TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna A. Kamiński A. Pyrski B. Piśmienna T. Rząca A. Barański E. Piast-Szlubowska A. Lichograj M. Paszko
(E. Chmielewska)
U. Roszkowska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke J. Carewicz M. Skardzińska A. Sobczyńska A. Prus A. Trusiewicz E. Filipowicz A. Pawluczuk M. Paniczko M. Śpiewak M. Domalewski M. Puczyński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko K. Łogwiniuk A. Ostrowska K. Ignaciuk  D. Bielewska M. Kozłowska N. Andrzejewska A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc D. Burak T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko A. Florczyk M. Grabowska A. Topczewska E. Dawidziuk A. Rodziewicz
(D. Ostrowska)
I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak D. Łempicki D. Roszko P. Zabawski W. Sokół R. Nazarkiewicz D. Popławska M. Gaszewska M. Niewińska K. Gutowski K. Sturgulewska K. Bułach A. Orłowska J. Godun A. Wendrzycka T. Kuczyńska M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska E.Januszewska K. Bagińska A. Perkowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko R. Kuliński W. Bajgus R. Kanclerz ks. W. Szanciło ks. A. Turliński ks. Ł. Okruszko ks. T. Piotrowski ks. P. Puchalski G. Szmyga M. Roszkowski J. Suproń P. Mikiewicz-Łapińska J. Grodzki S. Grzegorek R. Rydzewski P. Lenkiewicz P. Anchim Vacat
praktyka zawodowa
Vacat Vacat Vacat
Poniedziałek 1         I TRT       II WEG   II TWE     II AKG II AKG   II MSG             II OTG       III TI   II IG   II TWE     II SMS           III TIF I TAK   IV TMA II TI   II TAK         I TI IV TRO III TAK   IV TAK, IV TRO IV TAK                         III TTW I TWE III TR   I TWE             II TMA   II TMA II TMA   I TMA         II RTG               II LOI I LTB              
2         I TMA       III TIO II IG II WEG     II AKG II AKG   II MSG II WEG           II TOT       III TI   II TTW   II OTG     II SMS       III SMS   IV TOT IV TR   II TI I TI   II TAK         II RG I SMS IV TWE   IV TMA IV TI  IV TI, IV TWE           IV TAK I TAK     III TAK   III TTW I TWE III TR   I TWE II TWE   II TTG   I TTW   II TMA   II TMA II TMA   I TR         III TWE               II LOI I LTB              
3       II TR I TMA   I SMS   III TIO III SMS II IG II OTG   III TWE III TWE II OTG II TBG II IG                 II TI III TI III TAK   III TI I TRT II TI   II LOI   III LOI II RG II WEG   II MSG II MAG III TTW I TI II SMS   II AKG         I TRT ILTB IV TWE     IV TI  IV TI, IV TWE           IV TAK I TAK     IV TTW   II TR IV TR III TR   I TWE II TWE   II TOT II TTW II TTW   II TMA   II TMA II TMA IV TMA II TTG   II TR     II TAK                                      
4       II TR     I SMS   II TWE IV TRO II TAK II TAK   I TI     I TI III TAK I LTB         III TOT III TI   II TI III TI III TWE   III TFI I TRT II TI   II TOT   III LOI II SMS I TMA IV TI II MSG II MAG II LOI I TAK     III SMS   II OTG     I TRT II WEG   II IG, II WEG     II IG         I TWE IV TAK       II AKG II TBG II TR II RG III TR     IV TWE   III TTW II TTW II TTW   II TMA   II TMA II TMA IV TMA II TTG   II TR                                      
5       II TR   I LTB I SMS   II OTG II SMS II IG III LOI   II TOT II MAG II TOT II MAG II IG I TI I TI     II TBG   III TI II TI II TI III TI III TWE     II TWE     III TTW   I TMA IV TRO I TRT IV TI     II AKG     II MSG II WEG             III SMS II LOI               I TWE IV TAK II TAK   I TAK III TOT III TIF II TR II RG III TR     IV TWE   II TTG II TTW II TTW   II TMA   II TMA II TMA IV TMA     II TR       III TAK                              
6       II TR   I LTB IV TMA II LOI II OTG II SMS   II TWE   II TOT II MAG II TOT II MAG III TOT II TI II TI     II LOI   I TI I TI IV TI III TI IV TI   III TI II TWE   I SMS I TWE     II IG IV TAK II TBG   IV TWE II AKG     II MSG I TAK     III LOI       III SMS                 I TR III TAK II TAK   II TAK I TMA III TIF II TR II RG I TTW     III TWE   II TTG II TTW II TTW   III TMA   II TMA III TMA III TMA     II TR   IV TRO   II WEG                              
7       II TR   II  MSG IV TMA II LOI III TAK         I LTB I TWE I TWE   II TTW II TI II TI   II AKG II AKG   I TI I TI IV TI III TI IV TI   III TI     II SMS I TAK     II MAG IV TAK II TBG   IV TWE I SMS     II RG I TMA   III TIO         III SMS                 II WEG III LOI II TAK   II TAK   II TOT II TR II TWE II OTG     III TWE II TWE II TTG II OTG I TTW   III TMA   II TMA III TMA III TMA     II TR   IV TRO   II IG                              
8             IV TAK   II TBG         II AKG I TWE I TWE   III TAK I TMA III LOI   I TMA     I TI I TI IV TI III TI IV TI         I LTB I TAK     IV TMA         I SMS     II RG     II TI II MAG                       II WEG   II TAK   II TAK   II TOT   II TWE II OTG     III TWE II TWE II TTG II OTG I TTW   III TMA     III TMA III TMA     II TMA   I TI   II IG   II SMS                          
9               II AKG II TBG                     IV TMA   IV TMA         IV TI III TI IV TI                                       II TOT                           I LTB   II TAK   II TAK   II TOT   II TWE II OTG       II TWE II TTG II OTG I TTW   III TMA     III TMA III TMA         I TMA   II MAG   II TI                          
10                                                       III TI                                                                                                 II TTG   I TTW   III TMA     III TMA III TMA             II MAG               I LTB              
11                                                                                                                                                                 III TMA     III TMA III TMA                             I LTB              
12                                                                                                                                                                                                                      
Wtorek 1           II MSG       II SMS I TMA   I TMA IV TI           I TWE   I TWE     I TI II TI III TWE p III TWE p II TWE p IV TAK p II RG p   III TIF               II TAK p IV TMA II IG   II WEG p                   II TRT, II TOT II TOT, II TRT   II TOT                             IV TWE   IV TWE   III TOT       II MAG                                     I LTB              
2           II MSG       II SMS I TMA   I TMA I TI     I TI II RG, III TR p   I TWE   I TWE     IV TI II TI II TAK p III TWE p II TWE p II TMA IV TI   III TIF           IV TAK III TI II TAK p IV TMA II IG   II WEG p I TRT III SMS               II TRT, II TOT II TOT, II TRT   II TOT                             IV TWE   IV TWE   III TOT       II MAG                                     I LTB              
3           I LTB     I TI   II RTG II RTG IV TMA II TOT   II TOT II SMS III TOT II TR I SMS   II TTW II TBG   VI TI II IG III TIF II IG III TAK   IV TI   III TMA   II LOI       IV TAK III TI III TR   I TWE   I TMA I TR  III SMS       II WEG I TAK   II TAK, II TI II TI, II TWE II TMA, II TAK II TWE II TAK, II TWE II MSG   II TI, II AKG     III LOI       III TWE         IV TWE   IV TWE   III TTW II OTG I TTW   II MAG         IV TRO                                          
4               III TI II WEG III TWE   II OTG IV TWE   II TTW II OTG   III TTW II RG III SMS   II TTG II SMS   VI TI II IG III TIF II IG I LTB   IV TI   III TMA   I TRT II LOI I TMA III TAK IV TAK III TOT I TI   II TOT   I TWE II TR II TBG         I SMS   II TAK, II TI II TI, II TWE II TMA, II TAK II TWE II TAK, II TWE II MSG   II TI, II AKG     III LOI     I TAK III TR                 IV TOT IV TOT     II MAG       IV TMA IV TR                                          
5         II RTG   I SMS II AKG II TBG III TWE   II OTG III TI   II TR II OTG   III TI III TMA III SMS   III TMA     IV TI II IG  III TIF II IG I LTB   IV TI       III TOT IV TAK III LOI II SMS II WEG II TI II MSG   II TOT II TMA II LOI III TR IV TWE           I TRT I TAK I TMA, I TWE I TWE,  I TI I TI, I TAK I TI I TMA I TWE I TAK, I TRT     II TAK III TAK   III TAK III TTW             II TWE   IV TOT IV TOT II TTW   II MAG       IV TMA IV TR                                           
