, Język rosyjski 0,5 14
technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) Język angielski Język angielski, Język rosyjski 0,5 14
technik organizacji turystki (422104) Język angielski Język angielski, Język hiszpański 0,5 15
technik weterynarii (324002) Biologia, Chemia Język angielski, niemiecki/rosyjski 1 29
technik architektury krajobrazu (314202) Geografia, Biologia Język angielski, niemiecki/rosyjski 1 29
technik informatyk (351203) Matematyka, Informatyka Język angielski, Język niemiecki 1 29
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 w Białymstoku pszczelarz (612302) - Język angielski 1 29TERMINY REKRUTACJI
do Technikum Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku
dla absolwentów szkoły podstawowej


15 czerwca – 10 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
składanie wniosku o przyjęcie w wybranej szkole
od 26 czerwca – 10 lipca 2020 r.
do godz. 15:00

Składanie w wybranej szkole świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej

 
od 31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
Składanie w wybranej szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 
12 sierpnia 2020 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
15 czerwca - 14 sierpnia 2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do poradni medycyny pracy oraz w przypadku klas z obowiązkiem uzyskania prawa jazdy skierowania na badania na kat. B i T
 
13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc
 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Technikum Nr 4 na rok szkolny 2020/2021

 
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydaci wypełniają w formie:
      a) Elektronicznej (na stronie bialystok.edu.com.pl)
      b) Odręcznie (wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie szkoły oraz w kancelarii szkoły)
2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie.
3. Podpisany wniosek składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru
4. Dopuszczalne formy składania wniosku;
      a) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły (skanów lub zapisu w postaci pdf) rekrutacja@zsrckp.pl
      b) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki
5. Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowej (szkoły układamy według preferencji uwzględniając poziom zainteresowania), szkoła ponadpodstawowa wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą „pierwszego wyboru”.
6. System informatyczny będzie przydzielał kandydata do oddziałów według ułożonej przez niego listy preferencji, aż znajdzie miejsce w jednym z podanych oddziałów, zgodnie z uzyskaną przez kandydata liczbą punktów.
7. W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowania do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie należy pobrać w kancelarii szkoły) *
5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotny do kierowania pojazdami kat. B lub T (skierowanie należy pobrać w kancelarii szkoły) *
6. Dwa zdjęcia (można dostarczyć we wrześniu)
7. Dodatkowe dokumenty dot. kandydata (np. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność, piecza zastępcza)
*badania lekarskie (bezpłatne) przeprowadzają Poradnie Medycyny Pracy na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:
1. Skierowanie
2. Dowód tożsamości lub legitymację szkolną
3. Bilans ucznia (uzyskany ze szkoły podstawowej)
4. Wyniki badań diagnostycznych (jeżeli je posiada)
5. Zaświadczenia z poradni specjalistycznej (jeżeli kandydat był leczony)Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021


Terminy postępowania rekrutacyjnegoZasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021


Zasady rekrutacji do klas pierwszychMenu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku