TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 04 LISTOPADA 2019 ROKU.
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna A. Kamiński A. Pyrski D. Burak T. Rząca A. Barański M. Paszko A. Lichograj E. Chmielewska U. Roszkowska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke J. Carewicz A. Sobczyńska A. Prus A. Trusiewicz A. Pawluczuk M. Paniczko M. Śpiewak A. Kozikowski M. Puczyński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko K. Łogwiniuk A. Ostrowska D. Bielewska M. Kozłowska N. Andrzejewska A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko M. Maksymowicz J. Suszyńska M. Grabowska A. Topczewska E. Dawidziuk D. Ostrowska I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak D. Łempicki D. Roszko J. Suproń D. Popławska M. Gaszewska M. Niewińska K. Gutowski K. Bułach B. Piśmienna A. Orłowska J. Godun A. Wendrzycka T. Kuczyńska M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska K. Olchowik (E.Januszewska) K. Bagińska A. Perkowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko R. Kuliński W. Bajgus ks. A. Turliński ks. Ł. Okruszko ks. A. Iwanowicz ks. M. Bajena ks. T. Piotrowski ks. P. Puchalski G. Szmyga R. Nazarkiewicz M. Roszkowski P. Zabawski J. Zalewski K. Kryński J. Grodzki S. Grzegorek R. Rydzewski P. Lenkiewicz P. Anchim T. Dolgonosova Vacat Vacat Vacat Vacat
Poniedziałek 1         III SMS I AKG               II TRT II TRT I TBG   II TAK III TAK III TAK     III TMA I TI I TI II TIF       I TAK   IV TTW     I SMS III TI     III LTB   I MAG     IV TR           IV TWE, IV TI       IV TI IV TWE, IV TAK, IV TMA     II LOI               I WEG II TOT  I WEG II TWE       II TOT I OTG     II TMA           I TMA                           I LOI                
2         III SMS I AKG       I SMS       I TOT III TAK I TOT   I TR I IG II TTW I IG   III TMA I TI I TI II TIF       I WET   IV TTW       III TI IV TR III TWE III LTB II SMS I RTG     I TBG           IV TWE, IV TI       IV TI IV TWE, IV TAK, IV TMA     II LOI I TAK             I WEG II TOT  I WEG II TWE     I TTW II TOT I OTG   I MAG II TAK II TR II TMA I TMA III TRO                               I LOI                
3         I TOT I LOI     I TAK I SMS   III TI   III TI I TRT I TRT   I WEG III TR I WEG I MSG   IV TI I TI I TI IV TI  II TAK     I WET   III TOT   II LOI I IG I TMA II TIF III TWE III LTB II SMS IV TMA IV TWE   III SMS         I TBG I RTG, I MAG I OTG I MAG, I OTG   II TI I RTG     II TWE IV TAK III TAK           IV TR II TOT          II TTW II TOT IV TTW   II TMA II TR III TMA II TMA II TMA IV TTW   I AKG                                                  
4         I TRT I MSG III TAK   II TIO II SMS   III TI   III TI       II TI II TWE II TWE I TBG   IV TI     IV TI  I SMS     I OTG   II TTW   II LOI I RTG I AKG III TOT III TMA I IG   IV TMA IV TWE   III SMS     III LTB   I LOI I TWE, I TAK I TWE I TMA I TI I TAK, I TMA I TI, I TWE     I WEG IV TAK II TAK II TAK III TWE       IV TR III TR         I TOT   IV TTW I MAG II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA IV TTW   II TR                                            
5     III TAK   I TRT I MSG III TWE   I TMA II SMS       I AKG I AKG     IV TWE III LTB IV TWE I SMS   IV TI   III TI IV TI  II TWE   III TI   I IG     IV TMA I RTG II TI III TOT III TMA II LOI     I OTG I LOI I TAK         I TI II TIO, II TRT I TBG   II TRT II TIO       I TWE IV TAK II TAK II TAK I TOT     IV TR I TWE III TR     I WEG       IV TTW I MAG II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA IV TTW     III SMS                                          
6   II SMS III TAK       IV TWE   II TI  I TI I TAK I TAK   I AKG I AKG     IV TMA III SMS IV TMA     IV TI   III TI IV TI  I SMS   III TI   I LOI     I TRT       I MSG II LOI I WEG   I RTG III LTB IV TAK         I OTG II TIO, II TRT I TBG III TMA II TRT II TIO       I TWE   II TAK II TAK I TMA I IG   IV TR I TWE I TOT     III TWE   I TOT   IV TTW I MAG II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA IV TTW     III TRO II TWE                                        
7     I RG       IV TWE   II TI   I IG I SMS         I IG I TMA II LOI I TMA I LOI   IV TI   III TI VI TI     III TI   I AKG     I TI   I TBG IV TAK I MSG IV TMA     I TAK III LTB III TWE       II TIO I TRT III TRO III TAK III TMA III TAK, III TRO         I TWE   II TAK II TAK   I OTG   II TR II TWE I TOT     II TWE   I TOT   I TTG I MAG II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA II TTW     IV TRT I WEG     II SMS     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                          
8   IV TTW I RG         II LOI I WEG               II TTW IV TAK   IV TAK     III TI   II TIO II TI    II TI III TI   I TBG     IV TI         III LTB     I MSG I TR I TWE     II SMS I TAK  III TRO III TAK I LOI III TAK, III TRO     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK II TAK       II TRT II TWE I TOT     II TWE   I TOT   I TTG I MAG II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA       IV TWE IV TMA     III TWE     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9               II LOI                 II TI                     II TI           I LOI                       I TAK                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS               I RG II TWE I TOT     II TWE   I TOT   I TTG                   II TRT       IV TI     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                               I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                               I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Wtorek 1   II TIO         III TAK   I TWE II SMS         I MAG I MAG     III TR           II TI II TI II TR p I TI       I AKG   IV TI     II TMA p       III TMA                 IV TAK,  IV TRT       IV TRT I TAK I MSG   III TWE p   II TAK     I WEG         IV TWE   IV TWE   III TOT               IV TMA     I TOT                           I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI II TWE p      
2             III TWE   I WEG II SMS     I TOT I TRT I TOT II TAK   IV TI       I TI II TIF II TI II TI II TR p I TI       I SMS I MAG I TMA     II TMA p III TMA     I MSG   I OTG             IV TAK,  IV TRT       IV TRT I TAK III SMSM   I TWE III TAK I AKG         III TR I TWE   IV TWE   IV TWE   III TOT II TOT             IV TMA     I IG                           I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI II TWE p      
3             I TMA II LOI II TAK     II TMA III TOT III TR II SMS III TMA II TMA   IV TI   I TBG   II TI I TI I LOI II TI II TIF I TI       I RTG I AKG I MSG     II TR III TWE     I OTG   I IG I MAG       I WEG   III LTB     I TOT,  I TRT I TOT, I TRT I TOT III SMSM I SMS I TWE III TAK IV TAK         IV TR I TWE   IV TWE   IV TWE   II TTW II TOT IV TTW     II TWE     IV TMA     I TAK III TI                                          
4         III SMS   I TAK II LOI II TIO I OTG I TI IV TAK III TWE III TWE III LTB I TI II TTW     I MAG I MSG   III TI IV TI IV TI II TI III TI I MAG II TI     IV TTW I TBG     I TTG II TR   IV TWE   I AKG   I LOI               II SMS   I WEG   I IG, I WEG   I IG II TWE III TAK III TAK       I SMS I RG IV TR       I TWE   I TOT I TTW I TTW   I RG II TMA III TMA II TAK I TMA I RG   I TR III TRO IV TMA                                        
5       I TMA I TOT   III TMA IV TMA I LOI I OTG I WEG III TWE I WEG III SMS III LTB II LOI III TOT   I TWE I TWE I AKG   III TI IV TI IV TI II TIF  III TI I AKG II TI     II TTW     I IG I TTG IV TAK III TR IV TWE II SMS   I TI   IV TR             II TWE II TWE, II TAK, II TMA II TMA     I MSG     III TAK III TAK   II TOT   I TBG I RG I TR           IV TTW I TTW I TTW I TMA I RG II TR I TMA I TAK   I RG       I MAG       I SMS                                
6   I MSG   I TAM I TOT I TBG III LTB III TRO   I TI I TWE I TWE I LOI III SMS     II TOT   II LOI I TTG I SMS     IV TI IV TI II TIF  II TWE         I TAK     IV TR II TI IV TAK I MAG II TTW II SMS   I IG   I AKG I OTG       I WEG   III TWE III TI, III TWE III TI           III TAK III TAK   I TR   III TMA I RG II TR       IV TWE   IV TTW I TTW I TTW I TMA I RG   I TMA II TMA IV TMA I RG       II TAK                                        
7       I TMA II TRT I TBG III LTB I IG   I SMS   I TOT         II TAK II TI I TAK I TAK I LOI     VI TI IV TI II TIF  II TWE         I MAG     III TRO III TI III SMS II TMA IV TMA I WEG   I TWE     I TRT     I MSG I AKG   II SMS II LOI             III TAK III TAK   IV TR   II TOT I RG     III TWE III TWE IV TWE III TWE IV TTW I OTG I TTG I TMA I RG   I TMA   III TMA I RG       IV TAK       I TI   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                          
8       I TMA   I LOI III LTB III TI   II TWE   IV TI         II TOT II TR   II TIF             II TAK         II TTW     I TAK     II TMA IV TMA     I SMS       I IG     I TWE   I TBG II LOI       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   III TAK III TAK   IV TR   I TOT I RG   I OTG III TWE III TWE I WEG III TWE IV TTW I OTG I TTG I TMA I RG   I TMA III TMA I MAG I RG               I TRT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9           I LOI                           I TTW                                                             II TAK         I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS         III TI   II TIO     I OTG III TWE III TWE   III TWE IV TTW I OTG I TTG         III TMA                   I TOT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                               I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                                                                                                 II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Środa 1               I IG     II TIF I TOT I TWE           I TAK I TAK     III TMA I TI I TI III TI           IV TTW     IV TAK   III TOT III TR   II SMS I TRT   II TR             I AKG II TWE II TWE, II TAK, II TMA II TMA IV TMA I AKG, I MAG         III TAK         IV TR I WEG II TOT I WEG IV  TWE       II TOT                         I TMA   IV TI                 I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
2         III SMS     I IG     I TMA I OTG III TOT     I TMA     III TWE III TWE     III TMA I TI I TI III TI     II TIF     IV TRT   I TWE II TI   I TRT IV TI I TOT II SMS     III TR   I MSG         I AKG II TWE II TWE, II TAK, II TMA II TMA IV TMA I AKG, I MAG   I SMS   I TAK VI TAK         II TR I WEG II TOT I WEG IV TWE       II TOT               II TTW         I RTG   III TAK                 I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
3 II TMA       III SMS   I TAK II LOI   II SMS I MSG I OTG II TI I AKG I AKG I OTG   I RG I TWE I TWE       I TI I TI III TI IV TTW   II TIF     I WEG   I TRT III TMA I TBG IV TR IV TI IV TWE   IV TMA   I TOT   III LTB I MAG       III TRO III TAK I LOI III TAK, III TRO       I SMS II TWE II TAK IV TAK         II TTW II TR II TOT           II TOT I TTG               I TMA       I IG   III TWE                                  
4   IV TTW     III SMS   I TAK   II TMA II SMS I RTG I RTG IV TMA II TWE II TWE   IV TMA I TI I TI       III TI IV TI IV TI II TI III TI II TI II TIF     I TMA   IV TWE II TTW II TOT IV TR III TWE II LOI   III TMA I TOT III LTB   I AKG     III TAK I MSG     I LOI I WEG   I IG, I WEG   I IG I SMS IV TAK IV TAK   II TR     I TR I TR III TR     I TWE   III TOT I TTW IIII TOT   III TR I TR       III TR I MAG     II TAK I OTG   I TBG                                  
5   IV TTW     II TRT   I TMA   II TMA II SMS I TWE I TWE III TAK II TWE II TWE   II TI           III TI IV TI IV TI    III TI II TI II TIF     II TOT   I TI I RTG I TAK III SMS III TMA IV TMA   I TOT IV TWE I MSG IV TR I MAG     I TBG       II LOI I WEG   I IG, I WEG   I IG I SMS IV TAK IV TAK   I TTW   II TAK I TR I TR III TR     III TWE   III TOT I OTG IIII TOT   III TR I TR       III TR       I LOI I AKG III LTB                                    
6   II SMS     II TRT I MSG III TMA   I TWE II TWE I TAK I TAK   IV TRT IV TWE                 IV TI IV TI I IG I SMS I RG I IG     II TOT III TAK II LOI I TOT I TMA II TIF II TMA III LTB   I TI I WEG I LOI III SMS I TBG III TI     I TTG                   IV TAK IV TAK   II TAK I AKG II TI I TR I TR III TR     III TWE   III TOT I OTG IIII TOT   III TR I TR     IV TMA III TR   I TTW   I MAG                                        
7         I RTG I TBG IV TRT   II TI II TWE   II TMA   II TRT II TRT   II TMA             IV TI IV TI I IG I SMS I TTW I IG     I TWE I WEG III LTB III TI I LOI II TIF I MAG     I TMA I AKG   II SMS       III SMS I TOT                 II TAK IV TAK IV TAK   III TAK I OTG II LOI I TR I TR III TR III TWE III TWE IV TWE III TWE III TOT II TOT IIII TOT   III TR I TR     IV TMA III TR   I TI   III TMA I MSG I TAK                                    