6         II MAG   I SMS II AKG II TBG III SMS   II OTG III TI   IV TAK II OTG   III TI II TMA     II TMA     VI TI   III TIO II IG II SMS   IV TI           III LOI III TTW II WEG II TI II MSG   II LOI II TRT II TWE II RG IV TWE I LTB         I TRT I TAK I TMA, I TWE I TWE,  I TI I TI, I TAK I TI I TMA I TWE I TAK, I TRT     II TAK III TAK   III TAK III TMA   II TTG III TR II TOT III TWE III TWE   III TWE IV TOT IV TOT             IV TMA IV TR                                          
7     II IG   II TRT   IV TAK III LOI   II TI         I TR I TWE   I TWE II TMA     II TMA           I SMS II SMS   III TI       II OTG   I LTB   II RG II TBG I TI   II AKG II MAG I TAK   II WEG I TMA         III TIO, III TRT IV TWE II LOI III TR IV TI IV TI, IV TWE II MSG III TIO     II TWE II TAK III TAK   III TAK III TMA   II TTG II TWE II TOT III TWE III TWE   III TWE IV TOT IV TOT             IV TMA IV TR   I TR         III SMS                            
8         III TRT   IV TAK III LOI   II TI         III SMS I TWE   I TWE                   II IG  II SMS   II IG       II TRT   I LTB II TOT   II TMA       III TMA     II AKG I TAK         II OTG II MAG, II RTG II LOI II RTG III TI II OTG, II MAG     II MAG   II TWE II TAK III TAK   III TAK II WEG     II TWE I TTW III TWE III TWE   III TWE                 IV TMA IV TR   I TR     IV TI   II TBG                            
9               III LOI                                       II IG     II IG       II TTG   I LTB III TR           III TMA II TRT     I TRT             II TMA   III TI           II TWE   III TAK   III TAK     III TTW II TWE II OTG           II OTG             IV TMA     I TAK     IV TI II LOI II AKG                            
10                                                                                                             II TMA                             III TTW   II OTG           II OTG             IV TMA             III TMA II AKG             I LTB              
11                                                                                                                                               II OTG           II OTG                           III TMA               III LOI              
12                                                                                                                                                                                                                      
Środa 1 II RG I SMSM               III SMS II WEG II TTG II WEG       II SMS                   IV TI   IV TI           II OTG           II TRT         III TR     II IG     I TTW   III TWE III TWE, III TAK, III TMA III TMA III TI               II TAK   II AKG       I TWE II TOT   I TWE     II TOT     I TMA     I TMA II MAG     I TMA IV TR                     II LOI I LTB              
2 II RG III TIO           III TI II WEG III SMS   II TG IV TOT       I SMS   I TI I TI     II MSG       IV TI II IG IV TI I TAK  II IG       II OTG           III TR     II TWE   II TR           I TAK I TRT III TWE III TWE, III TAK, III TMA III TMA II SMS           II TTW II AKG IV TAK   II TAK       I TWE II TOT   I TWE     II TOT     I TMA     I TMA II MAG     I TMA IV TR   IV TWE                 II LOI I LTB              
3 II AKG III SMS     II MAG   IV TWE   III TAK II TI II TMA III LOI IV TMA   I TRT II TMA I TRT   III TI III TI   II TTW II MSG   II LOI   IV TI II IG IV TI I TAK  II IG       II TAK     III TWE   II TTG I TI IV TR I TWE III TMA   I SMS           I TAK III TIO, III TRT II TBG   III TRT II SMS     III TIO     II TWE   IV TAK         II RG   II TOT   II WEG     II TOT II OTG IVTOT I TMA     I TMA       I TMA II TR   I LTB                                  
4   III SMS     II MAG I LTB IV TWE   III TAK II TI II TMA III TMA II LOI   I TRT II TMA I TRT III TMA II TR III LOI             IV TI II IG IV TI I TWE II IG     II SMS       II TOT   III TI I TI IV TR I SMS IV TMA   II MSG II TWE   II TAK     I TWE III TIO, III TRT II TBG   III TRT       III TIO     III TWE IV TAK IV TAK I TAK       II RG II WEG II TTW     II WEG   II TTG II OTG IV TOT I TMA     I TMA II AKG     I TMA   I TAK                                    
5     II AKG I TR II TRT I LTB     I TI   II TI   II LOI III TRT III TRT II TI II TBG III TAK II IG IV TWE   IV TWE II IG   VI TI   III TIF   II SMS I TWE IV TI     I TTW     II TWE III TMA III SMS III TI II TAK   I SMS IV TMA   II MSG           I TWE II OTG II MAG, II RTG   II RTG   II OTG, II MAG     II MAG I SMS   IV TAK IV TAK I TAK       IV TR II WEG       II WEG   IV TOT IV TOT II TOT I TMA     I TMA II TMA   I TR I TMA I TR I TAK III LOI III TWE                         III TOT      
6     II TAK I TR     IV TWE   I TI   II TI     III TRT III TRT II TI   III TAK II IG III TWE   III TWE II IG   VI TI   III TIF   II SMS II TR IV TI     II LOI     II TWE   III SMS   II MSG III TMA III LOI   II TOT   II TBG     II AKG     II OTG II MAG, II RTG   II RTG   II OTG, II MAG     II MAG I SMS I LTB IV TAK IV TAK I TAK   II TTW   IV TR II WEG     II WEG   IV TOT IV TOT I TTW         II TMA   I TR   I TR I TAK I TWE IV TMA   III TI                     III TOT      
7     II MAG I TR III TRT   II TAK III LOI II TWE   II IG     II TOT II TRT II TOT   II IG III TAK     III TAK II LOI   VI TI II TI III TIF     II TI IV TI   I TI         II TTG II RG II TBG II MSG III TMA   II SMS I TWE   IV TWE           I LTB         II AKG           IV TAK IV TAK I TAK   IV TR     II WEG   III TWE III TWE II WEG III TWE IV TOT IV TOT I TTW         II TMA   I TR   I TR I TAK II OTG IV TMA   III TI                     III TOT      
8       I TR III TRT   I TAK III LOI II TWE   II IG     II TOT II TRT II TOT   II IG III TAK     III TAK II SMS   VI TI II TI III TIF     II TI IV TI   I TI         II TTG II RG II TBG   II MAG   II LOI II TMA   IV TWE            III TMA         II AKG           IV TAK IV TAK     IV TR     II WEG   III TWE III TWE II WEG III TWE IV TOT IV TOT I TTW           IV TMA I TR   I TR   II OTG II TAK   II MSG                     III TOT      
9     II TRT I TR II TMA     II LOI                   III TR             VI TI II TI III TIF     II TI IV TI   I TI                 II MAG     II TWE                                     III LOI             II WEG   III TWE III TWE II WEG III TWE     I TTW           IV TMA I TR   I TR   I TAK II RTG III TAK                       III TOT      
10                                                   II TI                                                                                                                     IV TMA         I TAK   II TMA               III LOI              
11                                                   II TI                                                                                                                     IV TMA             II TMA               III LOI              
12                                                                                                                                                                                                                      
Czwartek 1           II MSG       II IG     II AKG, II TAK p II MAG, III TMA p       III TWE p   I TAK   I TAK     III TIF   II TMA p II WEG p   III TR p     I TI       I TRT               II TWE p     III SMS                                             I TWE III TOT IV TWE   IV TWE     III TOT             IV TMA                 II TOT         II LOI I LTB              
2   I TWE     II TRT II MSG       II IG   IV TI III TI II TMA p III TAK p   II SMS III TI   I TAK   I TAK     III TIF I TI II TAK p II AKG p   II MAG, III TMA p II RG, III TR p   I TI       I TRT   III SMS           II TWE p I SMS           I TMA                     III TWE               IV TR III TOT IV TWE II WEG IV TWE   III TOT II OTG           IV TMA                 II TOT         II LOI I LTB              