8         IV TI I TBG IV TRT   I TI         II TRT II TRT                       II TAK I IG I IG       I OTG III LTB   I LOI               II SMS         I SMS             I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS II TWE IV TAK IV TAK   I RTG I MAG I TOT I TR I TR III TR III TWE III TWE IV TWE III TWE III TOT   IIII TOT   III TR I TR     IV TMA III TR   I WTE   II TMA I MSG II TI       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9             III LTB                                         I TTG         I LOI                                             I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS             II TI       III TWE III TWE   III TWE III TOT   IIII TOT           IV TMA             I TWE       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                               I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                                                                                     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS       II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Czwartek 1               III TI       I SMS IV TAK, IIITAK p I AKG II TR, III TR p   III TAK p            II TMA, III TMA p II TI III TWE p II TWE, III TWE p    III TMA P II TI I TAK   I TI         I TRT IV TI                       I RTG, I MAG I OTG I MAG, I OTG     I RTG III SMS                   IV TR   IV TWE   IV TWE   II TOT           I TMA   IV TMA                                 I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
2   III SMS           III TI       I SMS III TWE p III TMA II TMA, III TMA p    II TWE, III TWE p         I TOT II TR P  II TI III TAK p  II TAK, III TAK p      II TI I WET   I TRT         IV TAK IV TI     I TAK   I TI   I IG         I RTG, I MAG I OTG I MAG, I OTG     I RTG I MSG   I WEG I AKG     II SMS       IV TR   IV TWE   IV TWE II TOT           I TMA   IV TMA                                 I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
3 II TMA       III SMS   III LTB   II TAK   II TIF III TI I LOI III TI II SMS I TBG III TR I MAG       II TOT IV TI II TI   IV TI  II TWE I MAG II TI I OTG   I IG I AKG       IV TAK III TWE II TTW   I WEG   II TR   I TOT     I SMS   I TWE, I TAK I TWE I TMA I TI I TAK, I TMA I TI, I TWE I MSG   II LOI III TAK     III TOT     I TR IV TR I TTG IV TWE   IV TWE   I TTW           I RG III TMA IV TMA                                                  
4         I MAG   III LTB IV TMA II TAK   II TIF IV TAK III TWE III TWE I TTW I TBG II TOT III TI III TI I AKG   III TOT IV TI II TI   IV TI  II TWE I AKG II TI I MSG     I WEG II LOI   I LOI III SMS II TMA I TOT   I IG   I TR II SMS I RTG         I TWE,  I TAK I TWE I TMA I TI I TAK, I TMA I TI, I TWE     I SMS III TAK     II TTW     II TR IV TR I OTG     IV TWE     I OTG     III TMA   III TR III TMA III TMA                                                  
5     I TI   I RTG   IV TWE IV TMA     II TIF IV TAK   II TWE II TWE II LOI II TOT   III TAK III TAK     IV TI II TI   IV TI  I SMS   II TI I WET     I MAG I TMA   III TI III SMS I MSG I IG   I LOI     I TBG I WEG         III LTB     I TOT, I TRT I TOT, I TRT I TOT       II TAK I AKG I TAK III TR     II TTW II TR I OTG     III TWE     I OTG III TOT   III TMA   II TMA III TMA III TMA I TAK     IV TRT       II SMS                                  
6     I TI   I RTG I LOI III TWE II LOI I TWE I SMS I IG       I MAG I MAG I IG   IIS MS II TIF   I OTG IV TI II TI   IV TI  I OTG   II TI           II TTW II TOT III SMS I MSG IV TWE   IV TMA I TMA   IV TAK         I WEG III LTB     I TOT, I TRT I TOT, I TRT I TOT       II TAK III TAK I TAK II TMA     IV TR II TWE III TR     II TWE       IV TTW   III TMA   II TR III TMA III TMA I TAK     III TI   I AKG   I TBG                                  
7   I MSG III TAK   I TRT I AKG     II TIO IV TAK I TI         I TI II TTW   III LTB     I TOT IV TI I IG   IV TI      I IG   III TI   I LOI I TMG II TR II TI     II LOI II SMS II TMA I MAG   I TWE III SMS     I OTG I RTG         IV TMA         II TAK   I TAK IV TTW I WEG   IV TR II TWE III TR III TWE III TWE II TWE III TWE         III TMA     III TMA III TMA I TAK     IV TWE   I TMA   III TAK                                  