3   I TWE     I TRT II TOT I TAK     IV TRO II TMA III TMA   I LTB II TRT II TMA II TBG III TMA   IV TAK   IV TAK     I TI II IG  III TI II IG III TIF I TMA  III TI II OTG I TI         IV TI III SMS   II MSG       II TAK II LOI II SMS I SMS       I TAM                     III TWE II AKG III TAK     II RG   III TRT II TWE III TOT IV TWE II WEG IV TWE     III TOT II TTG     II MAG     IV TMA         III LOI       II TI                          
4         I TRT II TOT I TAK     III SMS II WEG II OTG II WEG I LTB   II OTG II MSG   IV TI IV TI   II TAK     III TI  II IG  III TI II IG III TIF I TMA  II TI II TAK II TI     II TBG I TI IV TWE IV TAK  II TMA IV TOT IV TR III LOI IV TMA   II LOI II SMS I TWE       I TMA                       II AKG III TAK     II RG   III TTW   III TOT     III TWE   II TTW III TOT II TTG     II MAG III TR   III TMA II TR       I SMS       II TWE                          
5   II MSG     II TMA   I TWE     III SMS II WEG II OTG II WEG   II MAG II OTG II MAG   IV TI IV TI         III TI II IG  III TI II IG II SMS   II TI II TWE II TI   IV TOT II TBG II TAK II TTG IV TAK    III TIF IV TWE III LOI II TOT   IV TR I TAK I TI       I TR I LTB     IV TMA               II AKG III TAK     III TTW   III TR    III TOT     III TWE   II TTW III TOT I TTW     I TMA II RG   III TMA II TR           II LOI                              
6   II MSG     II TMA   IV TWE   II TBG III SMS   II OTG II LOI     II OTG     III TR II TAK   III TTW     I TI I TI     II SMS II IG II IG  II TAK     IV TOT IV TAK II TI III TI II WEG IV TI III TIF II MAG III LOI     IV TR             I LTB     IV TMA           I SMS   III TAK II AKG   I TAK II TR II TOT     III TOT III TWE III TWE II TWE III TWE II TTG III TOT I TRT       II RG I TMA III TMA     II TTW   I TWE                                  
7     II TWE   II MAG   IV TMA III TI II WEG II SMS   III LOI       I TWE     III TR I SMS   III TTW     I TI I TI     I LTB II IG II IG        II TAK II OTG II TI     IV TI   I TAK II LOI     II TMA II TBG           IV TRO III SMS   IV TAK, IV TRO IV TAK         I SMS   III TAK II AKG       II TOT     II RG III TWE III TWE   III TWE II TTG II TTW     II RG     I TMA III TMA II RG   II TR   IV TWE I TRT III TIO                              
8     II TI         III LOI II WEG IV TI                 II MAG     II MAG     I TI I TI     I LTB II IG II IG        II TWE   I SMS     II TBG III TR   III TTW     II TOT             IV TRO III TAK II LOI IV TAK, IV TRO IV TAK             II TAK     II AKG   III TI     II RG III TWE III TWE   III TWE II TTG II TTW     II RG   III TMA IV TMA II TMA II RG   II TR   I TMA I TRT III TIO                              
9             III TMA II LOI   IV TI                                       I LTB             II TMA     II TBG                 II TAK   II TWE     III TAK II TRT, II TOT II TOT, II TRT III LOI II TOT           II TI     II AKG   III TI     II RG         II TTG        II RG     II MAG   II RG   I TMA   I TI III TRT II WEG                              
10                                                                                                           II TAK, II TI II TI, II TWE II TMA, II TAK II TWE II TAK, II TWE     II TI, II AKG                     II RG         II TTG       II RG         II RG         III TRT                 III LOI              
11                                                                                                                                               II RG         II TTG       II RG         II RG                           III LOI              
12                                                                                                                                                                                                                      
Piątek 1     II SMS               II TAK II TAK IV TOT IV TR III SMS   I SMS   II WEG     II WEG         III TI II IG III TAK III TMA p III TMA p       II TTG         IV TI   IV TMA   I TMA I TRT I TI II TWE                               III TWE p   II AKG     II TMA   III TR   II TOT   IV TWE I TWE   II TOT III TTW III TTW   III TR         III TR                           I LTB              
2     II TMA   II RTG   III TMA       II TWE II TWE IV TOT IV TR III SMS   I SMS I TTW III TIF II TAK   II TAK         III TI II IG III TWE II IG III TI       II TI   I TI   II WEG IV TI II MSG IV TMA III LOI I TMA II SMS II LOI II TBG                               I LTB III TAK II AKG   I TAK I TR II OTG III TR II TR II TOT   IV TWE I TWE   II TOT III TTW III TTW   III TR         III TR                                          
3   I SMS     II RTG   III TMA       III TIO IV TI   IV TI IV TAK I TAK I TAK III TIO I TMA IV TR   I TMA   IV TOT     III TI II IG III TWE II IG III TI     II TMA   I TI   I TRT II TI II TAK IV TMA III LOI I TWE I SMS II LOI II TBG   III SMS     I LTB         II SMS           II WEG III TAK II AKG   II AKG II MSG II OTG III TR II TTW II TOT   IV TWE II TWE   II TOT III TTW III TTW   III TR         III TR   II TR                                      
4         I TMA II TOT I TWE   II TBG III TWE III TIO IV TI IV TI IV TAK I TAK I TAK III TIO   I TR   I TTW         II TI III TI III TI II TI           II LOI II TAK   II RG II TTG II TRT III TMA II IG II TMA I LTB   III SMS         I TI         III LOI           II WEG III TAK II AKG   II AKG IV TR II OTG III TR       IV TWE II TWE   IV TOT III TTW III TTW   III TR       IV TMA III TR             II MSG II SMS                          
5           II MSG I TWE   II TBG IV TI II TMA     III  TWE III TWE II TMA     I LTB I TR   I TTW   II TOT I TI   II TI III TI III TI II TOT II TI         I TAK II TRT II RTG I TMA III TOT III TIF III TMA II LOI II TAK   I SMS II SMS         I TI II WEG   II IG, II WEG   III LOI II IG         III TAK IV TAK II AKG   II AKG     III TR   III TTW     IV TWE   IV TOT   II OTG   III TR       IV TMA III TR   IV TR         III SMS II TWE                          
6           II MSG II TAK III LOI   III SMS II TMA II OTG   III  TWE III TWE II TMA       II TWE   II TWE   II TOT I TI I TI II TI III TI III TI II TOT II TI   III TIF I SMS   I TAK II TRT IV TI I TMA       II LOI I TRT     II SMS         I TWE II WEG II TBG II IG, II WEG     II IG         III TAK IV TAK II AKG   II AKG II TTG I LTB II RG   III TTW     IV TWE   IV TOT   III TOT   II MAG II MAG III TMA II MAG IV TMA     IV TR                                      
7           II MSG II TAK III LOI II OTG II SMS II RTG II RTG               II TWE   II TWE   II TOT II TI II TI   III TI III TI       III TIF II LOI   II WEG II TMA IV TI           I LTB         III TAK III TWE     I TRT I TAK I TMA, I TWE I TWE, I TI I TI, I TAK I TI I TMA I TWE I TAK, I TRT     IV TAK II AKG   II AKG   II IG     III TTW     IV TWE   IV TOT   III TOT   II MAG II MAG III TMA II MAG IV TMA     IV TR   I SMS     II TBG II TRT                          
8               II LOI III TIO   II RTG II RTG                       II OTG II TI II TI       II TMA       IV TI   II TBG I TMA             I SMS           I TAK     I TI III TWE III TWE, III TAK, III TMA III TMA   II AKG II MSG           II TAK             III TTW         IV TOT       II MAG II MAG   II MAG IV TMA     I TR   I LTB     IV TAK II TRT                          
9               II LOI                                             III TMA     II TBG                                   II TMA                                 III TTW                 II MAG II MAG   II MAG IV TMA               IV TKA                            
10                                                                 III TMA                                                                                               II MAG II MAG   II MAG                             II LOI III LOI              
11                                                                                                                                                               II MAG II MAG   II MAG                               III LOI              
12