8         IV TI I MSG     II TMA                             I IG   III TI I WEG   I IG   I MAG       IV TAK I TBG     II LOI II SMS   I LOI       I AKG       II TIO, II TRT     II TRT II TIO   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK I TAK IV TTW     IV TR II TWE III TR III TWE III TWE II TWE III TWE         III TMA     III TMA III TMA I TAK     III SMS   I RTG II TI   I TRT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9                                               I IG   III TI     I IG                                     I LOI   IV TAK, IV TRT       IV TRT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK   II TWE           III TWE III TWE   III TWE         III TMA     III TMA III TMA       II TRT     II TIO   II LOI   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                               I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                                                                                     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Piątek 1           I MSG III LTB   I SMS I OTG I TMA II TMA       I TMA II TMA I TI I TI II TAK   I TOT   I TOT III TI I IG I WEG I TR III TI           III TWE I TTG III SMS           II TR I TAK           IV TWE, IV TI       IV TI IV TWE, IV TAK, IV TMA     II LOI III TAK     IV TTW   III TMA         II TWE I TWE     I TTW I TTW   I MAG                     II TIO                   I LOI                
2         IV TI I TBG III LTB   I WEG I TI I RTG I RTG IV TMA III SMS     IV TMA I TMA III TMA III TMA   I TOT   I TOT III TI II TIF IV TTW I TMA III TI   I MSG I OTG     II TTW I TAK II TR   I IG   I SMS   III TR IV TAK   II LOI       I AKG II SMS     II TI I AKG, I MAG     II TAK III TAK     IV TR   II TOT I TR       IV TWE III TWE     I TTW I TTW   II TMA                 II TWE   I TWE                   I LOI                
3         III SMS I LOI   II LOI I TWE I TI I MSG I OTG III TOT III TR   I OTG II TAK IV TR IV TI I TMA   II TOT   I IG III TI I IG IV TTW I TMA III TI I SMS II TTW     I TOT I AKG II TR   IV TMA   III TMA I TBG I RTG III TWE             II SMS     II TI I TAK     II TWE III TAK         II TIF I TR       IV TWE I WEG     I TTW I TTW   II TMA           I MAG     IV TAK   III LTB                                    
4     I TI   I MAG   I TMA II LOI   IV TAK I MSG IV TI II TI I TOT IV TWE I TOT II TOT I TR II SMS I TTW   I OTG III TI I IG II TIF I IG I OTG   III TI   I WEG IV TTW   III LTB I SMS I TBG IV TR II TMA     IV TMA I TWE   III SMS                           II TWE III TAK II TAK I AKG I RTG   I LOI II TR III TR       III TWE   II TTW II TTW III TOT   II TR     I AKG III TMA II TR           I TAK                                    
5             III TMA     IV TAK I WEG IV TI I WEG   I TRT I TRT II TOT   III SMS IV TTW   III TOT II TI I IG II TIF II TI  I SMS I IG       I TOT I TBG III LTB I TAK I LOI IV TR III TR II LOI   I TWE IV TWE I TMA II SMS             III TWE III TI, III TWE III TI         II TWE III TAK II TAK I AKG I MSG     II TR I RG I TTG         II TTW II TTW I OTG   II TR     I AKG IV TMA II TR   I MAG   II TMA       I TI                                
6   III SMS I RG       III TAK III TRO   I SMS     I LOI IV TRT II SMS III TMA II TOT II TMA   II TMA     I TI    II TIF II TI   I TI II TI I OTG     IV TWE II TWE   IV TAK IV TI II LOI   I TMA   III LTB     I TRT     I IG   III TWE III TI, III TWE III TI           II TAK I TAK I AKG I MSG   I TBG II TR I TWE           II TTW II TTW I TTG   II TR     I AKG IV TMA II TR   I MAG   I WEG       I TOT                                
7             III TWE III TRO   II SMS       IV TRT III TAK II LOI               I TI II TI  II TI    I TI II TIF   I RTG II TOT I OTG I TWE II TMA   IV TAK IV TI III LTB   I TBG I TRT I WEG         II TWE I MAG   II TAK III TMA               I TAK I AKG III TI     II TR   I TOT         II TTW II TTW     II TR     I AKG IV TMA II TR   I TMA   I LOI I IG     I SMS   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                          
8             IV TRT               III LTB                 I TBG II TI II TI    I TI II TIF         IV TI                             I TMA   II TAL I LOI       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     I TAK I AKG       II TR             II TTW II TTW     II TR     I AKG IV TMA II TR   I TR   III TMA I OTG     II LOI   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
9                                                                                                           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                             II TTW II TTW                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                                 I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
11                                                                                                                                                                                         I MSG, I SMS, II SMS, III SMS       II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI